Leegstaand Pand


192_DSC0704
2021
521
2014
495
2010
341
1992

Leegstaand Pand (voorheen Drukkerij “Hoekstra”)
aan de Burgemeester van Weringstraat 23

Bedrijfspand met ook een woonfunctie gebouwd in 1977.

In Oude Pekela hielp Drukkerij Hoekstra BV u graag met vragen over:
drukkerijen van verpakkingen, drukkerijen van reclame, drukkerijen, handelsdrukkerijen, drukkerijen van formulieren, drukkerijen van
tijdschriften, drukkerijen van boeken en/of drukkerijen van dagbladen.

Drukkerij Hoekstra in Oude Pekela is overgegaan in andere handen in 2013.
Het familiebedrijf, dat in 1963 werd opgericht, kon het hoofd niet langer
boven water houden. Grafisch bedrijf De Bruin in Zuidbroek heeft de
Pekelder onderneming inmiddels overgenomen.


Rioolwaterzuivering

2021-div_DSC0916
2021
Machinekamer rioolwaterzuivering-Carel-Kral-1977
1977

Rioolwaterzuivering Installatie aan de Flessingsterrein 35

Machinekamer Rioolwaterzuivering 1977 (foto Carel Kral)
RWZI – Oude Pekela Ontvangend oppervlaktewater Pekelder Hoofddiep
17.500 i.e. à 54 gr. TZV / dag

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), ook wel afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) genoemd, zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven dat via het riool wordt aangevoerd. In een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt het afvalwater uit riolen gezuiverd voordat het in oppervlaktewater komt. Het inkomende vuile water,
het influent, wordt in de installatie in een aantal stappen gezuiverd.
Het gezuiverde water wordt het effluent genoemd. Achtereenvolgens verwijdert men met een rooster of een afscheider de grovere deeltjes, dan in bezinktanks de fijnere deeltjes, en ten slotte de opgeloste stoffen. Behalve water komen andere stoffen vrij,
met name slib, dat soms een nieuwe bestemming krijgt. De zuivering van afvalwater is ingekaderd in nationale en internationale regelgeving.

Website “Waterschap Hunze en Aa’s” : https://www.hunzeenaas.nl/

Rioolwaterzuivering Installatie 2022