Heeres 2

heeres2
Tabakspakhuizen van Heeres uit 1910

Ook deze kaart toont ons de oude tabakspakhuizen van
de familie Heeres, nu in ongeveer 1910.
Naast de pakhuizen woonde toen de koopman Rense Jakob Heeres.

Dan komt de verfwinkel van schilder Johannes Georgius Deelman en
vervolgens komt de woning van burgemeester Jan Gerrit Heeres,

ook toen was het water in het Pekelder Hoofddiep erg vervuild.
Fraaie iepebomen staan aan de kant van het kanaal.
Tussen deze bomen en het kanaal was nog het jaagpad.

Heeres

heeres
Tabakspakhuizen van Heeres

Een schitterende oude kaart van de vroegere tabakspakhuizen van Heeres.
Deze pakhuizen zijn nu zo’n 200 jaar oud.
Na de pakhuizen komt het woonhuis van burgemeester Jan Gerrit Heeres.
Hij was burgemeester van Oude Pekela van 1894 tot 1917.

Hij was tevens tabaksfabrikant, koopman en negotiant.
Dan komt de winkel van huis- en landschapsschilder Johannes Georgius
Deelman en vervolgens boekhouder Rigte Hilbrandie.
Dan komen koperslager Roelf Mulder en de apotheek van

Casparus Frederikus Johannes de Hosson.
Op de weg onder andere een hondekar met twee honden ervoor.