Zuidhofswijk

zuidhofswijk
Het boveneind van de Pekel, bij de Zuidhofswijk

We zitten hier in het boveneind van de Pekel, bij de Zuidhofswijk, de landbouwer staat met zijnspan paarden gereed om de praam, in de wijk te trekken, voor het laden
van aardappelen. Het schip met stro, bestemd voor de fabriek Albion, en het schip
met turf van brandstofhandelaar Pieter Kramer liggen op de achtergrond.

Zeldenrust

zeldenrust
de molen Zeldenrust en de Oosterschool

Een prachtige kaart van de molen Zeldenrust, ook wel De Klatter genoemd,
en links de Oosterschool, later openbare lagere school nr. 1 genoemd en nog later
de Hendrik Westerschool. Deze acht­kantige bovenkruier werd gebouwd in 1817.
In november 1938 brak er brand uit tijdens het malen door het defect

raken van de reminstallatie. Het bovenste gedeelte van de molen,
vanaf de zwikstelling, werd na de brand niet herbouwd.
Het was na de molen in Zuidbroek de grootste molen in de provincie.

Wittingsdraai

wittingsdraai
Draaibrug de Wittingsdraai

We blijven nog even bij de draaibruggen, hoe kan het ook anders in deze veenkolonie.
Dit is de Wittingsdraai, op de kaart rechts, het 2e huis, daar woonde Witting,
de kaashandelaar met zijn duizenden paren gummiehakken, rietmanden enz., daarnaast het huis van Klaas Franken, de oude zeekapitein,
daarnaast de woning van Pieter Wessels en dan de manufacturenzaak van koopman Roelf Jansen. Links op de kaart het huis van sigarenwinkelier van Tricht,

dan de koperslagerij van Reinder van Driesten en even verder de bakkerij van M.A. Hemmes, dan de schoenenzaak van Koetje Bouman
en daarnaast het in 1979 afgebrande hotel Dijkinga.

Wijk 8

wijk 8
De omgeving van de vroegere Wijk VIII in 1900

Deze fraaie kaart toont ons de omgeving van de vroegere Wijk VIII,
na 1920 de Albionstraat en vanaf 1951 de W.H. Bosgrastraat.
Al de huisjes op deze kaart zijn inmiddels verdwenen en vervangen door andere woningen. Ook de bomen aan weerszijden van de weg en aan de andere kant van het kanaal alsmede de tramrails zijn er niet meer.
Achter de bomen in het kanaal liggen enige schepen.
Veel mensen, onder wie een veldwachter,
hebben zich op de weg opgesteld om zich te laten vereeuwigen.

Deze foto is gemaakt in 1900.

Wering

wering
In de buurt van de vroegere kamers

In de buurt van de vroegere kamers, de eerste huizen in de buurt van het
grote huis waar dokter van Wering heeft gewoond,
hij is ook burgemeester geweest van Oude Pekela van 1917 tot 1918.

In dit huis hebben ook gewoond de doktoren Hamminga, Grabé,
Lameijer en toen Curfs. Naast het huis van de dokter, links op de foto, was de woning van Tolner, die een zoutziederij had.
Het oude vrouwtje met het witte schort, is vrouw Pothoff

die staat voor het huis van de dames Brons.

Weeringstraat

weeringstraat
De Burgemeester Van Weringstraat van omstreeks 1930

Rechts het volksgebouw “Concordia” met als beheerder, caféhouder en reiziger Harm Bots. Dan komt de bakkerij van Jan Rotgers met reclame op de zijgevel.
Hierna komt de woning van huisschilder Jakob de Boer.
Links na de bocht de woningen van buschauffeur Berend Kragt,
sigarenmaker Izak Stoppelman en van rustend landbouwer Hendrik Veldkamp.

Wedderweg

wedderweg
Woningbouw aan de Wedderweg in 1916

Dit is een kaart van de juist gereedgekomen en inmiddels weer afgebroken woningbouw aan de Wedderweg in 1916.
Op de voorgrond de in 1955 gedempte Wedderwegswijk.
Het meisje geheel rechts naast de kinderwagen is de 16-jarige Berendje Kuiper.
In de kinderwagen lag de toen 2-jarige Bartellina Kuiper.
De eerste serie woningwetwoningen aan de Wedderweg is gereedgekomen in 1916

en afgebroken in 1977. De woningen aan het Wedderwegslaantje zijn in
1919 gebouwd en deels nog bewoond.

Wedderklapbrug

wedderklapbrug
Bij de ‘oude’ Wedderklapbrug

Bij de “oude” Wedderklapbrug, rechts op de foto, het huis waar Egbert de Boer heeft gewoond en daarnaast het huis van Izaäk de Leeuwen en zijn zuster Jetje,
ze handelden in gouden en zilveren voorwerpen.
Ook de batting in de weg, over de wedderwegswijk, reeds lang gedempt,
het brugwachtershuisje en het urinoir, zijn niet meer.

Tot het verleden behoren ook de schepen met graan, die kwamen lossen bij
Pieter Oppentocht, het huis links op de foto.

Daarnaast de winkel van Savenije, en daarnaast het huis van korenmolenaar
Barteld Huizing. Het huis met het torentje, daar woonde B.G. Meijer,

de componist van vele bekende liederen w.o. het Pekelder volkslied.

Wedderklap 1913

wedderklap 1913
Omgeving Wedderklap in 1913

Een schitterende ansicht van de omgeving van de Wedderklap in 1913.
Het eerste huis was van graanhandelaar Pieter Oppentocht.
Dan komt de apotheek van Alida van Dam-Magnin.
Vervolgens komt de manufacturenzaak van Johannes Jozephus Savenije en daarna de woning van korenmolenaar Barteld J. Huizing.
Het huis met het torentje werd bewoond door, “Piepke” B. G. Meijer, onder andere componist van cantates, operettes en het “Pekelder Volkslied”.
De bodekar was van Jan Middel.
Oude Pekela was met zijn fraaie bomen en
oude gaslantaarns toch wel bijzonder bekoorlijk.

Wedderklap

wedderklap
vroegere Wedderklap brug 1915

Deze prachtige fotokaart is van de vroegere Wedderklap en de ingang van de
Wedderweg. De brug en ingang zijn ongeveer 100 meter verplaatst. Rechts café “De Unie” met als kasteleinse de weduwe Marchien Reininga-Groeneveld.

In het volgend dubbel huis woonden brievenbesteller Harm Schipper en papiermaker Jurjen Melchior. Hierna woonde de bankwerker Jan Kostwinder.
Een sfeervolle plaat uit 1915 met veel bomen.
Ook hier is het water in het kanaal erg smerig.

%d