voormalige Scholtenswijk in Oude Pekela


info:
Foto’s hebben betrekking op de voormalige Scholtenswijk in Oude Pekela.
Op het schilderij van J.G. Deelman (naar een foto van omstreeks 1920)
is de oude situatie goed zichtbaar.
In juni 1956 werd een begin gemaakt met het dempen van de Scholtenswijk.
Hiermede kwam tevens een einde aan het bestaan van een ijsbaan achter de Veendijk. Deze ijsbaan was gelegen op de drie laag gelegen weilanden tussen Koster’s molen

en de Veendijk. Wanneer de waterstand in de herfst in het Pekelderdiep steeg,
liepen deze weilanden onder en zo ontstond bij vorstperioden een grote ijsbaan,
welke zeer in trek was. Op de foto’s is o.a. het blok van drie woningen te zien,
alsmede de er naast staande boerderij van Elling. Sommige foto’s zijn genomen vanaf de molen en dus door een familielid van de Koster’s. Op de kleurenfoto, genomen vanaf de gedempte Scholtenswijk, is het achterste deel van de Veendijk te zien, met daarachter de molen Onrust. Op een zwart-wit foto lopen twee paarden op de bovenvermelde weilanden, naast de Veendijk.