Keurlokaal

keurlokaal
Op de grens van Oude- en Nieuwe Pekela stond het keurlokaal

Op de grens van Oude- en Nieuwe Pekela stond het keurlokaal.
Daar werden de koeien en varkens geslacht voor de beide Pekela’s.
Daarnaast was het café annex winkel van H. Bieze.
We zien op deze kaart, even voor de kerstdagen,
dat een prachtige stier naar de slachtbank gaat.
Achter de stier, met witte slagersjas,
de altijd schreeuwende en tierende slager Nieland, zijn zoon, geëmigreerd naar Amerika, houdt de stier bij de kop, terwijl op het eind, links op de foto,

winkelier Bieze belangstellend poseert voor de fotograaf.

H.Westerstraat en F.Clockstraat

hwenfc
Hendrik Westerstraat en de Feiko Clockstraat in 1915

Links zien we de Hendrik Westerstraat en rechts de Feiko Clockstraat. Het was 1915 toen de foto werd gemaakt. Het grote huis links was het
doktershuis van Roelof van Wering. Hij was tevens burgemeester van onze plaats van 1917 tot 1918. In 1918 overleed hij aan de hier heersende Spaanse griep.

Dan komen gemeenteambtenaar Hubertus Hogting Warmelts en slager Sikko
Landlust. Hierna komt de manufacturenkoopman Roelf Jansen en vervolgens de zeekapitein en later snikkevaarder op Groningen Pieter Wessels.
Voor het bruggetje was de rommelige winkel van kruidenier Hendrik Witting,
in de volksmond “Poemeltje” genaamd.

Heukers

heukers
De Winkel van woninginrichter Evert Heukers in 1915

Dit is de winkel van manufacturier en woninginrichter Evert Heukers in Wijk VII, tegenwoordig een gedeelte van de W.H. Bosgrastraat.
De familie Heukers poseert met enige voorbijgangers voor de winkel.
Links een venter met negotiekist voor op de fiets.
In dit pand was later de radiocentrale, “Ha­ka” gevestigd.

Deze foto is genomen in 1915.

Hervormde Kerk 2

hervormde kerk 2
De Hervormde kerk van Oude Pekela, gebouwd in 1683-1685

Hij werd in 1683 opgezet, en in 1685 was hij gereed, de Ned. Herv. Kerk.
In 1689 werd de luidklok aangebracht.
Vernieuwing kreeg de kerk en toren in 1975-1976 en hij staat er nu weer prachtig
bij in onze dorpsgemeenschap.

Verder is hier niet veel veranderd, nog een stukje Pekel uit de vroegere tijd.

Hervormde Kerk

hervormde kerk
De eeuwenoude hervormde kerk van Oude Pekela werd gesticht in 1683

In het jaar 1783 werd het gebouw enigszins vergroot en omstreeks 1768 werd het kerkhof beplant. De eerste predikant was ds. J. Wirichius.
De huidige predikant is ds. Uitenthuis.

Hendrik Westerstraat 1930

hendrik westerstraat 1930
de vroegere Hendrik Westerstraat uit 1930

Dit is de vroegere Hendrik Westerstraat, nu de Feiko Clockstraat.
De foto is gemaakt in 1930.
In de deuropening van zijn winkel staat de manufacturier Willem de Jonge.
Achter het gemeentehuis woonde de gemeenteveldwachter tevens conciërge
Albert Frinkel. Naar de fietsen te oordelen is er veel publiek in het gemeentehuis.
Op de ansicht een tamelijk slecht wegdek met tramrails en in de verte een antieke auto. Over de weg een reclamespandoek voor het gemeentelijk gasbedrijf.

%d