Oldies Pekel


Albion

albion
albion

De strokartonfabriek ‘Albion NV’ in 1930

Dit is de strokartonfabriek “Albion NV”, staande aan de H. Hindersstraat in 1930.
De Albion is gesticht in 1888 en gesloten met ingang van 1 juni 1967.
In mei 1981 is het gebouwencomplex gesloopt en het terein

geschikt gemaakt voor woningbouw.
In het huis links woonde de directeur van de Albion Melle Free.
Rechts was de Albionstraat met fraaie iepen op de walkant,
met daarachter het jaagpad, ook wel trekpad genoemd. Voor de fabriek ligt
een vrachtschip voor vervoer van karton, Achter de fabrieksbrug een turfschip.
Indertijd werd de fabriek met turf gestookt.


Albionstraat

albionstraat
albionstraat

vroegere Albionstraat uit 1930

Dit is de vroegere Albionstraat in de omgeving van de strokartonfabriek “De Ceres”.
Op de voorgrond de oude fabrieksbrug over de Cereswijk. Later werden er naast de rails voor de fietsers, nog ijzeren platen aangebracht, die in verband met hun gladheid bijzonder gevaarlijk waren. In het eerste huis woonde Wigle Dijkstra,
directeur van de Ceres. Dan komen kleermaker Petrus Jacobus Beekman, landarbeider Heimerik Albertus Schenkel, fabrieksarbeider Jan Bruintjes en de koopman in lompen en metalen Bernard Goldsmit. Deze foto is van 1930.


Ansicht1915

ansicht1915
ansicht 1915

Ansichtkaart uit ongeveer 1915

We zien hier een gedeelte van de huidige Feiko Clockstraat.
In het eerste huis rechts woonde veekoopman Jan Koert Bakker.
Dan komt schipper Jan Palts en vervolgens de weduwe A. de Groot-Plukker.
Geheel links woonde koopman Rinse Kreger.
Tweede van links was de woning van Elso Free.
Vervolgens komen nog oud-zeekapitein Harm Duit,
brandstofhandelaar F.C. Buikerna, Jan Scherphuis en Eiko Feunekes.
In de knik in het midden was de ingang van de Burgemeester van Weringstraat.
De bomen werden in begin 1930 gerooid.


Ansicht1918

ansicht1918
ansicht 1918

Ansichtkaart uit ongeveer 1918

Hier een prachtige ansichtkaart van ongeveer 1918 van de omgeving van de Beumeesbrug. In het eerste huis woonde de houthandelaar Pieter Jan Koerts,
dan komt de chef-veldwachter Hendrik Koerts. De volgende woning werd bewoond door Evert en Gerard Aaldrik Feringa, die hier een kruidenierszaak, boekhandel, drukkerij en tabakswinkel Dreven. Vervolgens komen Rinse Kreger, Elso Free
en Harm Duit. We zien op deze kaart nog geen autoverkeer,
wel fietsers en een wandelende veldwachter.
Bij de brug en ook iets verderop ontwaren we mooie gaslantaarns.
Het bruggeld voor het bruggetje was toen twee cent.


Beneden

beneden
beneden

Het “beneden” -eind van onze plaats aan de zuidkant van het kanaal

We zijn hier in het “beneden” -eind van onze plaats aan de zuidkant van het kanaal, landskant, de tegenwoordige Hendrik Westerstraat.
In de verte zien we de oude Blijhamsterbrug.
Niet zichtbaar het café en de ingang van Bronsveen.
De eerste woning links was de kruidenierswinkel van Everwien Lutje.
In het bijzonder vieze kanaal liggen twee woonschepen, het witte woonschip werd
bewoond door Marten Baas en het andere schip “Zwaantje” werd bewoond door
binnenschipper Freerk Baas.


Bestellerskorps

bestellerskorps
bestellerskorps

Het bestellerskorps uit de jaren 1922 – 1924

Op Bovenstaande foto het bestellerskorps uit de jaren 1922 – 1924,
onder de toenmalige directrice mevr. Antje Aaltje Nieland,
zittend van links naar rechts: Keimpe Harkema, Antje A. Nieland,
Aaltje Nieland en de heer Sachs. Staande van links naar rechts
de bestellers: J. Winter, G. Brunink, J. de Jonge, H. Schipper en J. Hilberdink.


Beumee

beumee
beumee

Het bruggetje van Beumee

Oude Pekela was voor ruim 60 jaar terug rijkelijk bedeeld met groen
zoals hier is te zien bij het bruggetje van Beumee,
die werd afgedraaid door vrouw Pothoff.
De oude pakhuizen van toen, staan er nu nog.
Een prachtig stukje Oude Pekela, helaas is het verleden tijd.


Biljart-stalling

biljart-stalling
biljart-stalling

Dit is het café waar nu Blok woont

Eén van de vele zeekapiteins die vroeger in de Pekel woonden,
het is Jan Derks Kuiper, met ringbaard, zijn vrouw Maaike Hazewinkel
en in het midden, hun dochtertje Grietje.
Met wit schort, is de dienstbode Margreet de Haan,

dit is het café waar nu Blok woont,
het is geheel verbouwd en staat vlak bij de Hanekampsbrug.


Binnenweg

binnenweg
binnenweg

De vroegere Binnenweg in 1938, sedert 1951 de Thorbeckelaan

Voor de woningen de bruggetjes over de zeer vieze sloot.
Er was toen nog geen riolering.
De sloot is in 1950 gedempt en daarna is de riolering aangelegd.

De Binnenweg is nog maar gedeeltelijk bebouwd.
Ook de Meidoornlaan, later de Abraham Kuyperlaan, is nog niet bebouwd.
In het eerste huis rechts woonde de weduwe Annechien Schipper-van der Laan

en haar zoon Hendrik Freerk Schipper.
Vervolgens komen Albert Schrik, Bernardus Bos, Roelof Boven,

Filippus Nomden, Roelf Grasmeijer en Gerrit Franzen.


Bosgrastraat

bosgrastraat
bosgrastraat

Gedeelte van de huidige W.H. Bosgrastraat van 1913

Deze kaart dateert van 1913. Het is een gedeelte van de huidige W.H. Bosgrastraat.
Het eerste huis rechts is de bakkerszaak van Jan Veltman.

Hij staat in de deuropening van zijn winkel.
Het grote huis was de woning van de fabrieksdirecteur
Bernardus Frederikus Drenth. Dan komt de woning met smederij
van de smeden Marten en Dirk Albert Kuilman.
Dan komt de coiffeur Jacob van der Vlag terwijl hierna in de volgende woning Mattheus Adolphus Johannes Uiters zijn schoenmakerij had.
Midden op de weg staat een vrouw met een ouderwetse venterskar.


Bosgrastraat 1900

bosgrastraat1900
bosgrastraat 1900

De W.H. Bosgrastraat in 1900

Het eerste huis links was de boerderij van landbouwer Willem Weemhoff.
Dan komen Maria Sprik-Mooi, winkelierster Geppiena Boelen
en kruidenier Detmer Dethmers.
Het tolhuis werd bewoond door de veehandelaar Jan Koert Bakker.

Fraai uitgedoste mensen hebben zich op de weg opgesteld
om zich te laten vereeuwigen.
De man met de fiets is kruidenier Meint Brouwer van Ommelanderwijk.
Daarnaast staat landbouwer Hendrik Zuidhof met zijn huishoudster Dievertje Pot.
Zij huwde later met hellingbaas Christiaan Kars.
Let ook op de fraaie hondekar.


Boswijk Brug

boswijk_brug
boswijk brug

Het bruggetje bij dokter Boswijk

Ook een “gouwe ouwe”, het bruggetje bij dokter Boswijk,
op de foto, van links naar rechts, de woning van bakker Canon,
hij was tevens huwelijksmakelaar, daarnaast de kroeg van Eltje Holvast,

dan de kleine slagerij van Van der Hende, dit huisje stond bijna op de rijweg
en was ook toen al, een verkeers­obstakel aan het Pekelderdiep.
De voetgangers hebben even geposeert voor de fotograaf,

maar we weten niet hoe hun namen zijn, maar het is een prachtige kaart
uit de Pekelder samenleving van ruim 75 jaar geleden.


Braams

braams
braams

Het rijwielmagazijn van de heer Braams

We zien hem staan voor het etalageraam en verder links zijn vrouw,
zijn dochter met kleindochter en zittend zijn schoonvader.
Op het uithangbordje geheel links stond te lezen:
“Herstelplaats Rijwielen en Machines”.
Bovenlangs de voorgevel was de volgende tekst

aangebracht: “Rijwielen, Onderdeelen, Machines”.
Thans is de winkel geheel verbouwd en woont de familie Woltjer er.


Britannia kantoor

britannia_kantoor
britannia kantoor

Het sierlijke kantoor van de Britannia in 1917

Deze kaart uit 1917 is van de omgeving van de Britannia.
Op de voorgrond het sierlijke kantoor van de fabriek.
De fabriek is gebouwd in 1913 op de plaats waar voor die tijd de scheepshelling van
Kuiper was. Het tweede huis werd bewoond door de scheepsbouwer Johannes Cornelius Mulder. Het dan volgende huis werd bewoond door de
schippers Jan en Johannes Zuur. Dan komen de kruidenierswinkel en het
café van Hindrik Huls. Het uiterlijk van de fabriek is in de loop der jaren sterk gewijzigd.

Al de woningen op deze foto zijn inmiddels verdwenen.


Britanniakade

britanniakade
britanniakade

De vroegere Britanniakade

Dit is de vroegere Britanniakade, de tegenwoordige Hendrik Westerstraat.
Het huis links werd bewoond door de postbode Gerrit Brunink.
Dan komen Joseph David Schulte en de weduwe Magdalena Maria Krol-Schetsberg.
Het witte huis werd bewoond door brandstofhandelaar Jakob Kuiper.
Zijn brandstoffenpraam ligt voor de wal in het vieze water van het Pekelderdiep.
Het andere schip is de “Eersteling” van schipper Hendrik Sage!.

Boven de huizen aan de Feiko Clockstraat zien we de kop van de molen De Onrust.


Brittannia

brittannia
brittannia

Bedrijvigheid bij de strokartonfabriek ‘Brittannia’

We zien, dat de fabriek thans een geheel ander aanzicht heeft gekregen.
Het huis links op de foto heeft plaats moeten maken voor parkeerruimte.
De “Brittannia” werd gebouwd in het jaar 1913.


Brondijk

brondijk
brondijk

Deze kaart herinnert aan de oorlogs­jaren 1940/1945

Deze kaart herinnert ons eraan toen er op de B. van Weringstraat
bommen zijn gevallen waarbij het gezin van meester Brondijk
werd gedood. Hier de verwoeste huizen van Jaap Duit en
 van
burgemeester Scholtens (van 1945-1951 burgemeester van Oude Pekela).


Broodventer

broodventer
broodventer

De bekende broodventer Geert Sasker

Kent u hem nog de bekende broodventer van broodfabriek De Hunze.
Het is Geert Sasker getrouwd met Trientje Hensema en

ze woonden vroeger op de Zeepziederswijk te Oude Pekela.
De foto is gemaakt voor de toenmalige Kroeg,
van Eltje Holvast bij de Boswijksdraai.


Brugwachtershuisje

brugwachtershuisje
brugwachtershuisje

Een oude lantaarnpaal aan de kant en vier kinderen

De tweede van links is Harm Pothof.
Op de achtergrond staat de boerderij, waar onder andere

burgemeester Huizinga en de familie Fockens in gewoond hebben.
Deze boerderij is eigendom van mevrouw Koerts-Fockens.
Daarnaast, rechts, ziet u het brugwachtershuisje,
dat omstreeks 1954 afgebroken is en waar onder andere in gewoond

hebben de families Smit, Pothof en Kuil.


Cereskade

cereskade
cereskade

Een gedeelte van de Cereskade in 1930

We zien hier een opname van een gedeelte van de Cereskade in 1930,
nu de H. Hindersstraat. De woning rechts werd bewoond door rustend
landbouwer Steffen Gelms. Dan komt de woning van Rikkert Spelde.

In het volgende huis woonde de boekhouder Jakob Duit.
De woning met winkel werd bewoond door horlogemaker Adolf Riks.

Hij was toen 60 jaar oud en staat in de deuropening van zijn winkel.
De brug over het kanaal is in 1964 vervangen door een nieuwe brug.
Deze werd toen gelegd voor de Gelmswijk.
Het woonschip werd bewoond door Sjoerd Dijkstra.


Cereswijk Brug

cereswijk brug
cereswijk brug

De brug over de Cereswijk uit 1905

Op deze kaart van 1905 zien we op de voorgrond de brug over de Cereswijk.
Rechts de boerderij van landbouwer Johannes Cornelis de Lange.
Dan komt de bazar van manufacturier Joseph Polak.
In dit pand was ook de bank van Philips Polak gevestigd.

Vervolgens komen zeilmaker Dirk Greven, Jantje Oldenburger-de Boer
en arbeider Hendrik Greven. Dan komt touwslager Derk te Wies.
Hier was later de touwfabriek “De Volharding” gevestigd.

Mooie bomen sieren het beeld. Een stroschip ligt in het kanaal.


Cereswijk

cereswijk
cereswijk

Dit is de Cereswijk van ongeveer 1928

Rechts gedeeltelijk zichtbaar de woning van de directeur van de Ceres, Wigle Dijkstra.
Daarna komt het kantoor van de strokartonfabriek “Ceres”.

Deze fabriek werd gebouwd in 1898 op de plaats waar voor die tijd
een leerlooierij van “Van Huiden” was gevestigd.
Het huis aan de linkerkant van de wijk werd bewoond door J.F. Sanders.
Arbeiders zijn bezig de kademuur van de Cereswijk te herstellen.


Concordia

concordia
concordia

De Concordia voor de verbouwing, omstreeks 1920

In dit verenigingsgebouw hebben onder anderen de heren Bots, Wildeman Vogelzang,
Diertens en Hiemstra gewoond en thans woont hier de familie Hinders,
Het heeft thans een geheel andere aanzicht door een recente verbouwing.


de Kamers

de kamers
de kamers

De “Kamers” aan de huidige Hendrik Westerstraat uit 1900

Deze schitterende kaart toont ons de “Kamers” aan de huidige Hendrik Westerstraat.
De Kamers waren de eerste woning van de veenarbeiders die hier in
1599 met de aanvang van de vervening begonnen.
In het kanaal ligt een turfschip.
De eerste woning rechts werd bewoond door de koopman Jacob Tolner.

Tolner had hier vroeger een zoutziederij.
Dan komen Pieter Brons en meester Adam Adams.
Recht voor de weg uit zien we de zijgevel van de boerderij van Sibolt Fockens.


de Witte Villa

de witte villa
de witte villa

de Witte Villa

Dit is de “Witte Villa” gefotografeerd vanaf de kant van de Blijhamsterbrug,
staande in het uiterste benedengedeelte van onze plaats, toen genaamd
Wijk XII, tegenwoordig de Feiko Clockstraat.
Deze villa is gebouwd in 1875 en afgebroken in 1928.

Hier woonde vanaf 1875 tot 1919 Hiddo Mulder en later zijn zoon Jurjen Jan Mulder.
Beiden waren directeur van de eerste strokartonfabriek in Oude Pekela,
de “A-stroom”, staande op het Flessingsterrein, gesticht in 1875 en opgeheven in 1917.


de Kroon

de kroon
de kroon

strokartonfabriek “De Kroon” van ongeveer 1915

Hier een prachtige oude kaart van de strokartonfabriek “De Kroon”
van ongeveer 1915. Enige schepen liggen in de zeer vervuilde
Kroonswijk. De Kroon is opgericht in 1901.
Er werd vanaf die tijd tot 1956 uitsluitend strokarton geproduceerd.

Sedert 1956 bestaat de produktie uit strokarton met grijskarton.
De strokarton produktie is in 1974 beëindigd.
Er wordt nu karton gemaakt van oud papier.
De fabriek is in de loop der jaren zeer aanzienlijk uitgebreid.


Delhaas

delhaas
delhaas

De heer Pieter Delhaas achter zijn hondekar

Deze foto is van omstreeks 1926.
We zien hier de heer Pieter Delhaas achter zijn hondekar.
Hij ventte destijds met petroleum in Oude Pekela.


Dijkinga

dijkinga
dijkinga

Hotel Dijkinga omstreeks 1916

Dit is een gedeelte van de Feiko Clockstraat in de omgeving van Hotel Dijkinga
van ongeveer 1916. Het hotel werd toen gedreven door hotelier Jan Dijkinga.
Dan komt de woning van de weduwe Elizabeth Jantina Postema-Scherpbier.
In deze woning woonde tevens Talchien Ringeling.
In het volgend pand woonde de rustend landbouwer

Rudolphus Bernardus Wortelboer. Een schitterende kaart met weinig verkeer.
Voor de ingang van het hotel poseren twee mannen en achter hen enige kinderen.
In de verte nadert een prachtige ouderwetse huifkar.


Dijkinga 2

dijkinga2
dijkinga2

Omgeving Hotel Dijkinga in 1912

Hotel Dijkinga werd geëxploiteerd door de logementhouder Jan Dijkinga.
Vervolgens komen dan schoenhandelaar Gerhardus Bouman,
bakker Matthias Andreas Hemmes, boekhouder Pieter Nienoord,

kruidenier Jan van Trigt en bakker Koert Dieterman.
Duidelijk zichtbaar het jaagpad achter de iepen.
Ook duidelijk zichtbaar de lange palen voor de elektriciteitsvoorziening.
De eerste paal is met opstapjes, om de werkzaamheden het net te vergemakkelijken.
Veel jeugdige buurtbewoners hebben zich op de weg opgesteld

en poseren voor de fotograaf.


Dijkinga 3

dijkinga3
dijkinga3

Hotel Dijkinga

Hotel Dijkinga, dat bijna niets veranderd is.
De voordeur is in latere jaren vervangen door een nieuwe deur.
Ook toen al was het diep vuil.
Hoelang zal dat nog duren?


Directeurswoning Union

directeurswoning union
directeurswoning union

Directeurswoning van de Union

Hier een prachtige opname van de directeurswoning van de Union,
bewoond door de fabrikant Haiko van Russen.
Voor de woning staan zijn zonen Hiske Jan Geert en met de fiets
Jan Geert van Russen. De heer van Russen was ook bekend door het feit dat hij de eerste automobiel in de provincie Groningen bereed.
Deze auto was op bestelling gemaakt door Piet Rademaker te Groningen.
Op het verschijnsel van deze eerste automobiel had de Pekelder bevolking een versje gemaakt: De heer en mevrouw van Russen, zaten in hun auto te kussen.
Deze auto trok indertijd zeer veel bekijks.


Drinkwater

drinkwater
drinkwater

Hier een bekend plaatje bij de Haanswijk (vroeger Jodenwijk) genoemd

In de periode van het droge voorjaar in 1932 toen men het drinkwater moest aanvoeren per tankwagen dat werd gedaan door de heren Albert en Geert Broekema.
We zien hier o.a. Kees Begeman, vrouw Niewold, vrouw Steinfelder en vele

anderen bij de tankwagen om een emmertje water te komen halen.


Droadnoagel

droadnoagel
droadnoagel

Droadnoagel

Op het schip turfhandelaar Gerrit Dijkstra,
in pekela bekend onder de naam “Droadnoagel”.


Eltjens

eltjens
eltjens

De boerderij van Eltjens in 1910

Dit is de boerderij van Eltjens in 1910 staande in Wijk III, de huidige Hendrik Westerstraat. De boerderij werd bewoond door landbouwer
Aeilko Eltjens. De woning links werd bewoond door twee gezinnen, de fabrieksarbeider Derk Meijer en de werkvrouw Geertruida Lutjeboer.
Vroeger was op de plaats waar nu de boerderij staat tot rond 1918 een scheepshelling.
 Deze helling behoorde aan de familie Hesseling.


Erica

erica
erica

De strokartonfabriek ‘N.V. Ericafabrieken’ in 1925

We zien hier de strokartonfabriek “N.V. Ericafabrieken” tot vervaardiging van
carton en cartonnages. De fabriek werd opgericht in 1889 en gesloten in 1971.
De fabriek in Oude Pekela was de Erica I.
Er was ook een fabriek te Hoogkerk, de Erica II.
De Ericafabrieken hadden een eigen rederij voor het vervoer van hun produkten.
Ook hadden zij een eigen cartonnage.
Begin 1982 zijn de gebouwen gesloopt.
Op de voorgrond de oude fabrieksbrug, Door de zeer slechte staat van onderhoud gaf deze brug vaak aanleiding tot klachten.


Ericastraat

ericastraat
ericastraat

de vroegere Ericastraat

We zien hier de vroegere Ericastraat, sedert 1951 de Feiko Clockstraat.
De dubbele witte woning links werd bewoond door aannemer Hendrik Sibolt Winters

en boekhouder Steffen Adam Gelms. Het grote huis was de woning
van de zeer bekende huisarts Jan Johan Boswijk.
Vervolgens komen chauffeur Wubbelt Bakker, transportondernemer en bierbottelaar Pieter Holvast en winkelier Frans van der Werf.
Dan komt de woning van de weduwe Aafina van den Hende-Dekker.
Geen verkeer op straat, veel schepen in het kanaal.


Ericastraat2

ericastraat2
ericastraat2

gedeelte van de Ericastraat in 1920

We zien hier een gedeelte van de Ericastraat met op de achtergrond de rooms-katholieke kerk. Het eerste huis rechts was het bekende café van
Appie Niekamp. Aan de palen voor het café werd vroeger vee vastgebonden.
Rechts in de hoek “Joden Bettje” van Zand met haar (kinder)wagen met handel,

onder andere galanteriën, garen, lint, knopen enzovoort.
Links achter de bomen Teupke Grommel, de vrouw van kleermaker Grommel van de
Compagniesterwijk. De man met de bakfiets was “Bèèntje mit de lange bainen”,
Hij bezorgde pakjes.


Ericastraat3

ericastraat3
ericastraat3

Prachtig straatbeeld van de Ericastraat in 1914

Een prachtig straatbeeld van de Ericastraat in 1914,
in de omgeving van de Hanekampsbrug.
Het eerste pand was de winkel van koopman-kruidenier Karel Fleurke.
Dan komt de bakkerszaak van Berend Drent met daarachter

het café van Appie Niekamp.
De volgende boerderij werd bewoond door landbouwer Hendrik Jansingh.
Aan weerszijden van de weg stonden toen bomen die de plaats

toch een bijzonder fraai aanzien gaven.
Voor het café van Niekamp staat een hondekar op de weg.


Feiko Clockstraat

feiko_clockstraat
feiko clockstraat

huidige Feiko Clockstraat in 1908

Een fraaie kaart van de huidige Feiko Clockstraat met in het midden de ingang van de inmiddels geheel verdwenen Veendijkstraat, van ongeveer 1908.
Rechts de woning van de rustend landbouwer Sibolt Fockens.
Dan komt de winkel van Frederik Fleurke en vervolgens komt de manufacturenzaak van Emanuel Jacob Polak. Hierna kwam de winkel van smid Willem Grol.

Na de ingang van de Veendijkstraat komt kruidenier Jan Brouwer
en hierna mosterdfabrikant Doede de Jonge.
Op de achtergrond de molen Zeldenrust en in het sterk

vervuilde kanaal enkele turfschepen.


Feiko Clockstraat2

feiko_clockstraat2
feiko clockstraat2

Sedert 1951 is dit de Feiko Clockstraat

Dit is een gedeelte van de Hendrik Westerstraat en
Feiko Clockstraat in 1930.
 Sedert 1951 is dit de Feiko Clockstraat.
Het eerste grote huis links was de woning van de cichorei- en mosterdfabrikant
Doede de Jonge. Vervolgens komen kruidenier Jan Brouwer, smid Frederikus Johannes Gerhardus Grol, winkelierse Biefke Huizinga-Vink, winkelier
Gerrit Schudde, de rijksontvanger Herminus de Koning, expediteur Wubbertus Eerke Nieland en sigarenwinkelier en kleermaker Willibrordus Harmannus Johannes Scholtens. Op de achtergrond de molen De Onrust.
Veel karren met graan staan op straat om gelost te worden bij Oppentocht.


Feiko Clockstraat3

feiko_clockstraat3
feiko clockstraat3

gedeelte van de Feiko Clockstraat

Het witte winkel-woonhuis wordt bewoond door vleeshouwer Paulus Johannes Teuben. Dan komt de kruidenierswinkel van Pieter Oosting.
Hij was tevens reiziger voor de groothandel in kruidenierswaren van Beumee.
Pieter Oosting staat met zijn dochter Marietje, toen 19 jaar oud, en een knechtje voor zijn winkeldeur. Vervolgens komen het snoep- en viswinkeltje van Jakob Vosman, rustend landbouwer Jan Hendrik Smeenk en fabrieksarbeider Albert Grave.

Er is totaal geen verkeer op de weg.
De oude Ericabrug rechts werd in 1983 door een nieuwe brug vervangen.


Feiko1939

feiko1939
feiko 1939

Feiko Clockstraat in 1939

Een rustig plaatje van de Feiko Clockstraat in 1939.
Het eerste huis was de galanteriezaak van Gezinus Mulder.
Tevens woonde hier sigarenmaker en kapper Jacob Riensema.
Dan komen kruidenier Jacob van der Laan en brandstofhandelaar Buikema.
De kar waarmee Jelle bij nacht en ontij de brandstof bezorgde staat op de walkant.
Vervolgens komen dorsmachinehouder Geert Landlust,

Elso Free en kapper Albert Oldenburger.
Hierna komen dan nog rijwielhandelaar Jan Zweep, veldwachter Jacob Arends, rustend landbouwer Jelte de Jonge en tandarts Marten K. van Dijken.


Feldbrugges

feldbrugges
feldbrugges

omgeving van dokter Feldbrugges bruggetje in 1910

Dit is een gedeelte van de huidige Feiko Clockstraat
in de omgeving van dokter Feldbrugges bruggetje.
In het eerste huis links woonde bakker Habbe Baalman.

Dan komt herbergier Eltjo Holvasten vervolgens komt Franciscus de Boer.
In het iets vooruit springende huisje woonde
de spekslager Rudolphus Henderkus van den Hende.
Een aantal personen heeft op de brug plaats
genomen om voor de fotograaf te poseren.


Feldbrugges2

feldbrugges2
feldbrugges2

In de buurt van Feldbrugge’s Draai, omstreeks 1906

Het eerste huis links behoorde destijds bij de scheepswerf.
Het hoge huis behoorde toe aan dokter Feldbrugge,
later aan dokter Boswijk en thans woont dokter Reddingius er.
Daarachter oefende de heer H. Bouman het bakkersbedrijf uit.
De handkar op de voorgrond was van de firma B. G. Meijer (meubel­handel).
De man met de witte jas is slager R. van de Hende.


Feyen

feyen
feyen

Oude ansichtkaart van de omgeving van hotel ‘Feyen’

Een schitterende oude ansichtkaart van de omgeving van
hotel “Feyen” van omstreeks de eeuw­wisseling.
Voor de kruidenierswinkel van Karel Fleurke staan
veel mensen in ouderwetse kleding.
Let ook op de twee hondekarren en daarachter een ouderwetse wipkar met paard.
Na de winkel van Fleurke komt hotel “Feyen” met logementhouder Jacob Wollerich
en vervolgens komt de boerderij van landbouwer Hero Heres.
De katholieke kerk steekt hoog boven de bebouwing uit.


Fleurke

fleurke
fleurke

De kruidenierswinkel van de heer Fleurke

Deze foto is van omstreeks 1900 en we zien, dat er al veel bedrijvigheid was.
Thans is deze winkel geheel verbouwd tot zelfbedieningswinkel van “De Spar”.


Free en Co

free_en_co
free en co

De strokartonfabriek ‘Free en Co.’

Waar vroeger de aardappelmeelfabriek “Orania” heeft gestaan.
Deze laatste fabriek is afgebrand tijdens de feesten ter gelegenheid van de
inhuldiging van koningin Wilhelmina in het jaar 1898.
De “Free en Co.” is gebouwd in het jaar 1904
en heeft in latere jaren een verbouwing ondergaan.


Gasfabriek

gasfabriek
gasfabriek

De omgeving van de voormalige gasfabriek in 1925

We zijn hier in de omgeving van de voormalige gasfabriek.
Op de voorgrond de oude brug over de later gedempte Gaswijk.
De boerderij op de voorgrond was van landbouwer jan Hendrik Smeenk.

Dan komt de woning van de verzekeringsagent Albert Maria Staal en hierna
komt de grote bakkerij van Herman Wiegman.
Vervolgens was dan de woning van machinist Bernardus johannes van den Hende.
In het pand van Van den Hende was indertijd de Israëlische School gevestigd.


Gemeentehuis

gemeentehuis
gemeentehuis

Hier een foto van het oude gemeentehuis

Hier een foto van het oude gemeentehuis, met daarnaast, rechts op de foto,
het winkeltje van Dirk en Jantje Boelen, die hoeden en petten verkochten.
Alles is verdwenen.


Geref. Kerk

gerefkerk
gerefkerk

Een oude foto van 1900 van de vroegere gereformeerde kerk

Een oude foto van 1900 van de vroegere gereformeerde kerk aan de
Hendrik Westerstraat. Deze kerk en de pastorie zijn gebouwd in 1894.
De eerste gereformeerde kerk was van 1861 en stond aan ‘t Nieuwediep. Van 1894 tot 1901 was predikant Freerk Geerds Petersen.

Het gezin Petersen staat in de voordeur van de pastorie.
Naar de volksoverlevering wilde ds. Petersen wel in de pastorie wonen, maar als hij zijn preek zat voor te bereiden niet tegen de schepen in het kanaal kijken.

Men heeft toen besloten om de studeerkamer links boven te bouwen
zodat hij ruimschoots over de schepen kon kijken.


Gereformeerde School

gerschool
gerschool

De gereformeerde school aan de Albionstraat in 1930

Dit is de gereformeerde school aan de Albionstraat in 1930.
Deze school is gebouwd in 1873-1874 en verbouwd in 1907.
Tegenwoordig doet het gebouw als zodanig geen dienst meer.
In januari 1957 werd een nieuwe school aan de Eramusstraat officieel in gebruik genomen. Toen deze foto werd gemaakt was Roelof Boers
hoofd van de school. Hij woonde in de woning links van de school. Rechts is nog juist de muur van de woning van Edo Steenhuis zichtbaar.
Hij was toen sigarenmaker en makelaar.


Gudema

gudema
gudema

De bekende zakenman uit Oude Pekela, Nathan Gudema,
De foto is rond 1924 genomen.

Hier op de foto, de bekende zakenman uit Oude Pekela, Nathan Gudema,
waarschijnlijk met zoon Robert
 en dochter Helene in de tuin achter het huis,
nabij de oude Veendijk.

Lees hier meer over familie Nathan Gudema


Heeres

heeres
heeres

Tabakspakhuizen van Heeres

Een schitterende oude kaart van de vroegere tabakspakhuizen van Heeres.
Deze pakhuizen zijn nu zo’n 200 jaar oud.
Na de pakhuizen komt het woonhuis van burgemeester Jan Gerrit Heeres.
Hij was burgemeester van Oude Pekela van 1894 tot 1917.

Hij was tevens tabaksfabrikant, koopman en negotiant.
Dan komt de winkel van huis- en landschapsschilder Johannes Georgius
Deelman en vervolgens boekhouder Rigte Hilbrandie.
Dan komen koperslager Roelf Mulder en de apotheek van

Casparus Frederikus Johannes de Hosson.
Op de weg onder andere een hondekar met twee honden ervoor.


Heeres2

heeres2
heeres2

Tabakspakhuizen van Heeres uit 1910

Ook deze kaart toont ons de oude tabakspakhuizen van
de familie Heeres, nu in ongeveer 1910.
Naast de pakhuizen woonde toen de koopman Rense Jakob Heeres.

Dan komt de verfwinkel van schilder Johannes Georgius Deelman en
vervolgens komt de woning van burgemeester Jan Gerrit Heeres,

ook toen was het water in het Pekelder Hoofddiep erg vervuild.
Fraaie iepebomen staan aan de kant van het kanaal.
Tussen deze bomen en het kanaal was nog het jaagpad.


Heilsgebouw 1907

heilsgebouw1907
heilsgebouw 1907

oude Leger des heilsgebouw rond 1907

We zijn hier rond 1907 in de omgeving van het oude Leger des Heilsgebouw.
De woning links werd bewoond door de wijnhandelaarster Alagonda Geertruida Pranger-Adriani. Dan komt de woning van aannemer Geert Henserna.
Vervolgens zien we de in 1920 vervangen klapbrug over de vroegere Scholtenswijk.
Hierna komt de woning van de opzichter Robertus Johannes Wilhelmus Brian.
In dit pand was jarenlang het Leger des Heils gehuisvest.
Hierna komt schoenmaker Abraham de Boer.
Een groot deel van deze kaart wordt ingenomen
door het zeer vervuilde water van het diep.


Hendrik Westerstraat 1930

hendrik_westerstraat1930
hendrik westerstraat 1930

de vroegere Hendrik Westerstraat uit 1930

Dit is de vroegere Hendrik Westerstraat, nu de Feiko Clockstraat.
De foto is gemaakt in 1930.
In de deuropening van zijn winkel staat de manufacturier Willem de Jonge.
Achter het gemeentehuis woonde de gemeenteveldwachter tevens conciërge
Albert Frinkel. Naar de fietsen te oordelen is er veel publiek in het gemeentehuis.
Op de ansicht een tamelijk slecht wegdek met tramrails en in de verte een antieke auto. Over de weg een reclamespandoek voor het gemeentelijk gasbedrijf.


Hervormde Kerk

hervormde-kerk
hervormde kerk

De eeuwenoude hervormde kerk van Oude Pekela werd gesticht in 1683

In het jaar 1783 werd het gebouw enigszins vergroot en omstreeks 1768 werd het kerkhof beplant. De eerste predikant was ds. J. Wirichius.
De huidige predikant is ds. Uitenthuis.


Hervormde Kerk2

hervormde-kerk2
hervormde kerk2

De Hervormde kerk van Oude Pekela, gebouwd in 1683-1685

Hij werd in 1683 opgezet, en in 1685 was hij gereed, de Ned. Herv. Kerk.
In 1689 werd de luidklok aangebracht.
Vernieuwing kreeg de kerk en toren in 1975-1976 en hij staat er nu weer prachtig
bij in onze dorpsgemeenschap.

Verder is hier niet veel veranderd, nog een stukje Pekel uit de vroegere tijd.


Heukers

heukers
heukers

De Winkel van woninginrichter Evert Heukers in 1915

Dit is de winkel van manufacturier en woninginrichter Evert Heukers in Wijk VII, tegenwoordig een gedeelte van de W.H. Bosgrastraat.
De familie Heukers poseert met enige voorbijgangers voor de winkel.
Links een venter met negotiekist voor op de fiets.
In dit pand was later de radiocentrale, “Ha­ka” gevestigd.

Deze foto is genomen in 1915.


H. Westerstraat en F. Clockstraat

hwenfc
hw en fc

Hendrik Westerstraat en de Feiko Clockstraat in 1915

Links zien we de Hendrik Westerstraat en rechts de Feiko Clockstraat. Het was 1915 toen de foto werd gemaakt. Het grote huis links was het
doktershuis van Roelof van Wering. Hij was tevens burgemeester van onze plaats van 1917 tot 1918. In 1918 overleed hij aan de hier heersende Spaanse griep.

Dan komen gemeenteambtenaar Hubertus Hogting Warmelts en slager Sikko
Landlust. Hierna komt de manufacturenkoopman Roelf Jansen en vervolgens de zeekapitein en later snikkevaarder op Groningen Pieter Wessels.
Voor het bruggetje was de rommelige winkel van kruidenier Hendrik Witting,
in de volksmond “Poemeltje” genaamd.


Keurlokaal

keurlokaal
keurlokaal

Op de grens van Oude- en Nieuwe Pekela stond het keurlokaal

Op de grens van Oude- en Nieuwe Pekela stond het keurlokaal.
Daar werden de koeien en varkens geslacht voor de beide Pekela’s.
Daarnaast was het café annex winkel van H. Bieze.
We zien op deze kaart, even voor de kerstdagen,
dat een prachtige stier naar de slachtbank gaat.
Achter de stier, met witte slagersjas,
de altijd schreeuwende en tierende slager Nieland, zijn zoon, geëmigreerd naar Amerika, houdt de stier bij de kop, terwijl op het eind, links op de foto,

winkelier Bieze belangstellend poseert voor de fotograaf.


Klaibolle

klaibolle
klaibolle

Het bekende tweetal van de klaibolle

Hier het bekende tweetal van de klaibolle, E. de Haan en Jurrie Dijkema,
die 27 jaar met de pramen hebben gevaren door het
drab van het open riool dat Pekelderdiep heet.


Klatter

klatter
klatter

De Kostersmolen in 1930, staande aan de Scholtenswijk

De molen Zeldenrust, ook wel De Klatter genoemd, werd in 1817 gebouwd. In november 1938 brandde de molen geheel af.
Het onderstuk werd in januari 1939 weer als maalderij in gebruik genomen.
De molen en de woning werden in 1968 afgebroken.
De wijk werd in 1957 gedempt en verhard.
Rechts de boerderij van Elling.

Vroeger werd het dijkje op de voorgrond bij herfstdag doorgestoken.
De overstroomde weilanden werden dan een schitterende ijsbaan
met als afsluiting de Veendijk.


Koerts

koerts
koerts

Houthandel Koerts

We zien hier houthandel Koerts.
Deze houthandel is in 1854 opgericht door kofschipper Jurjen Koerts. In 1918, toen deze kaart werd gemaakt, was ook een Jurjen Koerts eigenaar van de houtstek.

Hij werd in 1928 opgevolgd door zijn zoon Jurjen Koerts.
De oorspronkelijke molen is in 1904 afgebroken.
Ook werd toen de oude woonboerderij afgebroken en kwam hiervoor in de
plaats de witte villa. De ophaalbrug over de toegang naar het balkengat werd in 1920 vervangen door een batting, die in 1971 vervangen is door een vaste verbinding.


Koerts2

koerts2
koerts2

Het witte huis op de voorgrond, van de familie Koerts

Het witte huis werd gebouwd omstreeks 1904.
Daar voor stond er een boerderij.
Achter de twee hekken stond indertijd de boerderij van de familie Kiers.
Hier loopt thans de Schaepmanlaan.
We zien nog de rails van de stoomtram Oldambt­Pekela.
Met op de achtergrond de witte brug,
die in 1920 vervangen is door een vaste brug.


Kuiper

kuiper
kuiper

Scheepshelling ‘Kuiper’

Scheepshelling “Kuiper” op de plaats waar nu de strokartonfabriek “Britannia” staat.


Meijer

meijer
meijer

Wat niet meer zo is, dat is de winkel van B.G. Meijer (Piepke)

In het centrum van Oude Pekela staat het postkantoor, dat is nog steeds zo toen de
foto genomen werd. Wat niet meer zo is, dat is de winkel van B.G. Meijer, Piepke,
en het huis naast het kantoor waar Birza woonde, dat is afgebroken.

Ook het brandspuithuisje naast het kantoor is verdwenen.
De postauto brengt juist de post, die in ontvangst wordt genomen door de
bestellers G. Brunink Sr., J. de Jonge, en met boek in de hand Jan Hilberdink.


Niekamp

niekamp
niekamp

Aardige doorkijk, bij het café van Appie Niekamp

Een aardige doorkijk, bij het café van Appie Niekamp, hij staat zelf in de deur te
praten met een klant, terwijl enkele andere klanten toehoren.

Er was zeker iets nieuws, ook toen al, voor ruim 60 jaar geleden.
De bomen en de tramrails alsmede de loslopende hond, vormen een aardig decor,
met op de achtergrond de R.K. Kerk.


Openbare Langere School

openbare_langere_school
openbare langere school

De openbare lagere school van meester Langeraap

Hier een groepsfoto:

Zittend van links naar rechts:
1. Eiko van der Veen,
2. Hendrik Korte, 3. Truida Kuil,
4. Derk Addens, 6. Berend Korvemaker,
7. Gezina Hofman, 8. Jan Niezen;

tweede rij:
1. Gerradine Akkerman,
5. Engelientje Bloemendaal, 11. Hendrik Zuur;

boven:
1. Geertje Venema, 2. Lukas Hazelhof,
3. Berend Hazelhof, 7. Willemiene Venema.


Personeel

personeel
personeel

Personeel lagere school nr. III in 1933

We zien hier het voltallig personeel van de toenmalige openbaar lagere school nr. III,
de Feiko Clockschool, indertijd staande aan de Britanniastraat, tegenover de strokartonfabriek “De Britannia”, De foto is genomen in 1933.
Van links naar rechts staan Arend Smit en Harmannus Scholtens.

De laatste was burgemeester van Oude Pekela van 1945 tot 1951.
Dan komt het latere hoofd van de Mulo­school Frans Meijer.

Hierna komen de dames Marie Elisabeth Baas en Harmke Bisschop.
Geheel rechts staat het hoofd van de school Johannes “Jopie” Harmannes Gelms.


Polak

polak
polak

Manufacturenzaak Polak 1910

We zijn hier in de buurt van de vroegere Veendijkstraat.
We zien de manufacturenzaak van koopman Emanuel Jacob Polak.
De zaak stond vroeger in Wijk XI, de huidige Feiko CIockstraat.
Polak staat met zijn vrouw Johanna Pels en vier van zijn zes dochters voor de ingang van zijn zaak. Deze foto is genomen in 1910.


Postkantoor

postkantoor
postkantoor

Kostersmolen achter het postkantoor

De tijd gaat verder, zo ook hier.
Kostersmolen achter het postkantoor, daarvoor de ingang van de Westerschool,
waarvan de kinderen poseren voor de fotograaf.
De school is afgebroken en Kostersmolen is door brand verwoest.


Postkantoor 1925

postkantoor1925
postkantoor 1925

Het Postkantoor en Hendrik Westerschool in 1925

Tussen het postkantoor en het brandspuithuis van gemeentespuit nr. 1 was een smal gangetje naar Kostersmolen. Het vooruitspringende pand werd bewoond door de stel- en wagenmaker Wijcher de Boer. In de hoofdenwoning bij de Hendrik Westerschool woonde het hoofd van de Uloschool, de heer Jakob de Lange.
Achter deze school was gemeenteschool nr. 1, vroeger de Oosterschool genoemd.


Room Katholieke Kerk

rk-kerk
rk kerk

Omgeving van de rooms-katholieke kerk uit 1905

Deze schitterende kaart is van de omgeving van de rooms-katholieke kerk en is van ongeveer 1905. Op de voorgrond hotel “Gemeentewapen”, gebouwd tussen 1870 en 1880 door de garenfabrikant Sarenus Sterrenberg.
Het is bekend dat hij en zijn vrouw Zwaantje Duit zeer goede klanten waren van
hun eigen tapperij. Hierna komt de rooms-katholieke kerk, gebouwd in 1895-1896.
In de daarna komende pastorie woonde pastoor Johannes Antonius Eekman,
de pastoor die zich bijzonder heeft ingezet voor de bouw van deze kerk.


Rooms Katholieke School

rk-school
rk school

De rooms-katholieke lagere school in 1932

De school stond aan de Roomsewijk achter de rooms-katholieke kerk, tegenwoordig is dit de Kerklaan. De school was gebouwd als een 6-klassige lagere school met gymnastieklokaal. Een bekend hoofd van voor de oorlog tot ver daarna was Antonie Nijman. De school is in 1978 gesloopt en vervangen door een kleinere school aan de Erasmusstraat. Naast de school was de rijwielstalling en dan komt de woning van Johannes Nagengast. Hij staat in de deuropening van zijn woning.
De volgende woning werd bewoond door Margaretha Maria Dekker.


Schoolfoto

schoolfoto
schoolfoto

Schoolfoto uit 1909 van de school van meester Jan Sjoerd Langeraapendrik

We zien hier een schoolfoto uit 1909 van de school van meester Jan Sjoerd Langeraap. Hij was hoofd van deze school en staat rechts achter op de foto, voor hem zit meester Wiebe Hindrik Bosgra, schrijver van het boekje “Uit Pekela’s verleden” en wethouder van onze plaats van 1919 tot 1927 en van 1931 tot 1939.
Het jongetje met de twee rijen knopen op de blouse in het midden op de foto is de later bekende winkelier Gezinus Mulder. De namen van de meeste kinderen zijn ons niet bekend. Wel zien we onder anderen Roelf Pot, Mietje Hendekina Bloemendaal, Marchie Haan, Willem Hoendervanger, Zwaantje Hesseling en Martje Engels.


Sigaren Tabaksbond

sigaren-tabaksbond
sigaren tabaksbond

de Nederlandse Sigaren en Tabaksbewerkersbond

Deze foto is gemaakt ter gelegenheid van het eerste lustrum in 1907 van de afdeling Oude Pekela van de Nederlandse Sigaren en Tabaksbewerkersbond.
De eerste en derde linksboven zijn Harm Siemens en Piet Hilberdink.

De eerste en tweede van rechts zijn David Vrengel en Jan Mulder.
Op de middelste rij is de tweede van links Willy Vogel.
Dan komen Eltje Kamphuis, Berend Koetze en Bouwe Siemens.

Op de onderste rij links eerst Pieter de Boer ( mijn Opa ),
derde was Harm Hinders, zesde Martinus Klaar en dan komen
nog Koenraad Hilberdink en Friederk Oldenburger.


Staalsbrug

staalsbrug
staalsbrug

Een mooi plekje bij de fabriek Britannia, duidelijk is de Staalsbrug te zien

Een mooi plekje bij de fabriek Britannia, duidelijk is de Staalsbrug te zien,
met brugwachtershuisje, en het huis daarvoor,
rechts op de foto, was de slagerij van Jeizel Kosses.
De tramrails alsmede de vele bomen en de pramen met aardappelen in het diep,
alles behoort tot het verleden.


Starke

starke
starke

De sigarenfabrikant Christoffer Starke met zijn jachthond ‘Kora’

Deze kaart van 1911 toont ons de sigarenfabrikant Christoffer Starke met zijn jachthond “Kora” voor zijn zaak aan de Hendrik Westerstraat.
Toen deze kaart gemaakt werd had Starke 17 sigarenmakers in dienst.

Boven op de lijst staat sigarenfabriek “De Nijverheid”.
Starke reisde regelmatig naar de tabaksmarkt in Amsterdam om daar tabak te kopen.
Een gedeelte van deze tabak verkocht hij weer door aan de talrijke plaatselijke sigarenfabriekjes. Later had de familie De Jager hier hun kruidenierszaak.

In 1977 vond de sloop van de winkel en de daarachter staande schuur plaats.


Stoppelman

stoppelman
stoppelman

Het orkest Stoppelman, vader met zeven zonen

Een herinnering uit het verleden waaraan vele Pekelders nog vaak terug zullen denken, want de personen die hier op staan, hebben heel wat vreugde gebracht met hun uitstekende muziek. Het is het orkest Stoppelman, vader met zeven
zonen, links op de foto, Hartog Stoppelman die tevens dansleraar was. Achter de trom, Aäron, in Pekela beter bekend als “strubbertje”,
verder zien we nog Morits Stoppelman met de grote hoorn en daarachter Salomon die een slagerij had vlak bij de Roomse Kerk.


Ties Mulder

ties_mulder
ties mulder

Het winkelwoonhuis van de Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij Ties Mulder

We zien hier het winkelwoonhuis van de Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij van Ties Mulder Azn, in de vroegere Wijk VII, nu de W.H. Bosgrastraat.
Naast de stoomdrukkerij was het huis van scheepshellingknecht Jan Prak en vervolgens komt de winkel van bakker Reinder Fruiterna.
In het grote huis woonde de onderwijzer Jan Cornelis Dekker.

Ook in 1910 stonden er hoge bomen aan de kant van het kanaal.


Turfschip

turfschip
turfschip

Een turfschip in het Pekelder Hoofddiep

Het oude beeld, dat thans verdwenen is: een turfschip in het Pekelder Hoofddiep.
Hier zien we nog het turfschip van de gebroeders E. en F. de Haan

voor het huis van de heer Deelman.
Men haalde bagger- en persturf onder andere uit Valthermond.
Op de wal staat de heer F. Beukema en op het schip de heer Lukas Hazelhof.


Turfvervoer

turfvervoer
turfvervoer

Duidelijk blijkt, hoe toen het turfvervoer per schip bedrijvigheid kon brengen

Vrijwel geen mensen – we zijn in het jaar 1905 en kennelijk is het middagschaft:
ieder thuis “achter de eerappels” – en toch zouden we hier kunnen spreken van een actiefoto. Want duidelijk blijkt, hoe toen het turfvervoer per schip bedrijvigheid kon brengen. Over de smalle doorzakkende loopplank werd de lading kruikar na kruikar aan de wal gebracht. Op het tweede schip staat mevrouw Meijer.


Union

union
union

De Coöperatieve Cartonfabriek “Union” in 1938

Dit is de Coöperatieve Cartonfabriek “Union” GA, zoals de fabriek er in 1938 uitzag,
staande aan de huidige Hendrik Westerstraat.
De fabriek werd in 1882 naar een ontwerp van Elso Free door Free en scheepsbouwer
Drenth (Oale Boas Drenth) gebouwd.
De fabriek werd in 1979 gesloten.
In de verte zien we de boerderij, “Kalkhoven”.
De naam van deze boerderij herinnerde aan de vroeger daar gevestigde kalkbranderij.
In deze boerderij woonde landbouwer Willem Hero Kiers.


Veendijk

veendijk
veendijk

Deze straat zal iedereen nog wel herkennen: de Veendijk

U zult op deze prachtige foto nog wel enkele bekenden zien.
Misschien staat u er zelf nog wel op.
Ik noem voor u: de heer en mevrouw Wageman, Lorrie Wageman,
mevrouw Holman, Hendrik Niezen, Sibolt Mellema en mevrouw Das.


Veendijk2

veendijk2
veendijk2

De aloude ‘Veendijk’

De “Jordaan” van Oude Pekela, de aloude “Veendijk”.


Veldkamp

veldkamp
veldkamp

Landbouwer Antonie Veldkamp aan de compagniesterwijk

Op het aardappelland, van landbouwer Antonie Veldkamp aan de compagniesterwijk.
We zien ze hier in volle glorie de familie Veldkamp, vader Antonie,
met grijze schipperspet op de machine, J.P. Veldkamp, en achter de machine
Berend Veldkamp met pijp in de hand.
Leunende tegen het paard Dethmer Aikens, bij het derde paard Cezienus Broesder,
verder liggen op het land, Jan Aikens, vrouw Kuiper, vrouw Meter en vrouw Niewold e.a. Er was toen nog gezelligheid op het land, dat is er nu niet meer bij.


Villa Elsa

villa_elsa
villa elsa
villa_elsa2
villa elsa2

Villa “Elsa” (rijksmonument) staande aan de Feiko Clockstraat,
gebouwd in 1906 door de koopman Willem Dethmers sr.
De villa bevat 17 kamers en is genoemd naar de
oudste dochter van de familie Dethmers “Elsa”.
De villa is omgeven door een prachtige tuin en aan
de kant van de Winschoterweg was een fraaie vijver.
Op de achtergrond zien we de voorgevel van de strokartonfabriek “E. Free en Co”


Volksvermaken

volksvermaken
volksvermaken

Het tienjarig bestaan van de Vereniging voor Volksvermaken in 1935

Deze foto is gemaakt in 1935 bij het tienjarig bestaan van de Vereniging voor Volksvermaken. Ter gelegenheid hiervan heeft het bestuur zich op
de foto laten zetten. Staande, van links naar rechts,
postbesteller en sigarenmaker Jan Hilberdink, landbouwer Hendrik Poppens en brandstofhandelaar en schipper Willem de Jonge. Zittend,
aannemer Derk Bruintjes, bakker en landbouwer Jan Staal

en kruidenier Ubbo Cornelis van Zalen.
Dit bestuur regelde vroeger de plaatselijke kermissen, optochten,

ijswedstrijden en andere volksfeesten.


Watertoren

watertoren
watertoren

De Binnenweg met de Watertoren

De Binnenweg met de watertoren.
Rechts zien we nog een sloot met bruggetjes, die omstreeks 1950 zijn verdwenen.
In het jaar 1951 is de straatnaam veranderd in Thorbeckelaan.


Wedderklap

wedderklap
wedderklap

vroegere Wedderklap brug 1915

Deze prachtige fotokaart is van de vroegere Wedderklap en de ingang van de
Wedderweg. De brug en ingang zijn ongeveer 100 meter verplaatst. Rechts café “De Unie” met als kasteleinse de weduwe Marchien Reininga-Groeneveld.

In het volgend dubbel huis woonden brievenbesteller Harm Schipper en papiermaker Jurjen Melchior. Hierna woonde de bankwerker Jan Kostwinder.
Een sfeervolle plaat uit 1915 met veel bomen.
Ook hier is het water in het kanaal erg smerig.


Wedderklap 1913

wedderklap1913
wedderklap 1913

Omgeving Wedderklap in 1913

Een schitterende ansicht van de omgeving van de Wedderklap in 1913.
Het eerste huis was van graanhandelaar Pieter Oppentocht.
Dan komt de apotheek van Alida van Dam-Magnin.
Vervolgens komt de manufacturenzaak van Johannes Jozephus Savenije en daarna de woning van korenmolenaar Barteld J. Huizing.
Het huis met het torentje werd bewoond door, “Piepke” B. G. Meijer, onder andere componist van cantates, operettes en het “Pekelder Volkslied”.
De bodekar was van Jan Middel.
Oude Pekela was met zijn fraaie bomen en
oude gaslantaarns toch wel bijzonder bekoorlijk.


Wedderklapbrug

wedderklapbrug
wedderklapbrug

Bij de ‘oude’ Wedderklapbrug

Bij de “oude” Wedderklapbrug, rechts op de foto, het huis waar Egbert de Boer heeft gewoond en daarnaast het huis van Izaäk de Leeuwen en zijn zuster Jetje,
ze handelden in gouden en zilveren voorwerpen.
Ook de batting in de weg, over de wedderwegswijk, reeds lang gedempt,
het brugwachtershuisje en het urinoir, zijn niet meer.

Tot het verleden behoren ook de schepen met graan, die kwamen lossen bij
Pieter Oppentocht, het huis links op de foto.

Daarnaast de winkel van Savenije, en daarnaast het huis van korenmolenaar
Barteld Huizing. Het huis met het torentje, daar woonde B.G. Meijer,

de componist van vele bekende liederen w.o. het Pekelder volkslied.


Wedderweg

wedderweg
wedderweg

Woningbouw aan de Wedderweg in 1916

Dit is een kaart van de juist gereedgekomen en inmiddels weer afgebroken woningbouw aan de Wedderweg in 1916.
Op de voorgrond de in 1955 gedempte Wedderwegswijk.
Het meisje geheel rechts naast de kinderwagen is de 16-jarige Berendje Kuiper.
In de kinderwagen lag de toen 2-jarige Bartellina Kuiper.
De eerste serie woningwetwoningen aan de Wedderweg is gereedgekomen in 1916

en afgebroken in 1977. De woningen aan het Wedderwegslaantje zijn in
1919 gebouwd en deels nog bewoond.


Weeringstraat

weeringstraat
weeringstraat

De Burgemeester Van Weringstraat van omstreeks 1930

Rechts het volksgebouw “Concordia” met als beheerder, caféhouder en reiziger Harm Bots. Dan komt de bakkerij van Jan Rotgers met reclame op de zijgevel.
Hierna komt de woning van huisschilder Jakob de Boer.
Links na de bocht de woningen van buschauffeur Berend Kragt,
sigarenmaker Izak Stoppelman en van rustend landbouwer Hendrik Veldkamp.


Wering

wering
wering

In de buurt van de vroegere kamers

In de buurt van de vroegere kamers, de eerste huizen in de buurt van het
grote huis waar dokter van Wering heeft gewoond,
hij is ook burgemeester geweest van Oude Pekela van 1917 tot 1918.

In dit huis hebben ook gewoond de doktoren Hamminga, Grabé,
Lameijer en toen Curfs. Naast het huis van de dokter, links op de foto, was de woning van Tolner, die een zoutziederij had.
Het oude vrouwtje met het witte schort, is vrouw Pothoff

die staat voor het huis van de dames Brons.


Wijk 8

wijk8
wijk8

De omgeving van de vroegere Wijk VIII in 1900

Deze fraaie kaart toont ons de omgeving van de vroegere Wijk VIII,
na 1920 de Albionstraat en vanaf 1951 de W.H. Bosgrastraat.
Al de huisjes op deze kaart zijn inmiddels verdwenen en vervangen door andere woningen. Ook de bomen aan weerszijden van de weg en aan de andere kant van het kanaal alsmede de tramrails zijn er niet meer.
Achter de bomen in het kanaal liggen enige schepen.
Veel mensen, onder wie een veldwachter,
hebben zich op de weg opgesteld om zich te laten vereeuwigen.

Deze foto is gemaakt in 1900.


Wittingsdraai

wittingsdraai
wittingsdraai

Draaibrug de Wittingsdraai

We blijven nog even bij de draaibruggen, hoe kan het ook anders in deze veenkolonie.
Dit is de Wittingsdraai, op de kaart rechts, het 2e huis, daar woonde Witting,
de kaashandelaar met zijn duizenden paren gummiehakken, rietmanden enz., daarnaast het huis van Klaas Franken, de oude zeekapitein,
daarnaast de woning van Pieter Wessels en dan de manufacturenzaak van koopman Roelf Jansen. Links op de kaart het huis van sigarenwinkelier van Tricht,

dan de koperslagerij van Reinder van Driesten en even verder de bakkerij van M.A. Hemmes, dan de schoenenzaak van Koetje Bouman
en daarnaast het in 1979 afgebrande hotel Dijkinga.


Zeldenrust

zeldenrust
zeldenrust

de molen Zeldenrust en de Oosterschool

Een prachtige kaart van de molen Zeldenrust, ook wel De Klatter genoemd,
en links de Oosterschool, later openbare lagere school nr. 1 genoemd en nog later
de Hendrik Westerschool. Deze acht­kantige bovenkruier werd gebouwd in 1817.
In november 1938 brak er brand uit tijdens het malen door het defect

raken van de reminstallatie. Het bovenste gedeelte van de molen,
vanaf de zwikstelling, werd na de brand niet herbouwd.
Het was na de molen in Zuidbroek de grootste molen in de provincie.


Zuidhofswijk

zuidhofswijk
zuidhofswijk

Het boveneind van de Pekel, bij de Zuidhofswijk

We zitten hier in het boveneind van de Pekel, bij de Zuidhofswijk, de landbouwer staat met zijnspan paarden gereed om de praam, in de wijk te trekken, voor het laden
van aardappelen. Het schip met stro, bestemd voor de fabriek Albion, en het schip
met turf van brandstofhandelaar Pieter Kramer liggen op de achtergrond.