Bestellerskorps

bestellerskorps
Het bestellerskorps uit de jaren 1922 – 1924

Op Bovenstaande foto het bestellerskorps uit de jaren 1922 – 1924,
onder de toenmalige directrice mevr. Antje Aaltje Nieland,
zittend van links naar rechts: Keimpe Harkema, Antje A. Nieland,
Aaltje Nieland en de heer Sachs. Staande van links naar rechts
de bestellers: J. Winter, G. Brunink, J. de Jonge, H. Schipper en J. Hilberdink.

Beneden

beneden
Het “beneden” -eind van onze plaats aan de zuidkant van het kanaal

We zijn hier in het “beneden” -eind van onze plaats aan de zuidkant van het kanaal, landskant, de tegenwoordige Hendrik Westerstraat.
In de verte zien we de oude Blijhamsterbrug.
Niet zichtbaar het café en de ingang van Bronsveen.
De eerste woning links was de kruidenierswinkel van Everwien Lutje.
In het bijzonder vieze kanaal liggen twee woonschepen, het witte woonschip werd
bewoond door Marten Baas en het andere schip “Zwaantje” werd bewoond door
binnenschipper Freerk Baas.

Ansicht1918

ansicht1918
Ansichtkaart uit ongeveer 1918

Hier een prachtige ansichtkaart van ongeveer 1918 van de omgeving van de Beumeesbrug. In het eerste huis woonde de houthandelaar Pieter Jan Koerts,
dan komt de chef-veldwachter Hendrik Koerts. De volgende woning werd bewoond door Evert en Gerard Aaldrik Feringa, die hier een kruidenierszaak, boekhandel, drukkerij en tabakswinkel Dreven. Vervolgens komen Rinse Kreger, Elso Free
en Harm Duit. We zien op deze kaart nog geen autoverkeer,
wel fietsers en een wandelende veldwachter.
Bij de brug en ook iets verderop ontwaren we mooie gaslantaarns.
Het bruggeld voor het bruggetje was toen twee cent.

Ansicht1915

ansicht1915
Ansichtkaart uit ongeveer 1915

We zien hier een gedeelte van de huidige Feiko Clockstraat.
In het eerste huis rechts woonde veekoopman Jan Koert Bakker.
Dan komt schipper Jan Palts en vervolgens de weduwe A. de Groot-Plukker.
Geheel links woonde koopman Rinse Kreger.
Tweede van links was de woning van Elso Free.
Vervolgens komen nog oud-zeekapitein Harm Duit,
brandstofhandelaar F.C. Buikerna, Jan Scherphuis en Eiko Feunekes.
In de knik in het midden was de ingang van de Burgemeester van Weringstraat.
De bomen werden in begin 1930 gerooid.

Albionstraat

albionstraat
De vroegere Albionstraat uit 1930

Dit is de vroegere Albionstraat in de omgeving van de strokartonfabriek “De Ceres”.
Op de voorgrond de oude fabrieksbrug over de Cereswijk. Later werden er naast de rails voor de fietsers, nog ijzeren platen aangebracht, die in verband met hun gladheid bijzonder gevaarlijk waren. In het eerste huis woonde Wigle Dijkstra,
directeur van de Ceres. Dan komen kleermaker Petrus Jacobus Beekman, landarbeider Heimerik Albertus Schenkel, fabrieksarbeider Jan Bruintjes en de koopman in lompen en metalen Bernard Goldsmit. Deze foto is van 1930.

Albion

albion
De strokartonfabriek ‘Albion NV’ in 1930

Dit is de strokartonfabriek “Albion NV”, staande aan de H. Hindersstraat in 1930.
De Albion is gesticht in 1888 en gesloten met ingang van 1 juni 1967.
In mei 1981 is het gebouwencomplex gesloopt en het terein

geschikt gemaakt voor woningbouw.
In het huis links woonde de directeur van de Albion Melle Free.
Rechts was de Albionstraat met fraaie iepen op de walkant,
met daarachter het jaagpad, ook wel trekpad genoemd. Voor de fabriek ligt
een vrachtschip voor vervoer van karton, Achter de fabrieksbrug een turfschip.
Indertijd werd de fabriek met turf gestookt.

%d bloggers liken dit: