de Witte Villa

de witte villa
de Witte Villa

Dit is de “Witte Villa” gefotografeerd vanaf de kant van de Blijhamsterbrug,
staande in het uiterste benedengedeelte van onze plaats, toen genaamd
Wijk XII, tegenwoordig de Feiko Clockstraat.
Deze villa is gebouwd in 1875 en afgebroken in 1928.

Hier woonde vanaf 1875 tot 1919 Hiddo Mulder en later zijn zoon Jurjen Jan Mulder.
Beiden waren directeur van de eerste strokartonfabriek in Oude Pekela,

de “A-stroom”, staande op het Flessingsterrein,
gesticht in 1875 en opgeheven in 1917.

de Kamers

de kamers
De “Kamers” aan de huidige Hendrik Westerstraat uit 1900

Deze schitterende kaart toont ons de “Kamers” aan de huidige Hendrik Westerstraat. De Kamers waren de eerste woning van de veenarbeiders die hier in
1599 met de aanvang van de vervening begonnen.
In het kanaal ligt een turfschip.
De eerste woning rechts werd bewoond door de koopman Jacob Tolner.

Tolner had hier vroeger een zoutziederij.
Dan komen Pieter Brons en meester Adam Adams.
Recht voor de weg uit zien we de zijgevel van de boerderij van Sibolt Fockens.

Cereswijk

cereswijk
Dit is de Cereswijk van ongeveer 1928

Rechts gedeeltelijk zichtbaar de woning van de directeur van de Ceres, Wigle Dijkstra.
Daarna komt het kantoor van de strokartonfabriek “Ceres”.

Deze fabriek werd gebouwd in 1898 op de plaats waar voor die tijd
een leerlooierij van “Van Huiden” was gevestigd.
Het huis aan de linkerkant van de wijk werd bewoond door J.F. Sanders.
Arbeiders zijn bezig de kademuur van de Cereswijk te herstellen.

Cereswijk Brug

cereswijk brug
De brug over de Cereswijk uit 1905

Op deze kaart van 1905 zien we op de voorgrond de brug over de Cereswijk.
Rechts de boerderij van landbouwer Johannes Cornelis de Lange.
Dan komt de bazar van manufacturier Joseph Polak.
In dit pand was ook de bank van Philips Polak gevestigd.

Vervolgens komen zeilmaker Dirk Greven, Jantje Oldenburger-de Boer
en arbeider Hendrik Greven. Dan komt touwslager Derk te Wies.
Hier was later de touwfabriek “De Volharding” gevestigd.

Mooie bomen sieren het beeld. Een stroschip ligt in het kanaal.

Cereskade

cereskade
Een gedeelte van de Cereskade in 1930

We zien hier een opname van een gedeelte van de Cereskade in 1930,
nu de H. Hindersstraat. De woning rechts werd bewoond door rustend
landbouwer Steffen Gelms. Dan komt de woning van Rikkert Spelde.

In het volgende huis woonde de boekhouder Jakob Duit.
De woning met winkel werd bewoond door horlogemaker Adolf Riks.

Hij was toen 60 jaar oud en staat in de deuropening van zijn winkel.
De brug over het kanaal is in 1964 vervangen door een nieuwe brug.
Deze werd toen gelegd voor de Gelmswijk.
Het woonschip werd bewoond door Sjoerd Dijkstra.

Brugwachtershuisje

brugwachtershuisje
Een oude lantaarnpaal aan de kant en vier kinderen

De tweede van links is Harm Pothof.
Op de achtergrond staat de boerderij, waar onder andere

burgemeester Huizinga en de familie Fockens in gewoond hebben.
Deze boerderij is eigendom van mevrouw Koerts-Fockens.
Daarnaast, rechts, ziet u het brugwachtershuisje,
dat omstreeks 1954 afgebroken is en waar onder andere in gewoond

hebben de families Smit, Pothof en Kuil.

%d bloggers liken dit: