Ansichtkaarten met Tekst


kaart1
kaart1

We zitten hier in het boveneind van de Pekel, bij de Zuidhofswijk, de landbouwer staat met zijn span paarden gereed om de praam, in de wijk te trekken, voor het laden van aardappelen. Het schip met stro, bestemd voor de fabriek Albion, en het schip met turf van brandstofhandelaar Pieter Kramer liggen op de achtergrond.

kaart2
kaart2

Een aardige doorkijk, bij het café van Appie Niekamp, hij staat zelf in de deur te praten met een klant, terwijl enkele andere klanten toehoren. Er was zeker iets nieuws, ook toen al, voor ruim 60 jaar geleden. De bomen en de tramrails alsmede de loslopende hond, vormen een aardig decor, met op de achtergrond de R.K. Kerk.

kaart3
kaart3

Oude Pekela was voor ruim 60 jaar terug rijkelijk bedeeld met groen zoals hier is te zien bij het bruggetje van Beumee, die werd afgedraaid door vrouw Pothoff.
De oude pakhuizen van toen, staan er nu nog.
Een prachtig stukje Oude Pekela, helaas is het verleden tijd.

kaart4
kaart4

Dit is weer een heel ander beeld, het kantoorgebouw van de Britanniafabriek, daarnaast de opzichterswoning van wijlen Petrus Vosman, en daarnaast de oude boerderij waarin ladingmeester Albert Zweep heeft gewoond. Allen zijn reeds gestorven en de gebouwen afgebroken. Ook de Britanniawijk is gedempt.

kaart5
kaart5

In de buurt van de vroegere kamers, de eerste huizen in de buurt van het grote
huis waar dokter van Wering heeft gewoond, hij is ook burgemeester geweest
van Oude Pekela van 1917 tot 1918.
In dit huis hebben ook gewoond de doktoren Hamminga, Grabé, Lameijer
en nu Curfs. Naast het huis van de dokter, links op de foto, was de woning van Tolner, die een zoutziederij had. Het oude vrouwtje met het witte schort, is vrouw Pothoff die staat voor het huis van de dames Brons (wat ook reeds jaren is verdwenen).

kaart6
kaart6

Deze kaart herinnert aan de oorlogsjaren 1940/1945 toen er op de B. van Weringstraat bommen zijn gevallen waarbij het gezin van meester Brondijk werd gedood.
Hier de verwoeste huizen van Jaap Duit en van burgemeester
Scholtens (van 1945-1951 burgemeester van Oude Pekela).

kaart7
kaart7

Ook een ”gouwe ouwe”, het bruggetje bij dokter Boswijk, op de foto, van
links naar rechts, de woning van bakker Canon, hij was tevens huwelijksmakelaar,
daarnaast de kroeg van Eitje Holvast, dan de kleine slagerij van

Van der Hende, dit huisje stond bijna op de rijweg en was ook toen al,
een verkeersobstakel aan het Pekelderdiep.
De voetgangers hebben even geposeert voor de fotograaf,
maar we weten niet hoe hun namen zijn, maar het is een prachtige kaart uit de Pekelder samenleving van ruim 75 jaar geleden.

kaart8
kaart8

We blijven nog even bij de draaibruggen, hoe kan het ook anders in deze
veenkolonie. Dit is de Wittingsdraai, op de kaart rechts, het 2e huis, daar
woonde Witting, de kaashandelaar met zijn duizenden paren gummiehakken,
rietmanden enz., daarnaast het huis van Klaas Franken, de oude zeekapitein,
daarnaast de woning van Pieter Wessels en dan de manufacturenzaak
van koopman Roelf Jansen. Links op de kaart het huis van sigarenwinkelier
van Tricht, dan de koperslagerij van Reinder van Driesten en even verder
de bakkerij van M.A. Hemmes, dan de schoenenzaak van Koetje Bouman en
daarnaast het in 1979 afgebrande hotel Dijkinga.

kaart9
kaart9

Op het aardappelland, van landbouwer Antonie Veldkamp aan de compagniesterwijk.
We zien ze hier in volle glorie de familie Veldkamp, vader Antonie,
met grijze schipperspet op de machine, J.P. Veldkamp, en achter de machine

Berend Veldkamp met pijp in de hand. Leunende tegen het paard Dethmer Aikens,
bij het derde paard Gezienus Broesder, verder liggen op het land, Jan Aikens,
vrouw Kuiper, vrouw Meter en vrouw Niewold e.a.
Er was toen nog gezelligheid op het land, dat is er nu niet meer bij.

kaart10
kaart10

Bij de school van meester Adams, de oude school, het meestershuis, alsmede
de brug over het Pekelderdiep voor de school, dat is allemaal vergane glorie,
alles is afgebroken om toegang te verschaffen tot de steenfabriek van Strating,

de modernste steenfabriek van West-Europa.

kaart11
kaart11

De tijd gaat verder, zo ook hier. Kostersmolen achter het postkantoor, daarvoor de ingang van de Westerschool, waarvan de kinderen poseren voor de fotograaf.
De school is afgebroken en Kostersmolen is door brand verwoest.

kaart12
kaart12

Dit is dan de Pothoffsdraai, het dubbele huis rechts op de foto, daar woonde
brugwachter Pothoff, en vrouw van Beinum genaamd tante Jo, die met de
stoetkörf liep. Dan de mooie boerderij van D.C. Fockens en nog even zichtbaar,
het huis van sigarenfabrikant Gerrit Heeres.

Het jongetje zonder pet, dat is Frans Pothoff.
Een praam wordt juist beladen met stro vanuit de boerderij om te worden

vervoerd naar de fabriek Britannia.
Alles ging toen nog per schip, praam of met paard en wagen.

kaart13
kaart13

De fraaie boerderij van Eltjens, de huizen daarnaast, links op de foto, zijn afgebroken en op die plaats staat nu de villa van Eltjens, aan de nu reeds jaren gedempte Eltjenswijk. Dit is aan de landzijde van het Pekelderdiep.

kaart14
kaart14

Naast het café Feijen, bij de Hanekampsbrug, stond de statige boerderij
van de familie Heres. Op de foto mevr. Heres met dochtertje en de toenmalige
dienstbode Trientje Fridrich. Ook deze mooie boerderij is reeds afgebroken.

kaart15
kaart15

Hier een foto van het oude gemeentehuis, met daarnaast, rechts op de foto,
het winkeltje van Dirk en Jantje Boelen, die hoeden en petten verkochten.
Alles is verdwenen.

kaart16
kaart16

Het vuile water van het Pekelderdiep maakt deze prent, bij de Staalsdraai,
nog mooier dan het is met al die prachtige iepen bomen die toen langs het
kanaal waren geplant, zowel aan de weg, als aan de landzijde.
In de bocht het huis van petroleumventer Klaas Letema,
daarnaast het huis van schoolmeester Wessel Wessels
en in de bocht het huis van schoenmaker Westers.

kaart17
kaart17

Eén van de vele zeekapiteins die vroeger in de Pekel woonden,
het is Jan Derks Kuiper, met ringbaard, zijn vrouw Maaike Hazewinkel
en in het midden, hun dochtertje Grietje.
Met wit schort, is de dienstbode Margreet de Haan, dit is het café waar nu Blok woont, het is geheel verbouwd en staat vlak bij de Hanekampsbrug.

kaart18
kaart18

Een fraaie doorkijk langs het Pekelderdiep, bij het bruggetje van Dr. Boswijk.
Dit bruggetje is verdwenen evenzo het brugwachtershuisje alsmede de schepen

die in het diep liggen. Ook de bomen en de tramrails zijn verleden tijd.

kaart19
kaart19

Verleden tijd, is het ook hier, bij de „oude” Wedderklapbrug, rechts op de foto,
het huis waar Egbert de Boer heeft gewoond en daarnaast het huis van
Izaäk de Leeuw en zijn zuster Jetje, ze handelden in gouden en zilveren voorwerpen. Ook de batting in de weg, over de wedderwegswijk, reeds lang gedempt,
het brugwachtershuisje en het urinoir, zijn niet meer.
Tot het verleden behoren ook de schepen met graan, die kwamen lossen bij

Pieter Oppentocht, het huis links op dc foto, met daarnaast de bekende apotheek
van Mevr. van Dam. die op late leeftijd nog is gehuwd met de aloude predikant
Dr. H.D. Hellema. Daarnaast dc winkel van Savenije, en daarnaast liet huis van korenmolenaar Barteld Huizing. Het huis met het torentje, daar woonde B.G. Meijer,
de componist van vele bekende liederen w.o. het Pekelder volkslied.

kaart20
kaart20

Op de grens van Oude- en Nieuwe Pekela stond het keurlokaal.
Daar werden de koeien en varkens geslacht voor de beide Pekela’s.
Daarnaast was het café annex winkel van H. Bieze.
We zien op deze kaart, even voor de kerstdagen, dat een prachtige stier naar de
slachtbank gaat. Achter de stier, met witte slagersjas, de altijd schreeuwende
en tierende slager Nieland, zijn zoon, geëmigreerd naar Amerika, houdt de
stier bij de kop, terwijl op het eind, links op de foto,

winkelier Bieze belangstellend poseert voor de fotograaf.

kaart21
kaart21

Een herinnering uit het verleden waaraan vele Pekelaers nog vaak terug zullen denken, want de personen die hier op staan, hebben heel wat vreugde gebracht
met hun uitstekende muziek. Het is het orkest Stoppelman, vader met zeven zonen, links op de foto, Hartog Stoppelman die tevens dansleraar was.
Achter de trom, Aaron, in Pekela beter bekend als ”strubbertje”,
verder zien we nog Morits Stoppelman met de grote hoorn en

daarachter Salomon die een slagerij had vlak bij de Roomse Kerk.

kaart22
kaart22

Er is veel verandert, ook op deze kaart bij de B. van Weringstraat.
Er staan nog maar weinig huizen, en de doorkijk over het vrije veld naar de molen
van Huizing, was toen een mooi hoekje. Het middenste huis, rechts op de
foto, daar was de drukkerij van de vader van meester Duiven.

kaart23
kaart23

In het centrum van Oude Pekela staat het postkantoor, dat is nog steeds zo.
Wat niet meer zo is, dat is de winkel van B.G. Meijer, Piepke, en het huis
naast het kantoor waar Birza woonde, dat is afgebroken.

Ook het brandspuithuisje naast het kantoor is verdwenen.
De postauto brengt juist de post, die in ontvangst wordt genomen door de
bestellers G. Brunink Sr., J. de Jonge, en met boek in de hand Jan Hilberdink.

kaart24
kaart24

De witte villa van Mulder, dat was de blikvanger in het beneden eind van on­ze plaats.
Hij werd gebouwd voor de toenmalige direkteur van de Flessings- fabriek
die heeft gestaan in de buurt van de Blijhamsterweg,
ook dit alles is reeds vele jaren verdwenen.

kaart25
kaart25

Een mooi plekje bij de fabriek Britannia, duidelijk is de Staalsbrug te zien,
met brugwachtershuisje, en het huis daarvoor, rechts op de foto, was de
slagerij van Jeizel Kosses. De tramrails alsmede de vele bomen en de pramen
met aardappelen in het diep, alles behoort tot het verleden.

kaart26
kaart26

Nogmaals de brug bij dokter Boswijk. Alles wat u op deze kaart ziet, bestaat niet meer. Het huis links was van kleermaker G. Brunink Sr. tevens brugwachter, dit huis werd later nog gebruikt als schippersbeurs. Daarnaast de winkel van sigarenmaker
Albert Klok, hij was ook wethouder. „Hoeden en petten” staat er boven de gevel,
daar woonde Sientje Weering de hoedenmodiste, en daarnaast het huis van
Esra Korte, de fietsmaker. Het obstakel dat u tussen de huizen doorziet dat
was de droogtoren voor de brandslangen.

kaart27
kaart27

Hij werd in 1683 opgezet, en in 1685 was hij gereed, de Ned. Herv. Kerk.
In 1689 werd de luidklok aangebracht. Vernieuwing kreeg de kerk en toren in
1975-1976 en hij staat er nu weer prachtig bij in onze dorpsgemeenschap.
Verder is nier niet veel veranderd, nog een stukje Pekel uit de vroegere tijd.

kaart28
kaart28

Het boveneind van de Pekel, bij de Koenemansbrug, rechts op de kaart de
winkel van Hateren, die vele hypotheekjes had op het laantje bij Borneo Bakker,
vandaar nog de naam van Haterenlaantje.
Bij de boerderij van Tammo Schreuder worden de paarden aangespannen
en verder in de bocht, daar was de stelmakerij van Teije de Boer.

kaart29
kaart29

We naderen het eind van onze rondgang door de Pekel, maar we kijken
nog even naar deze kaart. Het winkelpand, links-boven, was van

Gezienus Mulder en is reeds lang verdwenen.
Wat ook verdwenen is, dat zijn de prachtige kastanjebomen voor het huis
van Mevr. Heeres. Ook de batting over de Fockenswijk is weg,

want de wijk is reeds vele jaren gedempt.

kaart30
kaart30

De laatste kaart van de serie, hier poseren, na het gereed komen van de nieuwe
consistoriekamer bij de Ned. Herv. Kerk, van rechts naar links de heren:
W.H. Bosgra, Antonie Veldkamp, en Willen Dethmers, allen kerkvoogden,
vervolgens de predikant Dr.H.D. Hellema en de architect Withagen.

Het gebouw kwam gereed in september 1933 en allen die hier
op de kaart staan zijn reeds overleden.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *