Brans

076_Bakkerij Brans
2021
brans
2014
brans
2010
brans
1992

Bakkerij Brans aan de Feiko Clockstraat 172

Bakkerij Brans al meer dan 110 Jaar !

Sinds 1902 kunnen de burgers, boeren en buitenlui van Oude Pekela e.o al terecht voor brood en banket bij bakker A Brans.

In 2001 nam bakker A.J. Ludolphie de bakkerij over van bakker A. Brans die toen met pensioen ging.

In 2008 werd het bedrijf uitgebreid toen Ludolphie het failliete bakkerij Westers uit Nieuwe Pekela over nam, zodat vandaag de dag onze winkels met een uitgebreid assortiment in Oude EN Nieuwe Pekela te vinden zijn.

De twee bedrijfsnamen werden samengevoegd en de productie werd verplaatst naar Nieuwe Pekela, zo ontstond de huidige bedrijfsnaam Bakkerij Brans & Westers.

In onze filialen treft u elke dag een uitgebreid assortiment dat met vakmanschap en creativiteit wordt samengesteld.

Ook voor bedrijven bieden wij de mogelijkheid tot bezorging van brood en banket.

Website “Bakkerij Brans” : http://www.bakkerijbrans.nl/

Facebook : https://www.facebook.com/BakkerijBransenWesters/

De Scheepsjoagers

075a2_De Scheepsjoagers
2021
075b2_De Scheepsjoagers
2021
de scheepsjagers (2014)
2014
de scheepsjagers (2010)
2010
de scheepsjagers (1992)
1992

Beeld “De Scheepsjoagers” in 1987 geplaatst aan de Feiko Clockstraat
(schuin tegenover bakker Brans langs het diep)

Deze wijken deden dienst als afvoerkanaal voor de turf- en landbouwproducten,
de aanvoer van allerlei andere producten en de regeling van de waterhuishouding. Door de vele bruggen en bebouwing stond er te weinig wind om onder zeil te varen. Daarom werden scheepsjagers ingeschakeld om de schepen en pramen handmatig voort te trekken. Het bronzen beeld ‘De Scheepsjoagers’ van Hans Mes staat sinds 1987 in Oude Pekela, als herinnering aan de mannen, vrouwen en kinderen die dit zware werk deden.

Het beeld refereert aan de periode waarin dit tot het dagelijkse straatbeeld behoorde.
Mannen, vrouwen, maar ook kinderen trokken vroeger de schepen, pramen voort.
Zij liepen in een zeel over het jaagpad.
Dit zeel was met touwen aan het schip of de praam verbonden.
De wat rijkere schippers konden dit bijzonder zware werk overlaten aan een paard.

Het beeld is in brons uitgevoerd in de afmetingen:
hoogte 1.80 m
breedte 1.20 m
lengte 1.50 m

Het beeld is vervaardigd door de Groninger kunstenaar/beeld houwer Hans Mes
en werd op 12 september 1987 geplaatst.

Vrije Evangelische Kerk

075_Vrij Evangelische Kerk
2021
vrij evangelische kerk
2014
vrij evangelische kerk
2010
vrij evangelische kerk
1992

Woning (voorheen Vrije Evangelische Kerk) aan de Eltjeswijk 13

Het orgel is gebouwd door Bakker & Timmenga in 1920 voor de Vrij Evangelisch Gemeente in Leeuwarden. In 1969 is het orgel overgeplaatst naar de Vrij Evangelische kerk in Oude Pekela door firma Mense Ruiter.

orgel
Foto Michiel van ’t Einde

De oude leden overlijden en de jeugd blijft weg. De ontkerkelijking is duidelijk zichtbaar in de vrije evangelische kerk in Oude Pekela. Het kerkbestuur ziet daarom geen andere weg: de kerk is te koop gezet en de gemeenschap wordt opgeheven.

In 2018 is de kerk te koop gezet en de gemeente is op 31 maart 2019 opgeheven.
In 2020 Kerk heeft woonbestemming en staat te koop.

De gemeente is ontstaan uit het in 1877 opgerichte Genootschap tot Verbreiding der Waarheid. De gemeente is geïnstitueerd door ds. A. Mooij uit Winschoten op zondag 22 sept. 1889. In 1893 vond aansluiting plaats bij de bond van vrije evangelische gemeenten in Nederland. Eerste voorganger van de gemeente was ds. P. Douma uit Oude-Leije. Gedurende 11 jaar heeft hij de gemeente met de meeste toewijding gediend. In 1900 vertrok hij naar Nijmegen. Opvolger van deze eerste voorganger was ds. H. Stavinga. Hij heeft van 1901-1912 in Oude Pekela gestaan, om dan naar Bergen te vertrekken. Van de latere voorgangers willen we slechts vermelden ds. M. van der Vlis, thans te Goes en ds. D.W. Veldkamp, thans te Leeuwarden, die beiden hun beste krachten tot opbouw van de gemeente hebben gegeven. Voorganger in 1939 is ds. T.H. Penninga, die, gekomen van Breskens, zich op 20 november 1938 aan de gemeente Oude Pekela verbond. Op 5 maart 1952 wordt het gerestaureerde kerkgebouw van de vrije evangelische gemeente weer in gebruik genomen. Het is een kerk in een kerk geworden, want de muren van het oude gebouw zijn blijven staan. Nog kan worden gemeld, dat van de gemeente de volgende verenigingen uitgaan: zondagsschool, jongelingsvereniging, grote en kleine meisjesvereniging, terwijl de gemeente een eigen zangkoor bezit. De gemeente bestaat in 1949 60 jaar.

Link “Vrije Evangelische Gemeenten” : https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrije_Evangelische_Gemeenten

betonbrug eltjeswijk
betonbrug
vrije evangelische kerk 1955
1955

Nieuwe betonbrug over de Eltjenswijk, foto: Kral, Carel
Het hoge gebouw aan de wijk is van de Vrij Evangelische Gemeente,
links van de brug kruidenier Heuving

De Vrij Evangelische kerk aan de Eltjenswijk 1955 , foto: Kral, Carel

%d