Feldbrugges

feldbrugges
omgeving van dokter Feldbrugges bruggetje in 1910

Dit is een gedeelte van de huidige Feiko Clockstraat
in de omgeving van dokter Feldbrugges bruggetje.
In het eerste huis links woonde bakker Habbe Baalman.

Dan komt herbergier Eltjo Holvasten vervolgens komt Franciscus de Boer.
In het iets vooruit springende huisje woonde
de spekslager Rudolphus Henderkus van den Hende.
Een aantal personen heeft op de brug plaats
genomen om voor de fotograaf te poseren.

Feiko1939

feiko1939
Feiko Clockstraat in 1939

Een rustig plaatje van de Feiko Clockstraat in 1939.
Het eerste huis was de galanteriezaak van Gezinus Mulder.
Tevens woonde hier sigarenmaker en kapper Jacob Riensema.
Dan komen kruidenier Jacob van der Laan en brandstofhandelaar Buikema.
De kar waarmee Jelle bij nacht en ontij de brandstof bezorgde staat op de walkant.
Vervolgens komen dorsmachinehouder Geert Landlust,

Elso Free en kapper Albert Oldenburger.
Hierna komen dan nog rijwielhandelaar Jan Zweep, veldwachter Jacob Arends, rustend landbouwer Jelte de Jonge en tandarts Marten K. van Dijken.

Feiko Clockstraat3

feiko clockstraat3
gedeelte van de Feiko Clockstraat

Het witte winkel-woonhuis wordt bewoond door vleeshouwer Paulus Johannes Teuben. Dan komt de kruidenierswinkel van Pieter Oosting.
Hij was tevens reiziger voor de groothandel in kruidenierswaren van Beumee.
Pieter Oosting staat met zijn dochter Marietje, toen 19 jaar oud, en een knechtje voor zijn winkeldeur. Vervolgens komen het snoep- en viswinkeltje van Jakob Vosman, rustend landbouwer Jan Hendrik Smeenk en fabrieksarbeider Albert Grave.

Er is totaal geen verkeer op de weg.
De oude Ericabrug rechts werd in 1983 door een nieuwe brug vervangen.

Feiko Clockstraat2

feiko clockstraat2
Sedert 1951 is dit de Feiko Clockstraat

Dit is een gedeelte van de Hendrik Westerstraat en
Feiko Clockstraat in 1930.
Sedert 1951 is dit de Feiko Clockstraat.
Het eerste grote huis links was de woning van de cichorei- en mosterdfabrikant
Doede de Jonge. Vervolgens komen kruidenier Jan Brouwer, smid Frederikus Johannes Gerhardus Grol, winkelierse Biefke Huizinga-Vink, winkelier
Gerrit Schudde, de rijksontvanger Herminus de Koning, expediteur Wubbertus Eerke Nieland en sigarenwinkelier en kleermaker Willibrordus Harmannus Johannes Scholtens. Op de achtergrond de molen De Onrust.
Veel karren met graan staan op straat om gelost te worden bij Oppentocht.

Feiko Clockstraat

feiko clockstraat
huidige Feiko Clockstraat in 1908

Een fraaie kaart van de huidige Feiko Clockstraat met in het midden de ingang van de inmiddels geheel verdwenen Veendijkstraat, van ongeveer 1908.
Rechts de woning van de rustend landbouwer Sibolt Fockens.
Dan komt de winkel van Frederik Fleurke en vervolgens komt de manufacturenzaak van Emanuel Jacob Polak. Hierna kwam de winkel van smid Willem Grol.

Na de ingang van de Veendijkstraat komt kruidenier Jan Brouwer
en hierna mosterdfabrikant Doede de Jonge.
Op de achtergrond de molen Zeldenrust en in het sterk

vervuilde kanaal enkele turfschepen.

Ericastraat3

ericastraat3
Prachtig straatbeeld van de Ericastraat in 1914

Een prachtig straatbeeld van de Ericastraat in 1914,
in de omgeving van de Hanekampsbrug.
Het eerste pand was de winkel van koopman-kruidenier Karel Fleurke.
Dan komt de bakkerszaak van Berend Drent met daarachter

het café van Appie Niekamp.
De volgende boerderij werd bewoond door landbouwer Hendrik Jansingh.
Aan weerszijden van de weg stonden toen bomen die de plaats

toch een bijzonder fraai aanzien gaven.
Voor het café van Niekamp staat een hondekar op de weg.

%d