Wijk 8

wijk 8
De omgeving van de vroegere Wijk VIII in 1900

Deze fraaie kaart toont ons de omgeving van de vroegere Wijk VIII,
na 1920 de Albionstraat en vanaf 1951 de W.H. Bosgrastraat.
Al de huisjes op deze kaart zijn inmiddels verdwenen en vervangen door andere woningen. Ook de bomen aan weerszijden van de weg en aan de andere kant van het kanaal alsmede de tramrails zijn er niet meer.
Achter de bomen in het kanaal liggen enige schepen.
Veel mensen, onder wie een veldwachter,
hebben zich op de weg opgesteld om zich te laten vereeuwigen.

Deze foto is gemaakt in 1900.

Gereformeerde School

gerschool
De gereformeerde school aan de Albionstraat in 1930

Dit is de gereformeerde school aan de Albionstraat in 1930.
Deze school is gebouwd in 1873-1874 en verbouwd in 1907.
Tegenwoordig doet het gebouw als zodanig geen dienst meer.
In januari 1957 werd een nieuwe school aan de Eramusstraat officieel in gebruik genomen. Toen deze foto werd gemaakt was Roelof Boers
hoofd van de school. Hij woonde in de woning links van de school. Rechts is nog juist de muur van de woning van Edo Steenhuis zichtbaar.
Hij was toen sigarenmaker en makelaar.

Albionstraat

albionstraat
De vroegere Albionstraat uit 1930

Dit is de vroegere Albionstraat in de omgeving van de strokartonfabriek “De Ceres”.
Op de voorgrond de oude fabrieksbrug over de Cereswijk. Later werden er naast de rails voor de fietsers, nog ijzeren platen aangebracht, die in verband met hun gladheid bijzonder gevaarlijk waren. In het eerste huis woonde Wigle Dijkstra,
directeur van de Ceres. Dan komen kleermaker Petrus Jacobus Beekman, landarbeider Heimerik Albertus Schenkel, fabrieksarbeider Jan Bruintjes en de koopman in lompen en metalen Bernard Goldsmit. Deze foto is van 1930.