Freebrug


211a_DSC0878
2021
211b_DSC0876
2021
549a
2014
549b
2014
532
2010
373a
1992
373b
1992

De Freebrug aan de Feiko Clockstraat

Verbind de Feiko Clockstraat en de Hendrik Westerstraat.

free-brug
(Free Brug) – Brug bij kartonfabriek Free, links villa Elza en rechts de watertoren.
nieuwbouw
Nieuwbouw brug naar de Industrieweg Oost, bij kartonfabriek Free,
de oude brug is nog in gebruik 1979-1980.
familietrouw
Het museum schip “Familietrouw” vaart bij de Free brug.
Annotatie: Het schip is van het Veenkoloniaal museum te Veendam.

heeft u meer info over De Freebrug,
dan kunt u een email sturen naar info@fotocollect.blog


Unionbrug


205a_DSC0890
2021
205b_DSC0889
2021
543a
2014
543b
2014
516
2010

De Unionbrug aan de Feiko Clockstraat
Rijksmonument

Verbind de Feiko Clockstraat en de Hendrik Westerstraat.

IJzeren Ophaalbrug, genaamd Unionbrug, gebouwd in 1947 in opdracht van de Coöperatieve Cartonfabriek `Union’ G.A.. De brug kwam in de plaats van een oude draaibrug, die door oorlogshandelingen was vernield.

De brug is opgebouwd uit twee vrijstaande hameistijlen (Amsterdamse type). Dit type werd na 1900 toegepast omdat de brugbreedte onder invloed van het autoverkeer moest worden vergroot.

Bijzonder aan deze brug zijn de raamwerkhameistijlen en het aangebouwde bedieningshuisje, zeldzaam in de provincie Groningen. Volgens een bordje in het bedieningshuisje is de brug `gereviseerd en geconserveerd in september 1971′.

In 1981 is de brug door de gemeente overgenomen van Unica b.v..

De ophaalbrug is gelegen over het Pekeler Hoofddiep, ten noorden van het lint van Oude Pekela. Aan de zuidoostzijde van de brug ligt de Hendrik Westerstraat,
aan de noordwestzijde de F. Clockstraat.

Gelaste ijzeren Ophaalbrug geconstrueerd van twee vrijstaande raamwerkhameistijlen in kokervorm, gelegen aan de zuidoostzijde, die rusten op betonnen landhoofden. Het val bestaat uit twee volwandige gelaste balanspriemen waartussen twee raamwerkdwarsliggers en vakwerk in V-patroon.

Het val wordt met I-profielen verbonden met het brugdek. Het brugdek is geasfalteerd en rust op ijzeren I-profielen. De leuningen aan weerszijden van de brug zijn opgebouwd uit diverse ijzeren profielen.

Het bedieningshuisje van plaatstaal onder plat dak op een betonnen onderbouw is gebouwd tegen de hameistijl aan de zuidzijde; houten deur waarin glas in de afgeschuinde zijde aan de noordwestzijde; vijf staande vensters. In het Interieur zijn ondermeer van belang: het ijzeren bedieningsmechanisme en de houten vloer.


Britanniaklap Brug


197a_DSC0911
2021
197b_DSC0908
2021
526a
2014
526b
2014
500
2010
344
1992

De Britanniaklap Brug aan de Feiko Clockstraat

Verbind de Feiko Clockstraat en de Hendrik Westerstraat

De renovatie van drie houten bruggen in Oude Pekela gaat woensdagmiddag 21 juni 2017 van start. Als eerste is de Britanniaklap aan de Feiko Clockstraat aan de beurt.
Als de renovatie van de Britanniaklap is afgerond, worden de Van Weringsklap en Haanklap aangepakt. De werkzaamheden aan deze twee bruggen zijn eind 2018 afgerond. Wethouder wethouder Jaap van Mannekes geeft woensdagmidddag om half vier het officiële startsein voor de renovatie van de bruggen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Wedeka Groen & Infra.

Link “Renovatie Britanniaklap vordert gestaag” : http://www.prachtigpekela.nl/nieuws/35257/Renovatie-Britanniaklap-vordert-gestaag

Link “Feestelijke ingebruikname Britanniaklap” : http://www.prachtigpekela.nl/nieuws/35283/Feestelijke-ingebruikname-Brittaniaklap.html

heeft u meer info over De Britanniaklap Brug,
dan kunt u een email sturen naar info@fotocollect.blog


van Weringsklap


186a_DSC1034
2021
186b_DSC0998
2021
506a
2014
506b
2014
480
2010

van Weringsklap Brug aan de Feiko Clockstraat

Verbind de Feiko Clockstraat en de Hendrik Westerstraat nabij
de Burg. van Weringstraat.

De Van Weringsklap over het Pekeler Hoofddiep (tegenover F. Clockstraat 13) is een geheel houten ophaalbrug uit omstreeks 1905.

van-wering-brug-2018
van wering brug 2018
van-wering-brug-2018
van wering brug 2018

Vanochtend is de brug Van Weringsklap in Oude Pekela teruggeplaatst na renovatie. Deze week worden de laatste werkzaamheden  afgerond. De brug is op dinsdag 18 december 2018 weer begaanbaar voor het verkeer.

heeft u meer info over de van Weringsklap Brug,
dan kunt u een email sturen naar info@fotocollect.blog


Wedderklap Brug


116a_DSC1018
2021
116b_DSC1019
2021
386a
2014
386b
2014
322a
2010
322b
2010
322c
2010

De Wedderklap Brug aan de Feiko Clockstraat

Verbind de Feiko Clockstraat en de Hendrik Westerstraat richting de Wedderweg

Wedderklap, de brug in Oude Pekela waar Fré Meis ooit redevoeringen hield,
wordt gerenoveerd 2020.
Link : https://dvhn.nl/groningen/Wedderklap-de-brug-in-Oude-Pekela-waar-Fre-Meis-ooit-redevoeringen-hield-wordt-gerenoveerd-25247887.html

Stremming brug Wedderklap Oude Pekela in 2020.
Link : https://www.pekelanu.nl/gemeente/stremming-brug-wedderklap-oude-pekela/

De Wedderklap is donderdag 7 mei 2020 weer teruggeplaatst op haar vaste plek over het Pekelderdiep bij winkelcentrum De Helling in Oude Pekela. De brug is gerenoveerd. Een opknapbeurt was nodig omdat een ballastgewicht was losgeraakt.
Dit gewicht houdt de brug in balans. De 25 ton wegende Wedderklap werd in januari verwijderd en zou eind maart worden teruggeplaatst. De werkzaamheden liepen door de coronacrisis echter vertraging op. Het verkeer werd al die tijd omgeleid.
Met het terugplaatsen van de Wedderklap is de renovatie van vijf bruggen over het Pekelderdiep afgerond. Vorig jaar werd de ongeveer 40 ton wegende Blijhamsterbrug al gerenoveerd. Daaraan voorafgaand werden de houten bruggen de Britanniaklap,
de Haansklap en de Van Weringklap gerenoveerd.
De gemeente Pekela trok 1,3 miljoen euro uit voor de opknapbeurt van de bruggen.

Historie van de Wedderklap te Oude Pekela, Fotoverslag samengesteld door Cor Dijk.
Link : https://sites.google.com/site/wedderwijk/

tolhuisje-wedderklap
tolhuisje wedderklap
wedderklap-1925-1935
wedderklap 1925-1935
tafereeel-wedderklap
tafereeel wedderklap

Helemaal links zijn de bomen aan weerszijden van het pad naar de N.H. kerk te zien.
Vervolgens iets achteruit de pastorie en een huizenblok.
Fruitema was de laatste uitbater van het café, waarin later het Leger des Heils een onderkomen had. Vervolgens de Wedderweg en dan het pand waar de laatste bloemenwinkel van Hoendervanger was gevestigd.
Behalve de pastorie is alles afgebroken bij een grote renovatie van het centrum.
Er is nu een plein met een buste van Fré Meis.

heeft u meer info over De Wedderklap Brug,
dan kunt u een email sturen naar info@fotocollect.blog


Uitzicht


115_DSC0768
2021
386c
2014
322b
2010
2010-div07
2010
193
1992

Uitzicht op de Wedderklap Brug en Molen vanaf de Hendrik Westerstraat

Naast het Lido-terrein stond vroeger het Lido Bioscoop.
Link : https://fotocollect.blog/van-alles/

Traditioneel optreden op Lido terrein tijdens de jaarlijkse Jaarmarktweek op 11 september van de Amusementskoor De Zwalkers :
https://www.facebook.com/p/De-Zwalkers-uit-Pekela-100075953527178/

Enkele jaren werd het idee om een ijsbaan te realiseren voor de kinderen op het
Lido terrein, naar voren gebracht door de plaatselijke visboer Henk Harms.
Ieder jaar, als de voorspellingen gunstig zijn, komen de vrijwilligers weer in actie
om dit te realiseren, dan word het Lido-terrein weer onder water gezet zodat
er binnenkort weer geschaatst kan worden.

In 2013 : http://www.prachtigpekela.nl/nieuws/18685/Lidobaan-in-Oude-Pekela-is-weer-geopend-

In 2018 : http://www.prachtigpekela.nl/nieuws/35863/Gezellige-drukte-op-Lidobaan-Oude-Pekela.html


Haansklap Brug


084a_DSC1125
2021
084b_DSC1119
2021
294a
2014
294b
2014
261
2010
139a
1992
139b
1992

De Haansklap Brug aan de Feiko Clockstraat

Verbind de Feiko Clockstraat en de Hendrik Westerstraat richting de Haanswijk

In mei 2017 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor de renovatie van drie houten bruggen in Oude Pekela: Britanniaklap, Haansklap en Van Weringsklap.
Er wordt gestart met de Britanniaklap. In december 2017 is de Britanniaklap klaar. Aansluitend aan de Britanniaklap worden de Van Weringsklap en Haanklap aangepakt.
De werkzaamheden aan deze twee bruggen zijn eind 2018 afgerond.

haanswijk
de Haanswijk brug vroeger
opening-haanklapbrug
opening haanklapbrug

Opening brug Haansklap, genodigden komen aan met een bus.
Daarna gaan ze met een bootvaart langs de bruggen.
Tijdens feestelijke opening nieuwe bruggen Pekelderdiep.

heeft u meer info over De Haansklap Brug,
dan kunt u een email sturen naar info@fotocollect.blog


Vrije Evangelische Kerk


075_DSC1133
2021
265
2014
236
2010
107
1992

Woning (voorheen Vrije Evangelische Kerk) aan de Eltjeswijk 13

Het orgel is gebouwd door Bakker & Timmenga in 1920 voor de Vrij Evangelisch Gemeente in Leeuwarden. In 1969 is het orgel overgeplaatst naar de Vrij Evangelische kerk in Oude Pekela door firma Mense Ruiter.

orgel
Orgel (foto Michiel van ’t Einde)

De oude leden overlijden en de jeugd blijft weg. De ontkerkelijking is duidelijk zichtbaar in de vrije evangelische kerk in Oude Pekela. Het kerkbestuur ziet daarom geen andere weg: de kerk is te koop gezet en de gemeenschap wordt opgeheven.

In 2018 is de kerk te koop gezet en de gemeente is op 31 maart 2019 opgeheven.
In 2020 Kerk heeft woonbestemming en staat te koop.

De gemeente is ontstaan uit het in 1877 opgerichte Genootschap tot Verbreiding der Waarheid. De gemeente is geïnstitueerd door ds. A. Mooij uit Winschoten op zondag 22 sept. 1889. In 1893 vond aansluiting plaats bij de bond van vrije evangelische gemeenten in Nederland. Eerste voorganger van de gemeente was ds. P. Douma uit Oude-Leije. Gedurende 11 jaar heeft hij de gemeente met de meeste toewijding gediend. In 1900 vertrok hij naar Nijmegen. Opvolger van deze eerste voorganger was ds. H. Stavinga.
Hij heeft van 1901-1912 in Oude Pekela gestaan, om dan naar Bergen te vertrekken.
Van de latere voorgangers willen we slechts vermelden ds. M. van der Vlis, thans te Goes en ds. D.W. Veldkamp, thans te Leeuwarden, die beiden hun beste krachten tot opbouw van de gemeente hebben gegeven. Voorganger in 1939 is ds. T.H. Penninga, die, gekomen van Breskens, zich op 20 november 1938 aan de gemeente Oude Pekela verbond.
Op 5 maart 1952 wordt het gerestaureerde kerkgebouw van de vrije evangelische gemeente weer in gebruik genomen. Het is een kerk in een kerk geworden, want de muren van het oude gebouw zijn blijven staan. Nog kan worden gemeld, dat van de gemeente de volgende verenigingen uitgaan: zondagsschool, jongelingsvereniging, grote en kleine meisjesvereniging, terwijl de gemeente een eigen zangkoor bezit.
De gemeente bestaat in 1949 60 jaar.

Link “Vrije Evangelische Gemeenten” : https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrije_Evangelische_Gemeenten

betonbrug-eltjeswijk
betonbrug eltjeswijk

Nieuwe betonbrug over de Eltjenswijk, foto: Kral, Carel
Het hoge gebouw aan de wijk is van de Vrij Evangelische Gemeente,
links van de brug kruidenier Heuving
.

vrije evangelische kerk - 1955
De Vrij Evangelische kerk aan de Eltjenswijk 1955 , foto: Kral, Carel

Ericabrug


061a_DSC1144
2021
061b_DSC1142
2021
erica brug
2014
erica brug
2014
2014-div18
2014
197a
2010
197b
2010
090
1992
1992-div06a
1992
1992-div06b
1992
1992-div06c
1992

De Ericabrug aan de Feiko Clockstraat

Verbind de Feiko Clockstraat en de Hendrik Westerstraat richting de Vijverlaan

1-5
Oldie 1-5
ericabrug1974
ericabrug 1974

de ” Ericabrug ” over het Pekelder Hoofddiep
Foto : Douma, M.A. Datum 1974

ericabrug1974-2
ericabrug 1974

Ericabrug over het Pekelderdiep
Op de achtergrond garage Trip aan de Feiko Clockstraat
Foto : Douma, M.A. Datum 1974

heeft u meer info over de Ericabrug ,
dan kunt u een email sturen naar info@fotocollect.blog


Hanekampsdraai


049a_DSC1154
2021
049b_DSC1150
2021
184a
2014
184b
2014
161a
2010
161b
2010

Hanekampsdraai Brug tegenover Café ‘t Oal Stee aan de Feiko Clockstraat

Verbind de Feiko Clockstraat en de Hendrik Westerstraat richting de Hanekampswijk

Gebeurtenis – Hanekampsdraai maand onbegaanbaar door groot onderhoud in juni 2010. Vanaf maandag 21 juni wordt de Hanekampsdraai in Oude Pekela, in verband met onderhoudswerkzaamheden, tijdelijk buiten gebruik gesteld. Voor de totale opknapbeurt (verwijderen, uitstukken, stralen, schilderen, aanbrengen nieuw dek en het weer aanbrengen) denkt de aannemer ongeveer 4 weken nodig te hebben. Dit betekent dat voetgangers en (brom)fietsers gedurende deze periode geen gebruik van de brug kunnen maken en dus de Erica- of de Albionbrug moeten gebruiken. Stremmingen en omleidingen worden door middel van borden aangegeven.

heeft u meer info over Hanekampsdraai Brug,
dan kunt u een email sturen naar info@fotocollect.blog


Albionbrug


031a_DSC1167
2021
031b_DSC1164
2021
132a
2014
132b
2014
100
2010

Verbind de W. H. Bosgrastraat en de H. Hindersstraat richting de Gelmswijk

Gebeurtenis : 2013 – In verband met werkzaamheden aan de bovenbouw van de Albionbrug moet deze tijdelijk voor het gemotoriseerd verkeer afgesloten worden. Tijdens de werkzaamheden kunnen fietsers en voetgangers van de brug gebruik blijven maken. Automobilisten en motorrijders wordt aanbevolen van de Ericabrug
(nabij de Burg. Snaterlaan) en/of de Koenemansbrug (nabij de Industrieweg West)
gebruik te maken. Vanaf donderdag 28 februari wordt de steiger geplaatst.
Vanaf maandag 4 maart wordt met de reparatiewerkzaamheden aan de bovenbouw begonnen. De werkzaamheden zullen tot en met 15 maart gaan duren.

albionbrug 1974
albionbrug 1974
directeurswoning albionbrug
directeurswoning albionbrug

Nieuwe blank houten klapbrug en rechts directeurswoning Albion,
H.Hindersstraat te Oude Pekela

heeft u meer info over de Albionbrug,
dan kunt u een email sturen naar info@fotocollect.blog


Koenemansbrug


018a_DSC1181
2021
018b_DSC1180
2021
067a
2014
067b
2014
063
2010

De Koenemansbrug aan de W.H. Bosgrastraat

Verbind de W. H. Bosgrastraat en de H. Hindersstraat richting de Gelmswijk

Koenemansbrug in 1974
Koenemansbrug in 1974

heeft u meer info over De Koenemansbrug,
dan kunt u een email sturen naar info@fotocollect.blog


Camphuisbrug


010a_DSC1200
2021
010b_DSC1195
2021
111
2014
111b
2014
032
2010

De Camphuisbrug aan de W. H. Bosgrastraat

Verbind de W. H. Bosgrastraat en de H. Hindersstraat richting
de Oldambster Boerderij.

Nieuwe Beschoeiing
Nieuwe Beschoeiing
camphuisbrug 1984
Camphuisbrug in de verte 1984

Een nieuwe beschoeiing word aangebracht in het kader van de reconstructie Pekelderdiep. Op de achtergrond de Camphuisbrug, in het midden meubelfabriek DEBO.

Woningen aan de H.Hinderstraat, op de achtergrond de Camphuisbrug uit 1984

heeft u meer info over De Camphuisbrug,
dan kunt u een email sturen naar info@fotocollect.blog


Verlaatjesdraai


Verlaatjesdraai
2021
Verlaatjesdraai
2021
Verlaatsjeswijk
2014
Verlaatsjeswijk
2010

Verbind de W. H. Bosgrastraat en de H. Hindersstraat richting de Verlaatsjeswijk.

verloopbrug-verlaatjeswijk
verloopbrug verlaatjeswijk

Brug over de Grenswijk bij Nieuwe Pekela, rechts de loopbrug naar de Verlaatjeswijk.
Datum : 31 december 1937

heeft u meer info over de Verlaatjesdraai Brug,
dan kunt u een email sturen naar info@fotocollect.blog


Ericabrug

2014-div18
De Ericabrug staat open, bootje door Pekelder Diep aan de Hendrik Westerstraat uit 2014