Boerma

184_Woning
2021
woning
2014
boerma
2010

Woning (voorheen schildersbedrijf “Boerma”) aan de Hendrik Westerstraat 83

Bouwjaar woonhuis is 1930.

Schildersbedrijf Boerma V.O.F. is opgericht op 23 februari 2006 en heeft als rechtsvorm vennootschap onder firma.

Heeft u meer info over schildersbedrijf “Boerma”, dan kunt u een email sturen naar fotocollect.blog@gmail.com)

Weeringstraat

weeringstraat
De Burgemeester Van Weringstraat van omstreeks 1930

Rechts het volksgebouw “Concordia” met als beheerder, caféhouder en reiziger Harm Bots. Dan komt de bakkerij van Jan Rotgers met reclame op de zijgevel.
Hierna komt de woning van huisschilder Jakob de Boer.
Links na de bocht de woningen van buschauffeur Berend Kragt,
sigarenmaker Izak Stoppelman en van rustend landbouwer Hendrik Veldkamp.

Klatter

klatter
De Kostersmolen in 1930, staande aan de Scholtenswijk

De molen Zeldenrust, ook wel De Klatter genoemd, werd in 1817 gebouwd. In november 1938 brandde de molen geheel af.
Het onderstuk werd in januari 1939 weer als maalderij in gebruik genomen.
De molen en de woning werden in 1968 afgebroken.
De wijk werd in 1957 gedempt en verhard.
Rechts de boerderij van Elling.

Vroeger werd het dijkje op de voorgrond bij herfstdag doorgestoken.
De overstroomde weilanden werden dan een schitterende ijsbaan
met als afsluiting de Veendijk.

Hendrik Westerstraat 1930

hendrik westerstraat 1930
de vroegere Hendrik Westerstraat uit 1930

Dit is de vroegere Hendrik Westerstraat, nu de Feiko Clockstraat.
De foto is gemaakt in 1930.
In de deuropening van zijn winkel staat de manufacturier Willem de Jonge.
Achter het gemeentehuis woonde de gemeenteveldwachter tevens conciërge
Albert Frinkel. Naar de fietsen te oordelen is er veel publiek in het gemeentehuis.
Op de ansicht een tamelijk slecht wegdek met tramrails en in de verte een antieke auto. Over de weg een reclamespandoek voor het gemeentelijk gasbedrijf.

Gereformeerde School

gerschool
De gereformeerde school aan de Albionstraat in 1930

Dit is de gereformeerde school aan de Albionstraat in 1930.
Deze school is gebouwd in 1873-1874 en verbouwd in 1907.
Tegenwoordig doet het gebouw als zodanig geen dienst meer.
In januari 1957 werd een nieuwe school aan de Eramusstraat officieel in gebruik genomen. Toen deze foto werd gemaakt was Roelof Boers
hoofd van de school. Hij woonde in de woning links van de school. Rechts is nog juist de muur van de woning van Edo Steenhuis zichtbaar.
Hij was toen sigarenmaker en makelaar.

Feiko Clockstraat2

feiko clockstraat2
Sedert 1951 is dit de Feiko Clockstraat

Dit is een gedeelte van de Hendrik Westerstraat en
Feiko Clockstraat in 1930.
Sedert 1951 is dit de Feiko Clockstraat.
Het eerste grote huis links was de woning van de cichorei- en mosterdfabrikant
Doede de Jonge. Vervolgens komen kruidenier Jan Brouwer, smid Frederikus Johannes Gerhardus Grol, winkelierse Biefke Huizinga-Vink, winkelier
Gerrit Schudde, de rijksontvanger Herminus de Koning, expediteur Wubbertus Eerke Nieland en sigarenwinkelier en kleermaker Willibrordus Harmannus Johannes Scholtens. Op de achtergrond de molen De Onrust.
Veel karren met graan staan op straat om gelost te worden bij Oppentocht.

Albionstraat

albionstraat
De vroegere Albionstraat uit 1930

Dit is de vroegere Albionstraat in de omgeving van de strokartonfabriek “De Ceres”.
Op de voorgrond de oude fabrieksbrug over de Cereswijk. Later werden er naast de rails voor de fietsers, nog ijzeren platen aangebracht, die in verband met hun gladheid bijzonder gevaarlijk waren. In het eerste huis woonde Wigle Dijkstra,
directeur van de Ceres. Dan komen kleermaker Petrus Jacobus Beekman, landarbeider Heimerik Albertus Schenkel, fabrieksarbeider Jan Bruintjes en de koopman in lompen en metalen Bernard Goldsmit. Deze foto is van 1930.

Albion

albion
De strokartonfabriek ‘Albion NV’ in 1930

Dit is de strokartonfabriek “Albion NV”, staande aan de H. Hindersstraat in 1930.
De Albion is gesticht in 1888 en gesloten met ingang van 1 juni 1967.
In mei 1981 is het gebouwencomplex gesloopt en het terein

geschikt gemaakt voor woningbouw.
In het huis links woonde de directeur van de Albion Melle Free.
Rechts was de Albionstraat met fraaie iepen op de walkant,
met daarachter het jaagpad, ook wel trekpad genoemd. Voor de fabriek ligt
een vrachtschip voor vervoer van karton, Achter de fabrieksbrug een turfschip.
Indertijd werd de fabriek met turf gestookt.