Zuidhofswijk

zuidhofswijk
Het boveneind van de Pekel, bij de Zuidhofswijk

We zitten hier in het boveneind van de Pekel, bij de Zuidhofswijk, de landbouwer staat met zijnspan paarden gereed om de praam, in de wijk te trekken, voor het laden
van aardappelen. Het schip met stro, bestemd voor de fabriek Albion, en het schip
met turf van brandstofhandelaar Pieter Kramer liggen op de achtergrond.

Wedderklapbrug

wedderklapbrug
Bij de ‘oude’ Wedderklapbrug

Bij de “oude” Wedderklapbrug, rechts op de foto, het huis waar Egbert de Boer heeft gewoond en daarnaast het huis van Izaäk de Leeuwen en zijn zuster Jetje,
ze handelden in gouden en zilveren voorwerpen.
Ook de batting in de weg, over de wedderwegswijk, reeds lang gedempt,
het brugwachtershuisje en het urinoir, zijn niet meer.

Tot het verleden behoren ook de schepen met graan, die kwamen lossen bij
Pieter Oppentocht, het huis links op de foto.

Daarnaast de winkel van Savenije, en daarnaast het huis van korenmolenaar
Barteld Huizing. Het huis met het torentje, daar woonde B.G. Meijer,

de componist van vele bekende liederen w.o. het Pekelder volkslied.

Turfvervoer

turfvervoer
Duidelijk blijkt, hoe toen het turfvervoer per schip bedrijvigheid kon brengen

Vrijwel geen mensen – we zijn in het jaar 1905 en kennelijk is het middagschaft:
ieder thuis “achter de eerappels” – en toch zouden we hier kunnen spreken van een actiefoto. Want duidelijk blijkt, hoe toen het turfvervoer per schip bedrijvigheid kon brengen. Over de smalle doorzakkende loopplank werd de lading kruikar na kruikar aan de wal gebracht. Op het tweede schip staat mevrouw Meijer.

Turfschip

turfschip
Een turfschip in het Pekelder Hoofddiep

Het oude beeld, dat thans verdwenen is: een turfschip in het Pekelder Hoofddiep.
Hier zien we nog het turfschip van de gebroeders E. en F. de Haan

voor het huis van de heer Deelman.
Men haalde bagger- en persturf onder andere uit Valthermond.
Op de wal staat de heer F. Beukema en op het schip de heer Lukas Hazelhof.

Free en Co

free en co
De strokartonfabriek ‘Free en Co.’

Waar vroeger de aardappelmeelfabriek “Orania” heeft gestaan.
Deze laatste fabriek is afgebrand tijdens de feesten ter gelegenheid van de
inhuldiging van koningin Wilhelmina in het jaar 1898.
De “Free en Co.” is gebouwd in het jaar 1904
en heeft in latere jaren een verbouwing ondergaan.

Feiko Clockstraat

feiko clockstraat
huidige Feiko Clockstraat in 1908

Een fraaie kaart van de huidige Feiko Clockstraat met in het midden de ingang van de inmiddels geheel verdwenen Veendijkstraat, van ongeveer 1908.
Rechts de woning van de rustend landbouwer Sibolt Fockens.
Dan komt de winkel van Frederik Fleurke en vervolgens komt de manufacturenzaak van Emanuel Jacob Polak. Hierna kwam de winkel van smid Willem Grol.

Na de ingang van de Veendijkstraat komt kruidenier Jan Brouwer
en hierna mosterdfabrikant Doede de Jonge.
Op de achtergrond de molen Zeldenrust en in het sterk

vervuilde kanaal enkele turfschepen.

Erica

erica
De strokartonfabriek ‘N.V. Ericafabrieken’ in 1925

We zien hier de strokartonfabriek “N.V. Ericafabrieken” tot vervaardiging van
carton en cartonnages. De fabriek werd opgericht in 1889 en gesloten in 1971.
De fabriek in Oude Pekela was de Erica I.
Er was ook een fabriek te Hoogkerk, de Erica II.
De Ericafabrieken hadden een eigen rederij voor het vervoer van hun produkten.
Ook hadden zij een eigen cartonnage.
Begin 1982 zijn de gebouwen gesloopt.
Op de voorgrond de oude fabrieksbrug, Door de zeer slechte staat van onderhoud gaf deze brug vaak aanleiding tot klachten.

%d