Wijk 8

wijk 8
De omgeving van de vroegere Wijk VIII in 1900

Deze fraaie kaart toont ons de omgeving van de vroegere Wijk VIII,
na 1920 de Albionstraat en vanaf 1951 de W.H. Bosgrastraat.
Al de huisjes op deze kaart zijn inmiddels verdwenen en vervangen door andere woningen. Ook de bomen aan weerszijden van de weg en aan de andere kant van het kanaal alsmede de tramrails zijn er niet meer.
Achter de bomen in het kanaal liggen enige schepen.
Veel mensen, onder wie een veldwachter,
hebben zich op de weg opgesteld om zich te laten vereeuwigen.

Deze foto is gemaakt in 1900.

Geref. Kerk

gerefkerk
Een oude foto van 1900 van de vroegere gereformeerde kerk

Een oude foto van 1900 van de vroegere gereformeerde kerk aan de
Hendrik Westerstraat. Deze kerk en de pastorie zijn gebouwd in 1894.
De eerste gereformeerde kerk was van 1861 en stond aan ’t Nieuwediep. Van 1894 tot 1901 was predikant Freerk Geerds Petersen.

Het gezin Petersen staat in de voordeur van de pastorie.
Naar de volksoverlevering wilde ds. Petersen wel in de pastorie wonen, maar als hij zijn preek zat voor te bereiden niet tegen de schepen in het kanaal kijken.

Men heeft toen besloten om de studeerkamer links boven te bouwen
zodat hij ruimschoots over de schepen kon kijken.

Fleurke

fleurke
De kruidenierswinkel van de heer Fleurke

Deze foto is van omstreeks 1900 en we zien, dat er al veel bedrijvigheid was.
Thans is deze winkel geheel verbouwd tot zelfbedieningswinkel van “De Spar”.

de Kamers

de kamers
De “Kamers” aan de huidige Hendrik Westerstraat uit 1900

Deze schitterende kaart toont ons de “Kamers” aan de huidige Hendrik Westerstraat. De Kamers waren de eerste woning van de veenarbeiders die hier in
1599 met de aanvang van de vervening begonnen.
In het kanaal ligt een turfschip.
De eerste woning rechts werd bewoond door de koopman Jacob Tolner.

Tolner had hier vroeger een zoutziederij.
Dan komen Pieter Brons en meester Adam Adams.
Recht voor de weg uit zien we de zijgevel van de boerderij van Sibolt Fockens.

Bosgrastraat 1900

bosgrastraat1900
De W.H. Bosgrastraat in 1900

Het eerste huis links was de boerderij van landbouwer Willem Weemhoff.
Dan komen Maria Sprik-Mooi, winkelierster Geppiena Boelen
en kruidenier Detmer Dethmers.
Het tolhuis werd bewoond door de veehandelaar Jan Koert Bakker.

Fraai uitgedoste mensen hebben zich op de weg opgesteld
om zich te laten vereeuwigen.
De man met de fiets is kruidenier Meint Brouwer van Ommelanderwijk.
Daarnaast staat landbouwer Hendrik Zuidhof met zijn huishoudster Dievertje Pot.
Zij huwde later met hellingbaas Christiaan Kars.
Let ook op de fraaie hondekar.

%d bloggers liken dit: