Calisi Ink

calisi ink

Erotisch Model en Ex Porno Actrice
Ik ben altijd gefascineerd geweest door de wereld van erotiek en heb daarom voor een carrière als erotic entertainer en adult actrice gekozen. Begonnen met dans en strip shows, heb ik vervolgens als fotomodel in verschillende bladen gestaan, zoals Panorama, Lust, Passie en Tattoo Planet. Ik ben tevens als tattoo model beschikbaar voor beurzen, catwalks en professionele bladen. Ik ben een echte entertainer die ook kan paaldansen en vuurspuwen.

Website: http://www.calisiink.com/

(extreme expliciete beelden)

Foto gekregen: 08 september 2021

Uitzicht

119_Uitzicht
2021
uitzicht 35
2014

Zicht op de Akkers richting Bronsveen

De straat de Akkers ligt in de plaats Oude Pekela, de gemeente Pekela en de provincie Groningen. De de Akkers omvat één postcode: 9665MZ. In de straat staan weinig huizen. Er zijn 2 adressen gevestigd, een woning en camping ZomersBuiten. In de straat de Akkers zijn de huizen over het algemeen vrij recent gebouwd: het gemiddelde bouwjaar is 2009. Het meest recent gebouwde huis in de straat stamt uit 2015. Met zijn 6 jaar is het dus nog vrij jong. De meest recent gebouwde woning in de straat de Akkers is nog relatief jong: het dateert uit 2003.

Bronsveen is een gehucht in de gemeente Pekela in de provincie Groningen. Het ligt ten oosten van Oude Pekela op de grens met de gemeente Westerwolde.
De naam Bronsveen komt waarschijnlijk van de familienaam Brons. De inwoners van het gehucht hebben in het Gronings de bijnaam Brommelboeren. Brommel is het Groningse woord voor braam.

Bronsveen is een kleine, laat 19e  eeuwse veenontginning tussen de wijkenstructuur van Oude Pekela en “Het Westeinde” van het dorp Blijham en wordt begrensd
door het kanaaldorp en de wijkenstructuur van Oude Pekela, de veendijk van
Oude Pekela richting Morige en de Barkela Zwet (grenssloot tussen de venen
van Pekela-Westerwolde).

Tot in de jaren zestig vindt binnen deze structuur verdichting plaats.
Aan het einde van de jaren ’70 wordt Bronsveen aangesloten op de Industrieweg Oost-De Akkers en vindt nabij de kruising met deze nieuwe verbinding enige bosaanleg plaats op een aantal bouwpercelen. De afgelopen decennia is dit bos in zuidoostelijke richting uitgebreid tot aan de Barkelazwet.

Wedderklap Brug

116a_De Wedderklap Brug
2021
116b_De Wedderklap Brug
2021
wedderklap
2014
wedderklap
2014

De Wedderklap Brug aan de Feiko Clockstraat

Verbind de Feiko Clockstraat en de Hendrik Westerstraat richting de Wedderweg

Wedderklap, de brug in Oude Pekela waar Fré Meis ooit redevoeringen hield,
wordt gerenoveerd 2020.
Link : https://dvhn.nl/groningen/Wedderklap-de-brug-in-Oude-Pekela-waar-Fre-Meis-ooit-redevoeringen-hield-wordt-gerenoveerd-25247887.html

Stremming brug Wedderklap Oude Pekela in 2020.
Link : https://www.pekelanu.nl/gemeente/stremming-brug-wedderklap-oude-pekela/

De Wedderklap is donderdag 7 mei 2020 weer teruggeplaatst op haar vaste plek over het Pekelderdiep bij winkelcentrum De Helling in Oude Pekela. De brug is gerenoveerd. Een opknapbeurt was nodig omdat een ballastgewicht was losgeraakt.
Dit gewicht houdt de brug in balans. De 25 ton wegende Wedderklap werd in januari verwijderd en zou eind maart worden teruggeplaatst. De werkzaamheden liepen door de coronacrisis echter vertraging op. Het verkeer werd al die tijd omgeleid.

Met het terugplaatsen van de Wedderklap is de renovatie van vijf bruggen over het Pekelderdiep afgerond. Vorig jaar werd de ongeveer 40 ton wegende Blijhamsterbrug al gerenoveerd. Daaraan voorafgaand werden de houten bruggen de Britanniaklap,
de Haansklap en de Van Weringklap gerenoveerd.
De gemeente Pekela trok 1,3 miljoen euro uit voor de opknapbeurt van de bruggen.

Historie van de Wedderklap te Oude Pekela, Fotoverslag samengesteld door Cor Dijk.
Link : https://sites.google.com/site/wedderwijk/

tafereeel wedderklap
tolhuisje wedderklap
tolhuisje wedderklap
wedderklap 1925-1935
wedderklap 1925-1935

Tafereel bij de Wedderklap te Oude Pekela.
Helemaal links zijn de bomen aan weerszijden van het pad naar de N.H. kerk te zien.
Vervolgens iets achteruit de pastorie en een huizenblok.
Fruitema was de laatste uitbater van het café, waarin later het Leger des Heils een onderkomen had. Vervolgens de Wedderweg en dan het pand waar de laatste bloemenwinkel van Hoendervanger was gevestigd.
Behalve de pastorie is alles afgebroken bij een grote renovatie van het centrum.
Er is nu een plein met een buste van Fré Meis.

(heeft u meer info over De Wedderklap Brug, dan kunt u een email sturen naar fotocollect.blog@gmail.com)

Uitzicht

115_Uitzicht
2021
wedderklap
2014
uitzicht brug
2010
wedderklap
2010
uitzicht 18
1992

Uitzicht op de Wedderklap Brug en Molen vanaf de Hendrik Westerstraat

Naast het Lido-terrein stond vroeger het Lido Bioscoop.
Link : http://www.wikipekela.nl/lido-theater

Traditioneel optreden op Lido terrein tijdens de jaarlijkse Jaarmarktweek op 11 september van de Amusementskoor De Zwalkers :
http://www.zwalkers.nl/?page_id=992

Enkele jaren werd het idee om een ijsbaan te realiseren voor de kinderen op het
Lido terrein, naar voren gebracht door de plaatselijke visboer Henk Harms.
Ieder jaar, als de voorspellingen gunstig zijn, komen de vrijwilligers weer in actie
om dit te realiseren, dan word het Lido-terrein weer onder water gezet zodat
er binnenkort weer geschaatst kan worden.

2013 : http://www.prachtigpekela.nl/nieuws/18685/Lidobaan-in-Oude-Pekela-is-weer-geopend-
2018 : http://www.prachtigpekela.nl/nieuws/35863/Gezellige-drukte-op-Lidobaan-Oude-Pekela.html

%d bloggers liken dit: