Asielzoekerscentrum


162a_DSC0793
2021
162b_DSC0794
2021
440
2010

voormalig Asielzoekerscentrum (azc) aan de Hooiweg 1

De ontmanteling van het voormalige asielzoekerscentrum (azc) in Oude Pekela is begonnen 2018. Met ingang van deze week gaan vrachtwagens
rijden met groot materieel.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoeker (COA) laat weten dat het terrein aan de Hooiweg vorige week is overgedragen aan aannemer Spithorst.
Daaraan voorafgaand was de 24-uurs beveiliging al overgedragen.
De ontmanteling van het azc duurt tot eind april.

Lees ook: Azc Pekela pas in april weg

De aannemer begint met het demonteren of slopen van de gebouwen. Daarna wordt alles opgeruimd en grondwerk verricht. Met de gemeente Pekela is afgesproken dat het terrein in oude staat wordt hersteld. Dat betekent dat er gras wordt gezaaid.

Link “Azc Pekela pas in april weg 2018” : https://dvhn.nl/groningen/Azc-Pekela-pas-in-april-weg-22522712.html

Link “Noodbevel vanwege spanningen bij azc Oude Pekela” : https://nos.nl/artikel/2132215-noodbevel-vanwege-spanningen-bij-azc-oude-pekela

Link “De ontmanteling van het azc in Oude Pekela 2018” :
https://m.facebook.com/Aannemings-en-verhuurbedrijf-Spithorst-vof-519024491631063/videos/de-ontmanteling-van-het-azc-in-oude-pekela/872331202967055/


woonwijk_hooiweg
Nieuwe woonwijk hooiweg
woonwijk_hooiweg02
Nieuwe woonwijk hooiweg

Aan de Hooiweg in Oude Pekela worden 68 woningen gebouwd.
Foto: Van den Nagel Modulaire Bouw

Na de bouwvak (augustus 2024) wordt begonnen met bouwrijp maken van het terrein aan de Hooiweg in Oude Pekela. Daar worden 68 woningen gebouwd voor Pekelders en statushouders. De eerste twintig woningen worden op 11 november opgeleverd.

Het gaat om een wijk met energieneutrale woningen in de sociale huursector De nieuwe wijk krijgt een groen en waterrijk karakter met een gezamenlijke parkeerplaats.

In totaal komen er 34 woningen voor statushouders in afwachting van definitieve huisvesting elders in de provincie. Binnen twee jaar moeten de statushouders een definitieve woning toegewezen krijgen. Na tien jaar vervalt de tussentijdse voorziening aan de Hooiweg en wordt het reguliere huisvesting.

Vraag naar betaalbare huurwoningen

Wethouder Ellen van Klaveren (SP) : „Pekela heeft een enorme vraag naar betaalbare huurwoningen. We zijn blij dat we op korte termijn een prachtige groene wijk met verschillende types huizen kunnen realiseren waardoor een mooie nieuwe aanvulling op de Pekelder gemeenschap kan ontstaan.”

Inwoners van Pekela kunnen op 4 juli tijdens een inloopbijeenkomst in multifunctioneel centrum De Binding in Oude Pekela zien hoe de nieuwe woonwijk er verder uit komt te zien en ook hun interesse kenbaar maken voor deze woningen.

De bouw van 68 woningen aan de Hooiweg in Oude Pekela gaat binnenkort van start. Van den Nagel Modulaire Bouw uit Barneveld heeft onlangs de aanbesteding gewonnen van de nieuwe woonwijk voor Pekelders en statushouders. Aannemer Sjouke Dijkstra uit Leek begint na de bouwvak met bouwrijp maken van het terrein aan de Hooiweg.

Het gaat om een wijk met energieneutrale woningen in de sociale huursector, bedoeld voor inwoners van Pekela én voor statushouders. De nieuwe wijk krijgt een groen en waterrijk karakter met een gezamenlijke parkeerplaats.

De tien Groninger gemeenten hebben in het Groninger Akkoord gezamenlijk afspraken gemaakt over de opvang van vluchtelingen, waarbij Pekela een bijdrage levert voor de opvang van Oekraïners en tussentijdse huisvesting van statushouders.

De 34 woningen voor statushouders aan de Hooiweg zijn een tussentijdse voorziening in afwachting van definitieve huisvesting elders in de provincie. Binnen twee jaar moeten de statushouders een definitieve woning toegewezen krijgen. Na tien jaar vervalt de tussentijdse voorziening aan de Hooiweg en wordt het reguliere huisvesting. De eerste twintig woningen, verdeeld over Pekelders en statushouders, worden op 11 november opgeleverd.

Wethouder Ellen van Klaveren (SP) : ‘Pekela heeft een enorme vraag naar betaalbare huurwoningen. We zijn blij dat we op korte termijn een prachtige groene wijk met verschillende types huizen kunnen realiseren waardoor een mooie nieuwe aanvulling op de Pekelder gemeenschap kan ontstaan.’

Inwoners van Pekela kunnen op 4 juli tijdens een inloopbijeenkomst in multifunctioneel centrum De Binding in Oude Pekela zien hoe de nieuwe woonwijk er verder uit komt te zien en ook hun interesse kenbaar maken voor deze woningen.

azc
Het terrein van het inmiddels gesloopte azc in Oude Pekela – © Ginopress/ANP

Eind dit jaar (2024) moeten er 68 woningen in Oude Pekela komen aan de Hooiweg, waar vroeger een asielzoekerscentrum stond. In de ene helft van deze woningen komen statushouders en de andere helft wordt beschikbaar gesteld aan Pekelders. Met de komst van de woningen is zo’n zeventien miljoen euro gemoeid.

Die investering leidde woensdagavond tot de nodige raadsvragen aan het adres van burgemeester Jaap Kuin van Pekela. Die erkende dat het om veel geld gaat, zeker in het licht van de vijftig miljoen euro die de gemeente op jaarbasis te besteden heeft, maar volgens Kuin is het de investering waard.

COA geeft financiële garantie

Daarover twijfelden raadsleden ook niet, maar wel over de financiële onderbouwing. Pekela heeft de benodigde miljoenen namelijk niet in de gemeentekas. Het geld om de bouw in gang te zetten moet daarom worden geleend. De rente die over die lening moet worden betaald, bedraagt ruim een miljoen euro.

‘Maar daar staat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) garant voor, die toezegging ligt er’, zei Kuin desgevraagd. Dat argument was voor een raadsmeerderheid genoeg om groen licht te geven, al waren niet alle partijen overtuigd. Lijst Kupers en de PVV stemden tegen. ‘Dat de raad kritisch is, vind ik bij zoveel geld niet meer dan normaal’, stelt Kuin.

Geen permanente situatie

Dat het COA financieel garant wil staan, komt niet uit de lucht vallen. Want de raad ziet juist graag dat statushouders uit asielzoekercentra vertrekken na een goedgekeurde asielaanvraag. Daardoor komt er voor het COA ruimte vrij om asielzoekers op te vangen die wel zijn aangewezen op een azc.

De woonruimte voor statushouders in Oude Pekela is overigens geen permanente situatie. De woningen die gebouwd worden aan de Hooiweg zijn zogeheten flexwoningen waarin maximaal twee jaar mag worden gewoond, om de doorstroming te behouden. Over tien jaar zijn de woningen ‘vrij’, waardoor de gemeente zelf kan bepalen wie er komt wonen.

Volgens de Pekelder burgemeester wordt er nu aan een plan gewerkt om het nieuwe woonwijkje vorm te geven. ‘De bedoeling is dat we daarbij volledig binnen het budget blijven, anders kan er alsnog een kink in de kabel komen. Maar dat verwacht ik niet. Het streven is om alles eind dit jaar op te leveren.’

azc02
Het terrein van het inmiddels gesloopte azc in Oude Pekela – © Ginopress/ANP

De gemeente Pekela heeft plannen om 68 flexwoningen te bouwen op het terrein van het vroegere asielzoekerscentrum aan de Hooiweg in Oude Pekela. De helft van de woningen is bedoeld voor inwoners van de gemeente, het andere deel is voor statushouders.

Van een definitief besluit is nog geen sprake, benadrukt burgemeester Jaap Kuin in het Radio Noord-programma Tussen De Middag. ‘Als alles meezit, zouden we in november de eerste woningen kunnen opleveren.’ De gemeenteraad van Pekela is dinsdagavond geïnformeerd over de plannen.

Investering van 20 miljoen

‘We moeten nog een aantal puntjes op de i zetten met de rijksoverheid over geld, vervolgens moet de gemeenteraad er nog een klap op geven qua investering’, legt Kuin uit. ‘We moeten als gemeente een kleine 20 miljoen investeren, maar dat verdienen we terug omdat we geld van het Rijk krijgen en door de huurinkomsten.’

‘Geen ingewikkelde procedures’

Dat Pekela wil bouwen op de plek waar voorheen een azc stond, is volgens Kuin een voordeel. ‘We hoeven geen ingewikkelde procedures te doorlopen, deze locatie heeft de bestemming dat je er mag wonen. Het stopcontact, de rioolput en de wateraansluiting zitten er. Gas hebben we niet meer nodig, daardoor kan het relatief snel.’

We zijn nog aan het tekenen en aan het rekenen
Jaap Kuin – Burgemeester Pekela

Voor minimaal dertig jaar

Het gaat dus om flexwoningen. Dat zijn, in de woorden van Kuin, ‘woningen die je relatief snel kunt neerzetten en die in een fabriek gebouwd worden. Maar het zijn kwalitatief goede, hoogwaardige woningen.’ Ze blijven sowieso dertig jaar staan ‘en we hopen misschien nog wat langer’.

Inwoners van Pekela zijn nog niet op de hoogte gesteld van de plannen.
‘We zijn nog aan het tekenen en aan het rekenen, de komende maanden gaan
we met inwoners in gesprek’, zegt Kuin.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *