Ogar

035a_Ogar
2021
035b_Ogar
2021

Composteerbedrijf “Ogar” aan de Industrieweg-West 1

Ogar V.O.F. Jaar van realisatie: 1993 , GFT-compostering 25.000 ton

Tijdens de aanleg, het beheer en onderhoud van particulier en openbaar groen,
bos- en natuurterreinen, watergangen en infrastructuur komt groenafval vrij als plantsoenafval, bermmaaisel, slootmaaisel, snoei- en dunningshout,
heideplagsel. Het verwerken van deze organische reststromen tot zeer
hoogwaardige eindproducten op een milieuvriendelijke manier is de specialiteit
van Vagroen Compostering.

Groencompost is een uitstekende bodemverbeteraar. Door het gebruik van compost worden ook plantenvoedingsstoffen aan de bodem toegevoegd.
Het groencompost wordt gebruikt in zowel de professionele land- en tuinbouw als in het onderhoud van sier- en moestuinen.

Vagroen heeft eigen groencomposteerlocaties: locatie ‘Stainkoeln’ te Groningen en ‘Top Gaarkeuken’ te Oldekerk. Op de locatie ‘OGAR’ te Oude Pekela wordt tevens GFT-afval verwerkt tot compost. Daarnaast heeft Vagroen door het hele land zogenaamde biomassarotondes, hiervoor wordt veelal gebruik gemaakt van locaties van partners. Hierdoor kunnen wij door heel Nederland groenafval en organische reststromen innemen en verwerken.

Website “Vagroen-Ogar” : http://www.vagroen.nl/2011/12/ogar.html

Grens

034_Plaatsnaambord
2021
grens
2014
grens
2010
grens
1992

Grens – Plaatsnaambord aan de Industrieweg-West

De Plaatsnaambord ligt dichtbij de Rotonde richting Winschoten en Nieuwe-Pekela, Veendam, Stadskanaal.

De straat Industrieweg-West ligt in de plaats Oude Pekela, de gemeente Pekela en de provincie Groningen. De Industrieweg-West omvat één postcode: 9665PX. In de straat staan weinig huizen. Er zijn 11 adressen gevestigd.

Link : https://kadastralekaart.com/woonplaatsen/oude-pekela/1397/0765300000000097/adressen

Woning

033_Woning
2021
woning
2014
woning
2010
jehova getuigen
1992

Woning (voorheen Jehovah Getuigen Gebouw) aan de W.H. Bosgrastraat 2

Een koninkrijkszaal is een religieuze vergaderplaats voor Jehova’s getuigen waar een of meerdere gemeenten vergaderen. De term werd voor het eerst gebruikt door Joseph Franklin Rutherford in 1935. Jehova’s getuigen spreken vanaf die tijd niet meer van “kerkgebouw” of “kerk” om hun plaats van bijeenkomst aan te duiden, maar van “koninkrijkszaal” of kortweg “zaal”. Jehova’s getuigen noemen hun kerkdiensten “vergaderingen”.

Een gemeente van Jehova’s getuigen organiseert wekelijks twee diensten. Het bestuur van een gemeente (de ouderlingen) bepaalt op welke dag en tijd de diensten plaatsvinden. Bij iedere dienst worden twee gebeden uitgesproken en drie liederen gezongen. Het gehele programma, inclusief zang en gebed, duurt 1 uur en 45 minuten. De diensten worden in sommige gemeenten ook opgenomen of in live stream aangeboden.

Woning

032a2_Woning
2021
woning
2014
woning
2010
meester brondijk
1992

Woning (vroeger stond hier de Oude meester Brondijk School) aan de Compagniesterwijk 1

In 1958  werd de verbouwde school voor Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO) aan de Compagniesterwijk te Oude Pekela weer officieel in gebruik genomen.

In 1982 fuseerden de twee openbare MAVO scholen in Oude en Nieuwe Pekela (Willem de Zwijgerschool) met de Huishoudschool (Torenschool) Nieuwe Pekela tot de ‘Scholengemeenschap Pekela’ (SGP). De school vestigde zich aan de Compagniesterwijk en richtte zich op het LBO, het MAVO onderwijs en de brugklas.
De voormalige mavoschool aan de Compagniesterwijk te Oude Pekela werd in juni 1992 gesloopt.

ulocompwijk
u.l.o-brondijk-school

(heeft u meer info over de Oude Brondijk School, dan kunt u een email sturen naar fotocollect.blog@gmail.com)

%d bloggers liken dit: