Heilsgebouw 1907

heilsgebouw1907
oude Leger des heilsgebouw rond 1907

We zijn hier rond 1907 in de omgeving van het oude Leger des Heilsgebouw.
De woning links werd bewoond door de wijnhandelaarster Alagonda Geertruida Pranger-Adriani. Dan komt de woning van aannemer Geert Henserna.
Vervolgens zien we de in 1920 vervangen klapbrug over de vroegere Scholtenswijk.
Hierna komt de woning van de opzichter Robertus Johannes Wilhelmus Brian.
In dit pand was jarenlang het Leger des Heils gehuisvest.
Hierna komt schoenmaker Abraham de Boer.
Een groot deel van deze kaart wordt ingenomen
door het zeer vervuilde water van het diep.

Heeres 2

heeres2
Tabakspakhuizen van Heeres uit 1910

Ook deze kaart toont ons de oude tabakspakhuizen van
de familie Heeres, nu in ongeveer 1910.
Naast de pakhuizen woonde toen de koopman Rense Jakob Heeres.

Dan komt de verfwinkel van schilder Johannes Georgius Deelman en
vervolgens komt de woning van burgemeester Jan Gerrit Heeres,

ook toen was het water in het Pekelder Hoofddiep erg vervuild.
Fraaie iepebomen staan aan de kant van het kanaal.
Tussen deze bomen en het kanaal was nog het jaagpad.

Heeres

heeres
Tabakspakhuizen van Heeres

Een schitterende oude kaart van de vroegere tabakspakhuizen van Heeres.
Deze pakhuizen zijn nu zo’n 200 jaar oud.
Na de pakhuizen komt het woonhuis van burgemeester Jan Gerrit Heeres.
Hij was burgemeester van Oude Pekela van 1894 tot 1917.

Hij was tevens tabaksfabrikant, koopman en negotiant.
Dan komt de winkel van huis- en landschapsschilder Johannes Georgius
Deelman en vervolgens boekhouder Rigte Hilbrandie.
Dan komen koperslager Roelf Mulder en de apotheek van

Casparus Frederikus Johannes de Hosson.
Op de weg onder andere een hondekar met twee honden ervoor.

Gereformeerde School

gerschool
De gereformeerde school aan de Albionstraat in 1930

Dit is de gereformeerde school aan de Albionstraat in 1930.
Deze school is gebouwd in 1873-1874 en verbouwd in 1907.
Tegenwoordig doet het gebouw als zodanig geen dienst meer.
In januari 1957 werd een nieuwe school aan de Eramusstraat officieel in gebruik genomen. Toen deze foto werd gemaakt was Roelof Boers
hoofd van de school. Hij woonde in de woning links van de school. Rechts is nog juist de muur van de woning van Edo Steenhuis zichtbaar.
Hij was toen sigarenmaker en makelaar.

Geref. Kerk

gerefkerk
Een oude foto van 1900 van de vroegere gereformeerde kerk

Een oude foto van 1900 van de vroegere gereformeerde kerk aan de
Hendrik Westerstraat. Deze kerk en de pastorie zijn gebouwd in 1894.
De eerste gereformeerde kerk was van 1861 en stond aan ‘t Nieuwediep. Van 1894 tot 1901 was predikant Freerk Geerds Petersen.

Het gezin Petersen staat in de voordeur van de pastorie.
Naar de volksoverlevering wilde ds. Petersen wel in de pastorie wonen, maar als hij zijn preek zat voor te bereiden niet tegen de schepen in het kanaal kijken.

Men heeft toen besloten om de studeerkamer links boven te bouwen
zodat hij ruimschoots over de schepen kon kijken.

%d bloggers liken dit: