Ericastraat

ericastraat2
gedeelte van de Ericastraat in 1920

We zien hier een gedeelte van de Ericastraat met op de achtergrond de rooms-katholieke kerk. Het eerste huis rechts was het bekende café van
Appie Niekamp. Aan de palen voor het café werd vroeger vee vastgebonden.
Rechts in de hoek “Joden Bettje” van Zand met haar (kinder)wagen met handel,

onder andere galanteriën, garen, lint, knopen enzovoort.
Links achter de bomen Teupke Grommel, de vrouw van kleermaker Grommel van de
Compagniesterwijk. De man met de bakfiets was “Bèèntje mit de lange bainen”,
Hij bezorgde pakjes.

Roomse Toren

roomse toren
De Sint-Willibrorduskerk is een rooms-katholieke kerk aan de Feiko Clockstraat uit 1992

Rijksmonument, bouwjaar 1896 eind 19e eeuw (hekwerk)1985-’89 (rest.)

Naar ontwerp van Nicolaas Molenaar gebouwde in 1896 gewijde neogotische kruisbasiliek met 3/5 gesloten apsis en rechthoekige zijkapellen. Met leien gedekte toren. Toren met twee nissen aan iedere zijde, frontale en hoge naaldspits. Spitsboogvensters. Het terrein begrensd door een eenvoudig eind-19e-eeuws gietijzeren hek. Karakteristiek in de lintbebouwing langs het Pekeler Hoofddiep gesitueerd en ten opzichte van de rooilijn teruggeplaatst, uit donkere baksteen opgetrokken gebouw, waarvan de plattegrond de dispositie weerspiegelt.
Het interieur is uitgevoerd in lichtere steensoorten: de bundelpijlers in helderrode steen met natuurstenen lijstkapitelen en hardstenen basementen; de ribben en gordelbogen in rode, de gewelfschelpen in gele baksteen; de muurvlakken zijn gepleisterd. De vensters van koor en zijkapellen zijn kleurig beglaasd.
De neogotische inventaris – waaronder drie altaren in kalksteen, de preekstoel, heiligenbeelden en lichtarmaturen – uit het Utrechtse atelier Menegelberg – geheel intact. Twee-klaviers orgel gebouwd door C.B. Adema en Zonen in 1888.
In 1896 gewijde neogotische kruisbasiliek van belang wegens haar karakteristieke ligging, haar architectonische vormgeving, haar inventaris-onderdelen en de eind-19e-eeuwse gietijzeren terreinbegrenzing.

Julianakapel

julianakapel
Hervormde Julianakapel aan de H. Hindersstraat uit 1992
(Gemeentelijke Monument)

De KERK maakt deel uit van de cultuurhistorisch waardevolle bebouwing van Oude Pekela. Het gebouw werd in 1916 gerealiseerd door de plaatselijke aannemer W. Kuiper. De kerk werd gebouwd voor de hervormde evangelisatievereniging van Oude Pekela. De Vereniging voor Evangelisatie in- en ten bate van de Hervormde Kerk te Oude Pekela werd in 1906 gesticht en was ontstaan uit de splitsing van de Hervormde kerk in afzonderlijke stromingen. De kerkelijke Hervormde Gemeente, binnen de Gereformeerde Bond, heeft zich uiteindelijk genoemd naar de Julianakapel. Voor de bouw van de kerk en de pastorie werd de plaatselijk aannemer W. Kuipers aangesteld. Het nieuwe kerkgebouw werd op 14 mei 1916 ingewijd. Achter de kerkzaal bevindt zich de consistoriekamer, die opgenomen is in het totale volume met T-vormige grondslag. In 1918 was de naastgelegen pastorie gereed. Dit woonhuis is later gemoderniseerd en valt buiten de aanwijzing. In 1931 werd de kerk voorzien van een orgel, gebouwd in 1883 door Roelf Meijer voor de Gereformeerde kerk te Siddeburen. Meijer was een orgelbouwer uit Veendam. Hij bouwde en onderhield orgels in de provincie Groningen. Van zijn hand is bijvoorbeeld ook het grote en beschermde orgel in de Margaretha Hardenbergkerk te Wildervank uit 1867. Het orgel is in 1965 door Koch gerestaureerd. Een complete restauratie van de kerk is uitgevoerd in 2010. Hierbij is onder andere het dak vernieuwd, is vloerverwarming aangebracht en zijn vensters geïsoleerd, met behoud van de oorspronkelijke decoratieve, gietijzeren roedevensters.

%d bloggers liken dit: