Gemeentelijke herindeling Pekela’s.

Uitzending OOG TV, 31 augustus 1989

36 gemeentes in de provincie Groningen moeten fuseren om een sterkere bestuurlijke en financiële positie te krijgen. Gemeenten zien hun identiteit verloren gaan. Terwijl andere fuserende gemeenten al in bespreking zijn, wordt er in de Pekela’s nog geen begin gemaakt.

De verschillen tussen beide dorpen zijn groot. CDA-wethouder Vredeveld uit Nieuwe Pekela (NP) en PvdA-Wethouder Kaldijk uit Oude Pekela (OP) over de fusie: Verschillen dermate groot dat het jaren zal duren voor er enige cohesie na een fusie zal ontstaan.

De logica ontbreekt er aan. NP is op Veendam gericht, OP op Winschoten. Financieel gaat NP er na een fusie sterk op achteruit.
Plek gemeentehuis ook discussiepunt, nieuw gebouw gaat niet.

herindeling Oude- en Nieuwe Pekela


%d bloggers liken dit: