Ericastraat3

ericastraat3
Prachtig straatbeeld van de Ericastraat in 1914

Een prachtig straatbeeld van de Ericastraat in 1914,
in de omgeving van de Hanekampsbrug.
Het eerste pand was de winkel van koopman-kruidenier Karel Fleurke.
Dan komt de bakkerszaak van Berend Drent met daarachter

het café van Appie Niekamp.
De volgende boerderij werd bewoond door landbouwer Hendrik Jansingh.
Aan weerszijden van de weg stonden toen bomen die de plaats

toch een bijzonder fraai aanzien gaven.
Voor het café van Niekamp staat een hondekar op de weg.

Ericastraat

ericastraat2
gedeelte van de Ericastraat in 1920

We zien hier een gedeelte van de Ericastraat met op de achtergrond de rooms-katholieke kerk. Het eerste huis rechts was het bekende café van
Appie Niekamp. Aan de palen voor het café werd vroeger vee vastgebonden.
Rechts in de hoek “Joden Bettje” van Zand met haar (kinder)wagen met handel,

onder andere galanteriën, garen, lint, knopen enzovoort.
Links achter de bomen Teupke Grommel, de vrouw van kleermaker Grommel van de
Compagniesterwijk. De man met de bakfiets was “Bèèntje mit de lange bainen”,
Hij bezorgde pakjes.

Ericastraat

ericastraat
de vroegere Ericastraat

We zien hier de vroegere Ericastraat, sedert 1951 de Feiko Clockstraat.
De dubbele witte woning links werd bewoond door aannemer Hendrik Sibolt Winters en boekhouder Steffen Adam Gelms. Het grote huis was de woning
van de zeer bekende huisarts Jan Johan Boswijk.
Vervolgens komen chauffeur Wubbelt Bakker, transportondernemer en bierbottelaar Pieter Holvast en winkelier Frans van der Werf.
Dan komt de woning van de weduwe Aafina van den Hende-Dekker.
Geen verkeer op straat, veel schepen in het kanaal.

%d bloggers liken dit: