Pekela – Kostrzyn

wapen_oude-pekela
wapen Oude Pekela
wapen_kostrzyn
wapen Kostrzyn

1989-1988
1990
1991
2006
2009
ansichtkaartjes
b. huizing
fotoreportages
informatie (online)
informatieboekje (Pools)
krantenartikelen
Lechia Kostrzyn voetbalclub
voorwerpen
vriendenclub Pekela-Kostrzyn


Krantenartikelen

_DSC3719
hartelijke welkom voor vijftig vermoeide polen.
_DSC3721
polen onder indruk na bezoek aan oude pekela.
_DSC3720
albatros brengt poolse gasten in vervoering.
_DSC3759
pekelder mannenkoor albatros
kwam, zong en overwon.
_DSC3758
aankondiging optreden
_DSC3755
optreden koor
_DSC3754
optreden koor
_DSC3756
optreden koor
_DSC3757
optreden koor

_DSC3751
brandweerauto
_DSC3702
brandweerauto
_DSC3701
brandweerauto

Een Brandweerauto is geschonken, maar ze konden er geen onderdelen voor vinden, dus hebben ze hem maar omgebouwd naar een Schoolbus. (zie Geert Moed helpt mee)


_DSC3692
ansichtkaartje

KÓRNIK
Zamek Górków z XV—XVI w , przebudowany w XIX w
z inicjatywy Tytusa Działyńskiego w stylu neogotyku
angielskiego, obecnie Biblioteka i Muzeum PAN
Fasada południowa ogrodowa ,, Biała Dama”

— portret
Teofili z Działyńskich Szołdrskiej—Potulickiej Biżuteria patriotyczna — krzyzyk z Olszynki Grochowskiej
noszony przez Klaudynę Potocką po powstaniu listopadowym.
<->
bransoletki Klaudyny Potockiej i Jadwigi Zamoyskiej –
Sala Jadalna, zwana Herbową od stropu kasetonowego z
z herbami rodów polskich. Salon — nad fortepianem
portret Jana Działyńskiego w stroju polskim
fot J Malinowski i S Sadowski — KAW <

KÓRNIK
Kasteel van Górków uit de 15e-16e eeuw, herbouwd
in de 19e eeuw op initiatief van Tytus Działyński in neogotische stijl Engels,
momenteel de bibliotheek en het museum van de Poolse Academie van Wetenschappen
Zuidelijke tuingevel “Witte Dame”

— Portret Teofila Szołdrska — Potulicka née Działyńska Patriottische sieraden – kruis van Olszynka Grochowska gedragen door Klaudyna Potocka na de Novemberopstand.
<->
armbanden van Klaudyna Potocka en Jadwiga Zamoyska –
De Eetzaal, bekend als de Wapenzaal, is te danken aan het cassetteplafond met met wapenschilden van Poolse families. Woonkamer – boven de piano portret van Jan Działyński in Poolse klederdracht
foto: J Malinowski en S Sadowski — KAW <


Polen onder indruk na bezoek aan oude pekela. (zie krantenartikel)


_DSC3742
Polen Strafmandaat Formulier
_DSC3743
5000 Zlotych 1982 Polen

Druk programma Poolse jongeren in Oude Pekela

Het bestuur van de Stichting Pekela-Kostrzyn heeft veel medewerking ondervonden bij de organisatie van het bezoek van jonge Polen in de jaarmarkt week aan Oude Pekela. De belangstelling om als gastgezin te fungeren was zo groot, dat een aantal gezinnen op de reservelijst moest worden geplaatst. Dat bleek tijdens een informatieavond die in het dorpshuis De Snikke werd gehouden en die door zo’n honderd belangstellenden werd bezocht. Het Poolse gezelschap, bestaande uit 37 kinderen van 10 tot 15 jaar en een zevental begeleiders, zal dinsdagmiddag in Oude Pekela arriveren. In De Snikke zullen zij worden verwelkomd door het gemeentebestuur. De gasten zullen heel veel indrukken opdoen tijdens hun vijf dagen durend verblijf want zij krijgen een gevarieerd programma voorgeschoteld. Het bestuur heeft niets aan het toeval overgelaten. Zo is de medische zorg voor de gasten geregeld door het artsenechtpaar Jonker, dat belangeloos klaarstaat voor het geval dat… en staat er dag en nacht een personenauto klaar om mensen naar Polen terug te brengen in geval van calamiteiten.
Zaterdagavond vormt het vuurwerk in plan Zuid het sluitstuk van het bezoek.


Gastgezinnen

Een voorbeeld:

Mededeling aan de Gastgezinnen op Oude Pekela, 31 aug. 1990
Geachte dames en heren, Oude Pekela, 31 aug. 1990.
Bijgaand ontvangt u nog wat aanvullende informatie m.b.t. het af te werken programma en enkele kleine wijzigingen daarin.

Donderdagmorgen, 6 september om 9.15 uur aanwezig zijn op de parkeerplaats (marktterrein) voor het gemeentehuis. We komen hier om 11.45 weer terug.

Vrijdagavond na afloop van de gondelvaart kunt u de kinderen weer ophalen nabij
de Pekelder jachthaven. Verzamelpunt is hier de bus die staat op het terrein
van de fa. Spijker.

Het programma voorafgaand aan de gondelvaart is zodanig ingekort, dat de kinderen in een boot aktief aan de gondelvaart kunnen meedoen.

Hoogachtend,
namens de Stichting Pekela-Kostrzyn
A.Roos-Kruize, secretaresse.


Poolse gasten voor Oude Pekela

(nieuwsblad van het noorden – woensdag 5 september 1990)

Gastvrouw Annie Niekamp-Frans met vijf Poolse kinderen in
Oude Pekela.
(Foto: Hans Banus)

Bij het dorpshuis De Snikke in Oude Pekela kwamen gistermiddag 37 kinderen en zeven begeleiders uit het Poolse Kostrzyn aan. Hoewel de stichting Pekela – Kostrzyn de aankomst van de gasten tussen drie en vijf uur had verwacht, arriveerde het gezelschap al om kwart over twee in een voor Nederlandse normen sterk verouderde bus.
Ze hadden over de afstand van 850 kilometer zo’n 20 uur gedaan.
”De kinderen maakten geen vermoeide indruk. De begeleiders waren wel wat duf,”
zegt G. Brunink van de stichting. De uitwisseling met Kostrzyn vindt voor de derde keer plaats. De stichting heeft deze keer bewust gekozen voor kinderen, omdat ze vindt dat ook de jeugd de kans moet krijgen kennis te maken met een andere cultuur.

De uitwisseling kost 6.000 gulden en wordt onder meer door het bedrijfsleven bekostigd. De Poolse gasten zullen worden overladen met cadeau’s die spontaan door bedrijven beschikbaar worden gesteld, zoals shirts, foto’s en gratis benzine voor de bus.
“Eigenlijk hebben we dat een beetje moeten afremmen, omdat we de
cadeau’s anders niet meer in de bus kunnen verstouwen,” aldus Brunink.
Het bezoek van de Polen sluit aan op de festiviteiten die deze dagen in Oude Pekela worden gehouden. Verder worden diverse uitstapjes in de omgeving gemaakt.

De gasten blijven tot zondag.


Poolse korfballers te gast bij WSS

Een vijftiental korfballers uit Polen, die aan het Europees Studenten Korfbal Toernooi hebben meegedaan, zijn gedurende een zestal dagen te gast geweest bij de Pekelder korfbalclub WSS.
Zij overnachten in het clubgebouw van WSS aan de Burgemeester Snaterlaan.
Vrijdagavond arriveerde het gezelschap, dat onder meer werd verwelkomd door leden van de Commissie Polen. Maandagavond werd de Poolse gasten een gourmet-avond aangeboden door slager Bé Huizing. Vanavond vertrekt het gezelschap weer naar Polen.


Uitwisselingen Kostrzyn Polen

Kort maar krachtig

logo
logo

Pekela wil jumelage met Kostrzyn

Pekela – Door de voormalige gemeente Oude Pekela is vanaf 1987 een relatie opgebouwd met de gemeente Kostrzyn. Uitgangspunten waren daarbij onder meer dat het een gemeente moest zijn met een vergelijkbaar karakter en soortgelijke problematiek én dat die plaats per auto in één dag redelijk bereikbaar moest zijn. Kostrzyn voldeed aan die uitgangspunten. De opzet van dit ‘project’ was dat de gemeente het initiatief zou nemen, vervolgens diverse stromingen in de gemeenschap daarbij te
betrekken om dan als gemeente wat meer naar de achtergrond te treden.
Die opzet is inmiddels volledig geslaagd. Thans bestaat er intensieve contacten via de handelsvereniging, sportraad en het sociaal-cultureel werk.

Voortzetting

In 1989 is er overleg tussen beide gemeenten geweest, waarbij werd geconstateerd, dat van beide kanten een voortzetting van de relatie, ook na de herindeling, op prijs werd gesteld. Toen is gekomen tot de oprichting van een commissie, die inmiddels is omgezet in een Stichting. Die Stichting heeft de gemeente om financiële steun verzocht en het college van B en W achten dat verzoek redelijk. Zij stelt de raad voor om een zogenaamde jumelage met de gemeente Kostrzyn aan te gaan en in overleg met de Stichting daaraan inhoud te gven. Bovendien wil het college een startsubsidie verstrekken van ƒ 1.500,- .
Daarbij wordt echter de voorwaarde gesteld dat het bestuur van de stichting wordt uitgebreid met twee personen, afkomstig uit Nieuwe Pekela, omdat, aldus het college, eerst dan recht wordt gedaan aan de naam Pekela.

Vriendschapsbanden Pekela en Kostrzyn krijgen blijvend karakter

De aangeknoopte vriendschapsbanden tussen de gemeente Pekela en de Poolse gemeente Kostrzyn krijgen een blijvend karakter. Het structurele contact gaat Pekela overigens wel geld kosten. Gisteravond ging de raad unaniem akkoord met de verlening van een startsubsidie van 1500 gulden aan de Stichting Pekela-Kostrzyn. Daarvan worden een bezoek van Poolse kinderen aan Pekela en een tegenbezoek, gepland in oktober bekostigd. Jaarlijks wordt een bedrag op de gemeentelijke begroting uitgetrokken. Deze subsidie wordt gekoppeld aan de invulling van de jumilage. Hierover wordt jaarlijks overleg gepleegd met de stichting. PvdA-fractievoorzitter Alko Lammersma vroeg zich af of het thans beschikbaar gestelde bedrag in de toekomst wel voldoende zou zijn. Hij stelde, dat de jumilage dan weinig kans van slagen zou hebben. De gemeente Pekela onderhoudt sinds ’87 een goede relatie met Kostrzyn.
In eerste instantie werd gemikt op culturele en sportieve uitwisselingen. Die doelstelling is, behalve een Poolse reis door het mannenkoor Albatros, echter niet uit de verf gekomen. De gemeente heeft zich langzamerhand teruggetrokken, omdat ze van mening was, dat de contacten zich meer moesten verbreden. Onlangs werd een commissie opgericht die de contacten met Kostrzyn gaat begeleiden. Daarin hebben zitting de handelsvereniging, de sportraad, de gemeente, Albatros en de gastgezinnen. Inmiddels is die commissie omgezet in een stichting
.


Krantenknipsels

_DSC3637
_DSC3637
_DSC3638
_DSC3638
_DSC3639
_DSC3639
_DSC3647
_DSC3647
_DSC3656
_DSC3656
_DSC3657
_DSC3657
_DSC3658
_DSC3658
_DSC3659
_DSC3659
_DSC3660
_DSC3660
_DSC3661
_DSC3661
_DSC3662
_DSC3662


Krantenknipsels

_DSC3780
_DSC3780
_DSC3803
_DSC3803
_DSC3781
_DSC3781
_DSC3779
_DSC3779
_DSC3789
_DSC3789
_DSC3790
_DSC3790

Gewoon eenmalig transitvisum wordt afgegeven aan staatsburgers van Nederland, andere staten en staatloze personen met het oog op transport door het grondgebied
van de Russische Federatie voor een duur van max. 10 dagen (met de auto of trein)
of met een duur van max. 3 dagen (met het vliegtuig) op grond van tickets die geldig
zijn voor de uitreis uit de Russische Federatie, met een geldig visum voor de in reis
in het grensland van bestemming, of met een visum voor het land van bestemming
of een paspoort van dat land.

Aan een buitenlandse burger die een doorreis maakt over het Russisch grondgebied met een personenauto of een vrachtwagen wordt een transitvisum afgeleverd voor de periode die nodig is om via de kortste route de doorreis te maken (maar niet langer dan 10 dagen). De geldigheidsduur van het visum wordt in dit geval berekend uitgaand van een gemiddelde afgelegde afstand van 500km per dag.

De geldigheidsduur van een dubbel transitvisum mag niet langer zijn dan één maand. Als de buitenlandse burger een doorreis moet maken door Rusland naar een derde land en daarna via Rusland terugkeert in een termijn die één maand overschrijdt, moet er een eenmalig transitvisum aangevraagd worden en daarna een tweede transitvisum in het consulaat van Rusland in het land van de oorspronkelijke bestemming.

Voor het volgende is geen doorreisvisum vereist:
Vreemdelingen die over het grondgebied van de Russische Federatie vliegen zonder vluchten in het land te veranderen.
Vreemdelingen die met een internationale luchtvaartmaatschappij en wisselende vluchten in de Russische Federatie vliegen, op dezelfde luchthaven op zowel de heen- als de terugvlucht (op voorwaarde dat deze luchthaven een transitzone heeft), in het bezit zijn van correct ingevulde documenten waarin hun recht op voer het land van bestemming in, en een vliegticket met een bevestigde vertrekdatum vanaf de luchthaven in Rusland, waar zij van vlucht veranderden, niet meer dan 24 uur na hun aankomstdatum.Groetjes uit Rościnno

Ansichtkaartje
Groetjes uit Rościnno


ansicht01-front
ansicht01 (front)
ansicht01-back
ansicht01 (back)
ansicht02-front
ansicht02 (front)
ansicht02-back
ansicht02 (back)
ansicht03-front
ansicht03 (front)
ansicht03-back
ansicht03 (back)
ansicht04-front
ansicht04 (front)
ansicht04-back
ansicht04 (back)
ansicht05-front
ansicht05 (front)
ansicht05-back
ansicht05 (back)
ansicht06 (front)
ansicht06 (front)
ansicht06-back
ansicht06 (back)

bedanktbrief
bedanktbrief 1997
bedanktbrief-voetbalclub1994
bedanktbrief voetbalclub 1994
diploma-1997
diploma 1997
Erelid 1993
Erelid 1993
maatschappelijk welzijn kostrzyn
maatschappelijk welzijn kostrzyn

Van het
Douanekantoor
aan de Pools-Duitse grens

Pools-Nederlandse Vriendschapsvereniging
en het Sociaal Welzijnscentrum in Kostrzyn vriendelijk
informeren u dat onze Vrienden van de Vereniging van Vriendschap
Nederlands-Pools uit Oude-Pekela gratis voldoen aan de behoeften van de inwoners van de gemeente Kostrzyn, kleding, medische apparatuur, sanitaire artikelen en medicijnen.

Deze artikelen worden doorgestuurd naar het Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn in Kostrzyn.

Kostro Ridder 2001
Kostro Ridder 2001
geridderd
geridderd
geridderd02
geridderd 2

geridderd:

WOJÉWODA, POLEN                                                             Poznan, 23 november 2001

                                                                                                 Geachte heer
                                                                                                Bernard Huizing
                                                                                                 President
                                                                                                 Verenigingen Pekela – Kostrzyn

Geachte heer de president.

Ter gelegenheid van de uitreiking van de jaarlijkse prijs van de stad en gemeente Kostrzyn “Rycerz Kostro 2001 ( Kostro Ridder 2001 )” in de categorie “ambassadeur”.

Ik bied mijn hartelijke wensen en felicitaties aan.
Uw activiteiten, zoals autoriteit en betrokkenheid, winnen van grotere betekenis.
In de wereld van vandaag is heel hard nodig. mensen zoals jij, een voorbeeld van opoffering en onbaatzuchtigheid. De prijs “Rycerz Kostro 2001” is een eerbetoon aan uw daden ten behoeve van…
het bevorderen van vriendschappelijke contacten tussen de stad Kostrzyn en de Nederlandse gemeente Oude Pekela’s.

Ik wil graag mijn waardering uitspreken voor de toewijding waarmee u cultuur bevordert en economisch imago van Kostrzyn. Ik ben ervan overtuigd dat dit uw diplomatie is en persoonlijke betrokkenheid resulteerden in de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen
gemeente Pekela en de gemeente Kostrzyn.

Ik wens u dat verdere samenwerking met de gemeentelijke autoriteiten u veel voldoening zal schenken, vervulling van uw bedoelingen en al het succes in uw persoonlijke leven.

                                                                                                Met vriendelijke groet
                                                                                                 Andrzej Nowakowski

                                                                                               

geridderd 2:

STADSRAAD VAN DE GEMEENTE KOSTRZYN
is vereerd om te eren
BERNARDA HUIZINGA
Te belonen tot
,,KOSTRO RIDDER AMBASSADEUR”

toegekend Resolutie nr. XXXIH/274/2001
Gemeenteraad van de gemeente Kostrzyn

Voorzitter van de gemeenteraad
PawelIWANSKI

Gemeenteraad GEMEENTE KOSTRZYN P
Kostrzyn, 23 november 2001

(Het document is een certificaat van echtheid van het beeldje
“RIDDER KOSTRO” nummer 007)


Bezoek uit Kostrzyn in september 2012 naar Oude Pekela.

Wat zie je allemaal:
Aankomst bij de voetbalclub Noordster
Kijken naar de Corso (OPA feest)
Sportief zijn in de Snikke
Vertrek bij Zempo (judovereneniging) naar Giethoorn
Terug en nagenieten bij de voetbalclub Noordster
Vertrek terug naar Polen.


12 augustus 2016 – We gaan op weg naar Kostrzyn.


Bezoek uit Kostrzyn op 08 september 2017 naar Oude Pekela,
bij de voetbalclub Noordster.
Alles geregeld ze kunnen komen.
Op 11 september 2017 gingen ze weer terug naar Kostrzyn.


Fotoreportage 24-08-2018
We gaan op weg naar Kostrzyn.


brief-gemeente-2007-vervoer
brief gemeente 2007 – vervoer

Pekela
Naar het douanekantoor aan de grens tussen Polen en Mieniecka
Transport
Geachte dames, heren,
In verband met culturele uitwisseling hebben de gemeenten Pekela (Nederland) en Kostrzyn (Polen), die dankzij de Nederlandse sluis af en toe goederen vervoert naar Polen.
Het huidige transport is bedoeld voor de kliniek in Kostrzyn, maar ook voor de plaatselijke school en het gemeentekantoor.
Met respect
Stadskantoor Pekela


Officieel en ongedwongen met de Nederlanders in Kostrzyn

Kostrzyn en Pekela in Nederland zijn steden die al twintig jaar door vriendschapsbanden met elkaar verbonden zijn. Het begon allemaal met een uitwisseling van gezinnen. Tegenwoordig heeft Kostrzyn officiële contacten tussen de besturen van beide gemeenten, er is een goede samenwerking tussen de sportclubs LECHIA KOSTRZYN en NOORDSTER PEKELA, studenten van de Junior High School.
De Raad van Europa in Kostrzyn en het Dollard College uit Pekela namen deel aan het Socrates – Comenius programma getiteld “Bescherm de natuurlijke omgeving en leef erin.” De onderlinge samenwerking tussen de gemeenschappen Kostrzyn en Pekela wordt bestuurd door de Pekela – Kostrzyn Vriendschapsclubs in Pekela en Kostrzyn – Pekela in Kostrzyn.

Van 1 tot 4 juni 2007 kreeg Kostrzyn bezoek van een groep van meer dan 50 inwoners van Pekela. De groep bestond uit leden van het gemeentebestuur van Pekela met twee vice-burgemeesters – Etse Dijk en Gerrit Wijers, leden van de NOORDSTER Sports Club en bevriende families. Het verblijfsprogramma omvatte officiële, sportieve, recreatieve en sociale activiteiten. Een belangrijke officiële gebeurtenis was een bijeenkomst met deelname van de autoriteiten van de gemeenten Pekela en Kostrzyn, de raden van bestuur van de vriendschapsclubs van beide steden, evenals leden van sportclubs en bevriende families.

Tijdens deze bijeenkomst, die plaatsvond op 1 juni dit jaar, werd dank uitgesproken aan de aftredende oude voorzitter van de Pekela – Kostrzyn Club uit Pekela – Bernard Huizing.
Deze vooraanstaande titulaire ambassadeur van Kostrzyn voor de gemeente Kostrzyn ondersteunt al twintig jaar activiteiten om de samenwerking tussen Polen en Nederlanders te versterken. Tijdens de bijeenkomst kwam er geen einde aan dankbetuigingen en uitingen van waardering.
De nieuwe voorzitter is momenteel Rudi Mulder en de bestuursleden van de Pekela – Kostrzyn Club zijn: Karin Kuiper, Sanders Homan, Hans de Vroome en Wubbo Fridrischs. Tijdens het Nederlandse verblijf werd er een internationaal voetbaltoernooi gehouden. De winnaars van het toernooi waren oude jongens van het intergemeentelijke team – SIEKIERKI-PACZKOWO-SKAŁOWO-KOSTRZYN.

Op het programma stonden familiebijeenkomsten met barbecue, bier en muziek. Aan het einde van het verblijf was er een afscheidsbijeenkomst rond een vreugdevuur in de jachtwigwam in Drzązgów. De organisatoren van het Nederlandse verblijf waren: het bestuur van de “LECHIA” Club met de steun van de Kostrzyn-Pekela Friends Club. De gehele organisatie van alle bijeenkomsten en evenementen werd ondersteund door de gemeentelijke autoriteiten van Kostrzyn.

Andrzej Szafrański Voorzitter van de Kostrzyn-Pekela Club

Originele bron (Pools) : https://www.kostrzyn.wlkp.pl/asp/oficjalnie-i-na-luzie-z-holendrami-w-kostrzynie,2,artykul,1,454

route
8 u 32 min. (800,8 km) via A2

Panorama van Racławice

anoramy Raclawickiej
anoramy Raclawickiej

Het Panorama van Racławice (Pools: Panorama Racławicka) is een schilderij, dat zich in de Poolse stad Wrocław bevindt. Het geheel ronde schilderij meet 15 x 120 meter, en stelt de slag bij Racławice voor. In deze slag, die op 4 april 1794 werd gestreden, stonden Poolse opstandelingen (soldaten en boeren) onder leiding van Tadeusz Kościuszko tegenover een Russisch leger onder leiding van generaal Aleksandr Tormasov.

Mariabasiliek van Licheń

Licheń_bazylika_2
Licheń bazylika

De Mariabasiliek van Licheń (Pools: Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej) is gelegen in een dorp met de naam Licheń Stary op 10 kilometer van de Poolse plaats Konin. De basiliek is de grootste kerk van Polen en een belangrijke bedevaartskerk.
Zij werd in de periode 1994-2004 gebouwd. Architect was Barbara Bielecka.

Kostrzyn

Kostrzyn nad Odra dron
Kostrzyn nad Odra dron

Kostrzyn nad Odrą is een stad in het Poolse woiwodschap Lubusz, gelegen in
de powiat Gorzowski. De oppervlakte bedraagt 46,17 km², het inwonertal 19.952.
De stad is gelegen op de rechteroever van de rivier de Oder, bij de monding
van de Poolse rivier de Warta.


Investeringen en Evenementen
2022 – 2023

Gemeenschap                                            Jaar 2022
Kostrzyn                                                      in de gemeente Kostrzyn                                                     
op jouw ritme

Enkele onderwerpen:

Spoortunnel , Ijsbaan , reikwijdte van het werk , riolering , de belangrijkste investering , evenementen , kultuur, sport , moderniseringen.
vaandeltje-voorkant
vaandeltje (voorkant)
vaandeltje-achterkant
vaandeltje (achterkant)

Kostrzyński Klub Sportowy 1922 Lechia Kostrzyn

https://www.facebook.com/1922LechiaKostrzyn/


speld_DSC3627-voorkant
speld (voorkant)
speld_DSC3628-achterkant
speld (achterkant)
speld_DSC3630-voorkant
speld (voorkant)
speld_DSC3632-achterkant
speld (achterkant)
sticker_DSC3629
Logo (sticker)