Emile Roemer

emile roemer

SP Politicus en Burgemeester
Op 13 december 2017 kondigde Roemer aan met onmiddellijke ingang af te treden als fractievoorzitter en in januari 2018 de Tweede Kamer te zullen verlaten. Hij werd dezelfde dag als fractievoorzitter opgevolgd door Lilian Marijnissen.
Commissaris van de Koning Theo Bovens benoemde Roemer per 16 maart 2018 tot waarnemend burgemeester van Heerlen, ter vervanging van burgemeester Ralf Krewinkel die met ziekteverlof ging. Hij is de eerste burgemeester van de SP.

Website: https://twitter.com/emileroemer?lang=nl

Foto gekregen: 04 maart 2011

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: