Proathuus


167a_DSC1015
2021
167b_DSC1020
2021
467a
2014
467b
2014
467c
2014
467d
2014
452a
2010
452b
2010
279
1992

Hier stond de Praatkoepel “Proathuus” nabij de Wedderklap brug
aan de Hendrik Westerstraat

Het is volgens B en W te duur om het gebouwtje aan de Hendrik Westerstraat te renoveren. Gezien de moeilijke financiële situatie van de gemeente is sloop het enige alternatief, zo wordt gesteld. ,,Een moeilijke keuze gezien de nostalgie van de ontmoetingsplek’’, aldus de bestuurders. Het praathuis verkeert in zeer slechte staat en is al enige tijd afgesloten voor gebruik om onveilige situaties te voorkomen.

Het praathuis werd in 1978 gebouwd na de renovatie van het Pekelderdiep. De ontmoetingsplek is vooral gebruikt door de jongeren in Pekela als hangplek. De gemeente kijkt samen met de jongeren en de jongerenraad Jong Pekela naar een andere, geschikte plek.

Wethouder Jaap van Mannekes: ,,Op dit moment moeten we als gemeente Pekela moeilijke keuzes maken vanwege de financiële situatie. Het verwijderen van het praathuis is daar helaas één van.’’

Heeft u meer info over de Praatkoepel “Proathuus”,
dan kunt u een email sturen naar info@fotocollect.blog


Nederlands Hervormde Kerk


392a
2014
392b
2014
392c
2014
392d
2014
393a
2014
393b
2014
347a
2010
347b
2010
209
1992

Nederlands Hervormde Kerk protestantse gemeente
aan de Hendrik Westerstraat 114 / Wedderweg
Rijksmonument (Kerk en toren)

Herv. Kerk en toren op ruim Kerkhof. Langgerekt zaalgebouw gesticht in 1683 en in 1783 vergroot; torn uit 1804 die boven de nok van het kerkdak door afschuining van de hoeken beëindigd is om bekroond te worden door een sierlijk achtzijdig koepeltje.

In de kerk preekstoel met gedraaide hoekbalusters; bijbehorend achterschot en klankbord. Met ijzer beslagen offerblok. Compleet bijeen behorend meubilair van paneelwerk met gesneden lijsten. Van het doophek is nog slechts een gedeelte
over met vier knoppen.

Gedenksteen voor H. Wester. In de pastorietuin voetstuk (grafmonument ?)
met de naam van de schoolopziener H. Wester.

Orgel in 1865 gemaakt door P. van Oeckelen. Mechanisch smeedijzeren
torenuurwerk circa 1580. Gerestaureerd door de Fa. Koek te Midwolda
en van een electrische opwinding voorzien.

Aan de toren zit op een houten bord, schuin geplaatst in de hoek van
de zijgevel, een zonnewijzer.

3-28
Oldie 3-28
48-1
Oldie 48-1
48-2
Oldie 48-2
48-3
Oldie 48-3
48-4
Oldie 48-4
hervormde-kerk
hervormde kerk
hervormde-kerk2
hervormde kerk

Kerksplitsing in Oude Pekela maakt fusie mogelijk 2012 :
http://www.prachtigpekela.nl/nieuws/15369/3484

Link : https://nl.wikipedia.org/wiki/Hervormde_kerk_(Oude_Pekela)

Website “Herv. Kerk” : http://www.protestantsegemeenteoudepekela.nl/joomla/


Wedderklap Brug


116a_DSC1018
2021
116b_DSC1019
2021
386a
2014
386b
2014
322a
2010
322b
2010
322c
2010

De Wedderklap Brug aan de Feiko Clockstraat

Verbind de Feiko Clockstraat en de Hendrik Westerstraat richting de Wedderweg

Wedderklap, de brug in Oude Pekela waar Fré Meis ooit redevoeringen hield,
wordt gerenoveerd 2020.
Link : https://dvhn.nl/groningen/Wedderklap-de-brug-in-Oude-Pekela-waar-Fre-Meis-ooit-redevoeringen-hield-wordt-gerenoveerd-25247887.html

Stremming brug Wedderklap Oude Pekela in 2020.
Link : https://www.pekelanu.nl/gemeente/stremming-brug-wedderklap-oude-pekela/

De Wedderklap is donderdag 7 mei 2020 weer teruggeplaatst op haar vaste plek over het Pekelderdiep bij winkelcentrum De Helling in Oude Pekela. De brug is gerenoveerd. Een opknapbeurt was nodig omdat een ballastgewicht was losgeraakt.
Dit gewicht houdt de brug in balans. De 25 ton wegende Wedderklap werd in januari verwijderd en zou eind maart worden teruggeplaatst. De werkzaamheden liepen door de coronacrisis echter vertraging op. Het verkeer werd al die tijd omgeleid.
Met het terugplaatsen van de Wedderklap is de renovatie van vijf bruggen over het Pekelderdiep afgerond. Vorig jaar werd de ongeveer 40 ton wegende Blijhamsterbrug al gerenoveerd. Daaraan voorafgaand werden de houten bruggen de Britanniaklap,
de Haansklap en de Van Weringklap gerenoveerd.
De gemeente Pekela trok 1,3 miljoen euro uit voor de opknapbeurt van de bruggen.

Historie van de Wedderklap te Oude Pekela, Fotoverslag samengesteld door Cor Dijk.
Link : https://sites.google.com/site/wedderwijk/

tolhuisje-wedderklap
tolhuisje wedderklap
wedderklap-1925-1935
wedderklap 1925-1935
tafereeel-wedderklap
tafereeel wedderklap

Helemaal links zijn de bomen aan weerszijden van het pad naar de N.H. kerk te zien.
Vervolgens iets achteruit de pastorie en een huizenblok.
Fruitema was de laatste uitbater van het café, waarin later het Leger des Heils een onderkomen had. Vervolgens de Wedderweg en dan het pand waar de laatste bloemenwinkel van Hoendervanger was gevestigd.
Behalve de pastorie is alles afgebroken bij een grote renovatie van het centrum.
Er is nu een plein met een buste van Fré Meis.

heeft u meer info over De Wedderklap Brug,
dan kunt u een email sturen naar info@fotocollect.blog


Uitzicht


115_DSC0768
2021
386c
2014
322b
2010
2010-div07
2010
193
1992

Uitzicht op de Wedderklap Brug en Molen vanaf de Hendrik Westerstraat

Naast het Lido-terrein stond vroeger het Lido Bioscoop.
Link : https://fotocollect.blog/van-alles/

Traditioneel optreden op Lido terrein tijdens de jaarlijkse Jaarmarktweek op 11 september van de Amusementskoor De Zwalkers :
https://www.facebook.com/p/De-Zwalkers-uit-Pekela-100075953527178/

Enkele jaren werd het idee om een ijsbaan te realiseren voor de kinderen op het
Lido terrein, naar voren gebracht door de plaatselijke visboer Henk Harms.
Ieder jaar, als de voorspellingen gunstig zijn, komen de vrijwilligers weer in actie
om dit te realiseren, dan word het Lido-terrein weer onder water gezet zodat
er binnenkort weer geschaatst kan worden.

In 2013 : http://www.prachtigpekela.nl/nieuws/18685/Lidobaan-in-Oude-Pekela-is-weer-geopend-

In 2018 : http://www.prachtigpekela.nl/nieuws/35863/Gezellige-drukte-op-Lidobaan-Oude-Pekela.html


Woning


089_DSC1256
2021
301
2014
287
2010
156
1992

Woning (voorheen Tandarts Somers – 1992) aan de Hendrik Westerstraat 152

Vroeger zat hier ook de Nutsspaarbank.

nutsspaarbank-1950
1950 : rechts zie je de Nutsspaarbank
2-11
Oldie 2-11 : de Nutsspaarbank

De Nutsspaarbank te Oude Pekela werd in 1838 opgericht door het departement Oude Pekela van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen.
De bank sloot zich in 1926 aan bij de Nederlandse Spaarbankbond en werd in 1968 overgenomen door de Nutsspaarbank Groningen
(vanaf 1970 Bondsspaarbank Noord- Nederland).

nutsspaarbankboekje-buitenkant
nutsspaarbankboekje (buitenkant)
nutsspaarbankboekje-binnenkant
nutsspaarbankboekje (binnenkant)
nutsspaarbankboekje-tegoeden
nutsspaarbankboekje
(tegoeden)

Dit was toen mijn eigen Nutsspaarbankboekje.


Haansklap Brug


084a_DSC1125
2021
084b_DSC1119
2021
294a
2014
294b
2014
261
2010
139a
1992
139b
1992

De Haansklap Brug aan de Feiko Clockstraat

Verbind de Feiko Clockstraat en de Hendrik Westerstraat richting de Haanswijk

In mei 2017 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor de renovatie van drie houten bruggen in Oude Pekela: Britanniaklap, Haansklap en Van Weringsklap.
Er wordt gestart met de Britanniaklap. In december 2017 is de Britanniaklap klaar. Aansluitend aan de Britanniaklap worden de Van Weringsklap en Haanklap aangepakt.
De werkzaamheden aan deze twee bruggen zijn eind 2018 afgerond.

haanswijk
de Haanswijk brug vroeger
opening-haanklapbrug
opening haanklapbrug

Opening brug Haansklap, genodigden komen aan met een bus.
Daarna gaan ze met een bootvaart langs de bruggen.
Tijdens feestelijke opening nieuwe bruggen Pekelderdiep.

heeft u meer info over De Haansklap Brug,
dan kunt u een email sturen naar info@fotocollect.blog


Villa en Boerderij


074a_DSC1131
2021
074b_DSC1278
2021
264
2014
235
2010
1992-div08
1992
1992-div07
1992

Villa (1916) en Boerderij aan de Hendrik Westerstraat 194a en 194

De veenmeester hield toezicht op de venen en had tevens daarover de dagelijkse leiding. Een belangrijk aspect van zijn werk betrof het toezicht op de afwatering. Wanneer de veenderijen in eigendom toebehoorden aan een stad, zoals het geval was in Oude Pekela, sprak men van een stadsveenmeester. In het geval van Oude Pekela kan men bijna spreken van een erfelijk ambt, aangezien deze functie ruim 150 jaar werd toevertrouwd aan de families Eltjens en daarna Borgesius. Naarmate de vervening verder geschiedde, ontwikkelde zich steeds meer landbouw in de streek waardoor men tevens een boerenbedrijf ging opereren. De (voormalige?) “Villa Boerderij Eltjens” in Oude Pekela herinnert aan de welstand van deze families.

villa boerderij eltjens
Links de monding van de Eltjenswijk
met brug. uit 1925-1935
villa boerderij eltjens
villa boerderij eltjens
villa boerderij eltjens
villa boerderij eltjens

Dit is de boerderij van Eltjens in 1910 staande in Wijk III,
de huidige Hendrik Westerstraat. De boerderij werd bewoond door Iandbouwer

Aeilko Eltjens. De woning links werd bewoond door twee gezinnen, de fabrieksarbeider Derk Meijer en de werkvrouw Geertruida Lutjeboer. Vroeger was op de plaats waar nu de boerderij staat tot rond 1918 een scheepshelling. Deze helling behoorde aan de familie Hesseling. Het achterste schip is met turf geladen.

kaart13
kaart13

De fraaie boerderij van Eltjens, de huizen daarnaast, links op de foto,
zijn afgebroken en op die plaats staat nu de villa van Eltjens, aan de nu reeds jaren gedempte Eltjenswijk. Dit is aan de landzijde van het Pekelderdiep.

heeft u meer info over de ” Villa (1916) en Boerderij”,
dan kunt u een email sturen naar info@fotocollect.blog


Ericabrug


061a_DSC1144
2021
061b_DSC1142
2021
erica brug
2014
erica brug
2014
2014-div18
2014
197a
2010
197b
2010
090
1992
1992-div06a
1992
1992-div06b
1992
1992-div06c
1992

De Ericabrug aan de Feiko Clockstraat

Verbind de Feiko Clockstraat en de Hendrik Westerstraat richting de Vijverlaan

1-5
Oldie 1-5
ericabrug1974
ericabrug 1974

de ” Ericabrug ” over het Pekelder Hoofddiep
Foto : Douma, M.A. Datum 1974

ericabrug1974-2
ericabrug 1974

Ericabrug over het Pekelderdiep
Op de achtergrond garage Trip aan de Feiko Clockstraat
Foto : Douma, M.A. Datum 1974

heeft u meer info over de Ericabrug ,
dan kunt u een email sturen naar info@fotocollect.blog


het Anker


058a_DSC1140
2021
058b_DSC1247
2021
206b
2014
206a
2014
183b
2010
183a
2010
091
1992

Gereformeerde kerk “het Anker” aan de Hendrik Westerstraat 205 / Vijverlaan

Kerk gebouwd in 1980 op plaats van de oude Gereformeerde kerk.
O.a. zijn stenen van de oude kerk gebruikt.
PKN-kerk samen met de Hervormde kerk.
De kerkdiensten worden nu in deze kerk gehouden.

Het orgel is gebouwd door P. van Oeckelen in 1857 voor de Westerkerk in Harlingen. In 1896 is het orgel overgeplaatst naar Gereformeerde Kerk in Oude Pekela.
Het orgel is in 1980 overgeplaatst naar Het Anker in Oude Pekela.

De gereformeerde kerk van Oude Pekela met ernaast de pastorie, waar het echtpaar Stoppelman ondergedoken zat in de oorlog.

Link : https://www.deverhalenvangroningen.nl/alle-verhalen/oude-pekela-over-de-oorlog-maar-vooral-over-daarna

Gebeurtenis – Kerkgebouw Het Anker in de verkoop in Januari 2015 – Het kerkgebouw van de vroegere gereformeerde gemeente in Oude Pekela, Het Anker, staat te koop. Ook de bij behorende kosterswoning kan worden gekocht. De eerdere geloofsgemeenschap, die enige tijd geleden fuseerde met de plaatselijke hervormden tot PKN Oude Pekela, houdt vanaf eind vorig jaar alleen nog maar diensten in de Wedderwegkerk, tot voor enige tijd het bedehuis van de hervormden.

Gebeurtenis – 150 jaar Gereformeerde Kerk Oude Pekela in 2011
Link : http://www.prachtigpekela.nl/nieuws/7089/3522

Ebenhaezer ca.1903
Ebenhaezer ca.1903
Ebenhaezer 1974
Ebenhaezer 1974
Eben-Haëzer(1896-1980)
Eben-Haëzer(1896-1980)

Gereformeerde kerk ” Ebenhaezer “
1974 – foto: Douma, M.A.

Deze kerk is gebouwd in 1894. Links verenigingsgebouw ” Het Anker “.


Videotheek


054_DSC1244
2021
202
2014
180
2010
053
1992

Videotheek ‘t Olle Stee (Luppo van der Tuuk) aan de Hendrik Westerstraat 220

Klein, propvol en lollies op de toonbank, in het pandje, waar Luppo in 1979 neerstreek.
“Ik ben hier begonnen met fotografie, maar na vier jaar heb ik het roer
al omgegooid. De video was in opkomst en ik zag daar meer handel in.
Sinds 1983 is dit daarom een videotheek.”

Luppo van der Tuuk stopt na 27 jaar met videotheek in Pekela in 2010.
Link: http://www.prachtigpekela.nl/nieuws/4302/3504


Arends


053_DSC1243
2021
189
2014
178
2010
052
1992

Schildersbedrijf “Arends” aan de Hendrik Westerstraat 221

Wij zijn een bedrijf dat naast projectmatig schilderwerk in de industrie en voor woningcorporaties,ook schilderwerk uitvoert bij particulieren. Een schilder-,
glaszet- of behangklus voeren wij altijd met veel plezier en vakmanschap uit.
En de klus is voor ons nooit te klein of te groot.

Website : https://www.schildersbedrijf-arends.nl/

Facebook : https://www.facebook.com/SchildersbedrijfArendsBv/

heeft u meer info over Schildersbedrijf “Arends”,
dan kunt u een email sturen naar info@fotocollect.blog


Hanekampsdraai


049a_DSC1154
2021
049b_DSC1150
2021
184a
2014
184b
2014
161a
2010
161b
2010

Hanekampsdraai Brug tegenover Café ‘t Oal Stee aan de Feiko Clockstraat

Verbind de Feiko Clockstraat en de Hendrik Westerstraat richting de Hanekampswijk

Gebeurtenis – Hanekampsdraai maand onbegaanbaar door groot onderhoud in juni 2010. Vanaf maandag 21 juni wordt de Hanekampsdraai in Oude Pekela, in verband met onderhoudswerkzaamheden, tijdelijk buiten gebruik gesteld. Voor de totale opknapbeurt (verwijderen, uitstukken, stralen, schilderen, aanbrengen nieuw dek en het weer aanbrengen) denkt de aannemer ongeveer 4 weken nodig te hebben. Dit betekent dat voetgangers en (brom)fietsers gedurende deze periode geen gebruik van de brug kunnen maken en dus de Erica- of de Albionbrug moeten gebruiken. Stremmingen en omleidingen worden door middel van borden aangegeven.

heeft u meer info over Hanekampsdraai Brug,
dan kunt u een email sturen naar info@fotocollect.blog


Woning


048_DSC1242
2021
171
2014
162
2010

Woning (vroeger brandstofhandel Harm Westerling) aan de Hendrik Westerstraat 226

westerling smalpadje
westerling op smalpadje

Foto : Kral, Carel – oktober 1959
De brandstoffen opslag van Westerling, aan de Ericalaan (Smalpadje) ,
Links de Gereformeerder kerk, daar achter strokartonfabriek Erica. Aanleg riool.

16 maart 1951, het voormalig armhuis aan de Hanekampswijk te Oude Pekela wordt voor ƒ 8.650,- door de diaconie van de Ned. herv. gemeente verkocht aan de heer H. Westerling, brandstofhandelaar te Oude Pekela.
De fam. Westerling had hier een brandstoffenhandel, en vervolgens een auto- en caravanstalling. De familie heeft het pand in 2016 verkocht.

armhuis-hanekampswijk
armhuis hanekampswijk 1982

Pand Hanekampswijk 43-45, restant van een oud huis, was het zogenaamd
“armhuis” van de Ned. Herv. kerk. Datum 1982

werkhuis-1974
werkhuis 1974

Oude Pekela : Hanekampswijk 43 : voormalig werkhuis
Vervaardiger Douma, M.A. Datum 1974

048a_DSC1295
2021
048b_DSC1298
2021
048c_DSC1296
2021
048d_DSC1294
2021

Notatie: laatste foto armhuis 2021, een buurman paar huizen verder op terug aan de Hanekampswijk was zo vriendelijk dat ik een foto mocht nemen vanaf achter zijn huis van de achterkant van het armhuis. nog zeer hartelijk dank hiervoor.

Donderdagmorgen 30 juni tegen 06.20 uur was brand ontstaan in een schuur aan de Hanekampswijk in Oude Pekela.

_DSC1406
foto genomen op 03 juli 2022
_DSC1407
foto genomen op 03 juli 2022

De brand werd opgeschaald naar het sein ‘grote brand’.
Meerdere brandweereenheden waren aanwezig.
Tijdens de brand heeft een explosie plaatsgevonden.
Brandweerlieden waren niet gewond geraakt.
Waardoor de brand was ontstaan, is onbekend.
Brandweerlieden zijn lange tijd bezig geweest met blussen.

202206301371
De rook was van ver te zien. Foto DVHN

‘Tijdens het blussen van de brand waren meerdere explosies hoorbaar. Na het blussen van de brand werd duidelijk dat er in het pand vermoedelijk een drugslab zat.’

Brand met explosies in Oude Pekela wekt buurtbewoners die een drugslab vermoeden. ‘Flinke knallen. We hebben de gordijnen scheef hangen’

‘Na het aantreffen van het vermoedelijke drugslab is de Landelijke Faciliteit Ontmantelen opgeroepen. Het onderzoek is op dit moment nog in volle gang en nog niet afgerond.
De politie probeert te achterhalen wat er in het pand precies is gebeurd en hoe de brand is ontstaan.’

noordernieuws-pekel-brand
Bij de brand in Oude Pekela komen zwarte rookwolken vrij. Foto: Noordernieuws.

Om ongeveer half 8 had de brandweer het vuur onder controle.
Vanwege de veiligheid gebeurden de bluswerkzaamheden van enige afstand.
Het nablussen zal nog enkele uren duren.

ae5c1df1
De brandweer laat het pand gecontroleerd uitbranden © 112groningen

Een aantal explosies was zo heftig dat brokstukken door de lucht vlogen. ‘Gelukkig zijn geen brandweermensen gewond geraakt’, zegt Walburg. ‘Maar dat is wel de reden dat we mensen in een NL Alert hebben opgeroepen om bij de ramen weg te gaan.’
In de melding werd mensen in de omgeving aangeraden naar binnen te gaan en deuren en ramen te sluiten. Inmiddels geldt dat advies niet meer.

Meternieuws – Grote brand in Oude Pekela : https://youtu.be/GWCJfJDORls

Noordernieuws – Brand in schuur : https://youtu.be/z0j_9puUrLs


Elzenhoeve


022a2_DSC1224
2021
022b2_DSC1225
2021
022c2_DSC1305
2021
2014-div22
2014

Boerderij “Elzenhoeve” aan de Hendrik Westerstraat 34

Een gebeurtenis – Zanger Albert Gras uit Oude Pekela ziet Abraham.
link : http://www.prachtigpekela.nl/nieuws/8892

Papa di Grazzi – Showband met full entertainment
Zanger Albert Gras is niet meer weg te denken in het feestcircuit.
Deze Godfather of Party was n.l. eerst oprichter, zanger en bedenker van Melrose en tevens de zanger en tekstschrijver van de hitsingel ,,O” waarmee hij nog steeds door de tenten dendert.

Na bijna 25 jaar ,,Melrose” kwam er echter een geschil tussen de band en Albert over de te varen koers voor de toekomst en formeerde Albert de pretband ,,Papa di Grazzi”
Om de vraag naar bepaalde liedjes nog meer te kunnen beantwoorden is de band in 2007 uitgebreid met zangeres Joanne Beumer. Joanne heeft in diverse bands ervaring opgedaan en had haar eigen band ,,The Vibes”

Papa di Grazzi is een band die meer kan dan fantastisch musiceren. Het is een gelikte show met maffe taferelen. Een veelzijdige zangeres een spraakmakende zanger, twee superlenige lekkere danseressen met daarachter een ervaren vijfkoppige superband inclusief blazers, die als een lokomotief de ,,Papa di Grazzi Show” voorttrekt. Een leuk decor met o.a. een vleugel op het podium, een sms-party, een videoshow, super geluid, en een oogstrelende lichtshow. Noem het maar…bij Papa di Grazzi kan het niet op. De band speelt rechttoe rechtaan rock en feestnummers afgewisseld met up to date top 40 hits, acts en natuurlijk de o zo populaire eighties/nineties nummers en showblocks.

Helemaal gek, helemaal knots, maar vooral erg veelzijdig,
zo kun je de show het beste omschrijven.

Papa di Grazzi behoort, zoals de mensen uit het vak het noemen, ,,tot de absolute top” van het feesttentcircuit, maar dat vindt de band zelf een beetje te veel van het goede. Met beide benen op de grond is hun ,,speel”motto.
Door de jarenlange podiumervaring is de band overal inzetbaar en is niet alleen het volume maar ook het repertoire en indien gewenst de hele show aan te passen aan de wensen van elk willekeurig te houden evenement.

Joanne — Zang
Albert — Zang
Kirsten — Danseres
Judith — Danseres
Frank — Trompet / toetsen
Jan — Sax / gitaar / zang
Hilbert — Gitaar / zang
Julia — Bas

Website “Papa di Grazzi” : https://www.papadigrazzi.nl/

elzenhoeve-1974
elzenhoeve 1974

heeft u meer info over Boerderij “Elzenhoeve”,
dan kunt u een email sturen naar info@fotocollect.blog


Balena

2021-div_DSC1313
2021
2021-div_DSC1001
2021

Massage en Pedicure Praktijk “Balena” aan de Hendrik Westerstraat 85

De eigentijdse stijl van de locatie geeft een rustige sfeer, waarin met aandacht en een luisterend oor voetproblemen worden verholpen (pedicure) en mensen zich kunnen ontspannen (ontspanningsmassage).

Facebook: https://www.facebook.com/praktijkbalena/